Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) ļauj veikt datu ievākšanu, pārvaldību, uzglabāšanu un analīzi, strādājot gan 2D, gan 3D vidē.

ĢIS paplašina spējas


Ikviena organizācija neatkarīgi no tās darbības virziena var izmantot ĢIS, lai veidotu kartogrāfisko materiālu daudzveidīgu rezultātu sasniegšanai.

ĢIS darbības principi


ĢIS tehnoloģija izmanto ģeogrāfijas zinātni un rīkus, kas ļauj vizualizēt, analizēt, uzglabāt un koplietot ģeotelpiskos datus. Tā palīdz cilvēkiem sasniegt kopīgu mērķi: no visa veida datiem iegūt informāciju, ko tālāk izmantot datos balstītu lēmumu pieņemšanā.

Show More

Kādās nozarēs izmanto ĢIS?


ĢIS nodrošina sadarbību, iesaistīšanos un informācijas apmaiņu. Atklājiet, kā Esri tehnoloģijas var paplašināt iespējas, uzlabot darbu efektivitāti, veicināt sadarbību un uzlabot komunikāciju ar sabiedrību.

Show More