Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) ir datu ievākšanas, pārvaldīšanas, uzglabāšanas un analīzes sistēma. Tā analizē informāciju organizē informācijas slāņus vizualizācijās ar 2D karšu un 3D scēnu palīdzību.

Ar ĢIS var:


Organizācijas jebkurā nozarē izmanto ĢIS, lai veidotu kartes, kas palīdz sazināties, analizēt datus, koplietot informāciju un atrisināt kompleksas problēmas.

Kādās nozarēs izmanto ĢIS?


ĢIS nodrošina sadarbību, iesaistīšanos un informācijas apmaiņu. Atklājiet, kā Esri tehnoloģijas var paplašināt iespējas, uzlabot darbu efektivitāti, veicināt sadarbību un uzlabot komunikāciju ar sabiedrību.

Izglītība

Veselība

Apdrošināšana

Ražošana

Nafta

Sabiedrības drošība

Nekustamie īpašumi

Tirdzniecība

Ilgtspējīga attīstība

Telekomunikācijas

Transports

Elektrība un gāze

Dabas resursi

Valsts pārvalde

Aizsardzība

Show More

Sazinieties ar SIA Envirotech

Rakstiet

Saņemiet atbildi no SIA Envirotech speciālista e-pastā

info@envirotech.lv

Zvaniet

Saņemiet konsultāciju darba dienās no 9:00-18:00

+ 371 67215220