Dabaszinātņu mācīšana attālināti

Gatavie resursi un idejas mācību stundām.

ĢIS (Ģeogrāfisko informācijas sistēmu) programmatūra ir viens no rīkiem, kas var palīdzēt organizēt attālināto mācību procesu dabaszinātnēs skolās. 

 

Brīvi pieejami ir Envirotech speciālistu un kopdarbā ar projektu SKOLA2030 veidotie ĢIS uzdevumi skolām, kam var piekļūt ikviens skolotājs un skolēns.  

 

Lai plašāk izmantotu ĢIS programmatūru, ikvienai pamata izglītības iestādei ir iespēja pievienoties Esri Eiropas ĢIS Skolu programmai un bez maksas lietot ArcGIS programmatūru.

Par Skolu programmu

Pieejamie resursi

Vietnē IZGLITIBA.MAPS.ARCGIS.COM ir pieejami gatavie stundu piemēri latviešu valodā, izmantojami interaktīvai dabaszinību apguvei.

Uzdevumi ir papildināti ar paskaidrojumiem un video pamācībām, kas nepieciešami, lai veiksmīgi varētu atrast atbildes uz jautājumiem – tādējādi skolēnam nav nepieciešama iepriekšējā pieredze darbā ar programmatūru, bet ir iespēja apgūt darbu ar interaktīvām kartēm patstāvīgi.

Lielāko daļu uzdevumu var veikt arī tad, ja skolai nav ArcGIS konta - ir nepieciešams tikai dators ar interneta pieslēgumu.

Doties uz vietni

Gatavie materiāli latviešu valodā

Zemāk apkopoti materiāli no vietnes IZGLITIBA.MAPS.ARCGIS.COM, ko var izmantot mācību procesa organizēšanā:

 • ArcGIS Online pamācības

  Palīgmateriāls skolotājiem un skolēniem, lai uzsāktu darbu ar ArcGIS Online programmatūru.

  Aplūkot materiālus
 • Gatavie stundu piemēri

  Gatavie stundu piemēri latviešu valodā, ko skolotāji var izmantot mācību procesā.

  Aplūkot materiālus
 • Kartes stāsta veidošana

  Detalizēta pamācība un uzdevums latviešu valodā, lai patstāvīgi izveidotu kartes stāstu.

  Aplūkot kartes stāstu
Previous
Next

Resursi angļu valodā:

Zemāk apkopoti materiāli angļu valodā, ko veidojuši skolotāji un ĢIS speciālisti no visas pasaules:

 • Mapping hour

  Stundu garas neformālas pamācības video formātā, kā izmantot dažādus gatavos uzdevumus dažādos mācību priekšmetos.

  Aplūkot videomateriālus
 • Uzdevumi pamatskolai un vidusskolai

  ĢIS resursi (nodarbības, instrukcijas, video), ko veidojuši skolotāji un ĢIS profesionāļi no Kanādas.

  Aplūkot materiālus
 • GeoInquiries

  Nelieli uzdevumi angļu valodā par dažādām tēmām, tostarp Zemes zinātnēm, dabas zinātnēm, ģeogrāfiju, vēsturi un citām tēmām.

  Aplūkot materiālus
Previous
Next

Lai arī jūsu skola pievienotos Esri Eiropas ĢIS Skolu programmai, rakstiet uz info@envirotech.lv ar norādi "Pieteikšanās Esri Eiropas ĢIS Skolu programmai".