Skip to Content

ĢIS (Ģeogrāfisko informācijas sistēmu) programmatūra ir viens no rīkiem, kas var palīdzēt organizēt attālināto mācību procesu dabaszinātnēs skolās. 

 

Brīvi pieejami ir Envirotech speciālistu un kopdarbā ar projektu SKOLA2030 veidotie ĢIS uzdevumi skolām, kam var piekļūt ikviens skolotājs un skolēns.  

 

Lai plašāk izmantotu ĢIS programmatūru, ikvienai pamata izglītības iestādei ir iespēja pievienoties Esri Eiropas ĢIS Skolu programmai un bez maksas lietot ArcGIS programmatūru.

Pieejamie resursi


Vietnē IZGLITIBA.MAPS.ARCGIS.COM ir pieejami gatavie stundu piemēri latviešu valodā, izmantojami interaktīvai dabaszinību apguvei.

Uzdevumi ir papildināti ar paskaidrojumiem un video pamācībām, kas nepieciešami, lai veiksmīgi varētu atrast atbildes uz jautājumiem – tādējādi skolēnam nav nepieciešama iepriekšējā pieredze darbā ar programmatūru, bet ir iespēja apgūt darbu ar interaktīvām kartēm patstāvīgi.

Lielāko daļu uzdevumu var veikt arī tad, ja skolai nav ArcGIS konta - ir nepieciešams tikai dators ar interneta pieslēgumu.

Lai arī jūsu skola pievienotos Esri Eiropas ĢIS Skolu programmai, rakstiet uz info@envirotech.lv ar norādi "Pieteikšanās Esri Eiropas ĢIS Skolu programmai".