Nosacījumi

Darbs jāveic, izveidojot interaktīvu stāstu, izmantojot ArcGIS StoryMaps vai Esri StoryMaps kartes stāstu veidošanas vidi.

Kartes stāsta tematikai nav ierobežojumu – tas var būt tūrisma maršruts, informācija par vietām un apkaimēm, paša veidota pārgājiena apraksts, vēstures, interesantu stāstu, teiku, literatūras varoņu, vispārējo aktualitāšu, ekonomisko rādītāju, dabas resursu un vērtību, reģiona vadošo uzņēmumu un nozīmīgāko darbības jomu apraksti un cita informācija par jebkuru tēmu, kas saistāma ar Latviju, to attēlojot kartē un papildinot ar informāciju, attēliem, fotogrāfijām, video, mājaslapu saturu.

Minimālās prasības - sadaļas, kam noteikti jābūt iekļautām darbā:

Sava kartes stāsta nosaukums, klase un pilns skolas nosaukums, apraksts teksta formātā par izvēlēto vietu vai tēmu Latvijā, šīs vietas/tēmas attēlojums kartē, atsauces uz izmantotajiem avotiem.

Darbam jābūt veidotam individuāli, latviešu valodā. Viens autors var iesniegt vairākus darbus.