Nolikums

Iesniedzot pieteikumu dalībai konkursā, dalībnieks piekrīt oficiālajiem Konkursa noteikumiem, kas publicēti Nolikumā.

 

 

 

 

 

Lasīt pilnu konkursa nolikumu: