Iesniegtajos kartes stāstos tiks vērtēts:

  • Darba tēmas apraksts;

  • Idejas oriģinalitāte un attēlojums, izmantojot ģeogrāfiskās informācijas sistēmas;

  • Vispārējais vizuālais izskats un noformējums (teksta un attēlu izmērs, krāsu izvēle, izkārtojums);

  • Darba tēmas attēlojums kartē, kartogrāfiskā materiāla kvalitāte;

  • Izmantotās informācijas daudzpusīgums (vai izmantoti gan dažādi literatūras/tiešsaistes avoti, attēli, video, interaktīvas kartes, paša uzņemti foto);

  • Darba saturs un noformējums.