Svarīgākie datumi un iesniegšanas termiņi

Pieteikumu pieņemšana dalībai konkursā: līdz 20. maijam;

Veicināšanas balvu saņēmēju paziņošana: 26. maijā;

Augstāk novērtēto darbu publicēšana: 26. maijā.