Konference ir noslēgusies

Skatīt runātāju prezentācijas


Atskats uz konferenci

SIA "Envirotech" katru gadu rīko Latvijas Esri lietotāju konferenci – arī šogad vienkopus pulcējās dažādu jomu speciālisti, kurus vieno ĢIS un ArcGIS izmantošana ikdienas darbā.

Envirotech komanda stāstīja par ArcGIS jaunumiem un aktualitātēm. 

Savu redzējumu par darbu ar ĢIS rīkiem un iespējām, Esri aktualitātēm un Eiropas piemēriem sniedza Esri pārstāvis Ian Koeppel (Esri, Biznesa attīstības vadītājs). 

Dzirdējāt lietotāju pieredzes stāstus par to, kā mūsdienīgas ĢIS tehnoloģijas palīdz ikdienas uzdevumu veikšanā: 

  • Rae pašvaldība (Igaunija)
  • SIA “Kretingas ūdens” (Lietuva)
  • AS “Gaso” (Latvija)

Konferences dienas otrajā daļā norisinājās paralēlas tehnisko semināru sesijas:

  • ArcGIS un BIM/CAD savietojamība; 
  • ArcGIS interaktīvās vide – darba plūsmu realizēšana ar ArcGIS lietotņu palīdzību;
  • Sistēmu integrācija un automatizācija, izmantojot ArcGIS; 
  • ArcGIS Platform, ģeodatubāzes projektēšana un ArcGIS drošības aspekti, ArcGIS Monitor.


9:15 - 10:00Reģistrācija un rīta kafija
10:00 - 10:15Konferences atklāšana
10:15 - 12:15

ArcGIS jaunumi no Envirotech komandas;

Transports viedajās pilsētās (Smart Cities), 3D un digitālie dvīņi - ArcGIS izmantošanas piemēri, Esri pārstāvis Ian Koeppel, Esri Biznesa attīstības vadītājs **;

Lietotāju pieredzes stāsti:

ArcGIS izmantošana un integrācija ar citām informācijas sistēmām Rae pašvaldībā, Salme Kahusk, Rae pašvaldība (Igaunija) **;

ĢIS tehnoloģiju pielietojums SIA "Kretingas ūdens" procesos: no inženiertīklu pārvaldības līdz finanšu rādītāju monitoringam, Tomas Dorelis, SIA “Kretingas ūdens” (Lietuva) **;

ArcGIS risinājumi AS “Gaso” ikdienā, Linda Veidemane, AS "Gaso" (Latvija).

12:15 - 13:30Pusdienu pārtraukums
13:30 - 15:00

Četras paralēlas tehnisko semināru sesijas par tēmām:

– ArcGIS un BIM/CAD savietojamība (Telpa PARIS I) **; 

– ArcGIS interaktīvās vide – darba plūsmu realizēšana ar ArcGIS lietotņu palīdzību (Telpa BERLIN);

– Sistēmu integrācija un automatizācija, izmantojot ArcGIS (Telpa RĪGA) **; 

– ArcGIS Platform, ģeodatubāzes projektēšana un ArcGIS drošības aspekti, ArcGIS Monitor (Telpa LONDON).

15:00 - 15:30Pēcpusdienas kafijas pauze

15:30 - 17:00

Četras paralēlas tehnisko semināru sesijas par tēmām:

 ArcGIS un BIM/CAD savietojamība (Telpa PARIS I) **;

 ArcGIS interaktīvās vide - darba plūsmu realizēšana ar ArcGIS lietotņu palīdzību (Telpa BERLIN);

 Sistēmu integrācija un automatizācija, izmantojot ArcGIS (Telpa RĪGA) **; 

 ArcGIS Platform, ģeodatubāzes projektēšana un ArcGIS drošības aspekti, ArcGIS Monitor (Telpa LONDON).

17:00 - 19:00Konferences noslēgums un laiks sarunām

 

** Prezentācijas vai demonstrācijas angļu valodā

Previous
Next

 

Šeit apkopotas atbildes uz konferences dalībnieku uzdotajiem jautājumiem

 

ArcGIS for Excel ir bezmaksas papildinājums MS Office Excel. Informācija, kā pievienot ArcGIS for Excel. Lai izmantotu pilnu ArcGIS for Excel funkcionalitāti, būs nepieciešams ArcGIS interaktīvās vides lietotājs. Atgādinām, ka izmantojot specializētās ArcGIS funkcijas Excel vidē, tās var patērēt ArcGIS Online kredītus. Vairāk par kredītu patēriņu ArcGIS for Microsoft 365 šajā dokumentācijā.

Jā, tas ir iespējams. Plasāka informācija dokumentācijā.

Jā, rediģēšana ir iespējama pēc datu konvertācijas, kas veicama, izmantojot BIM File To Geodatabase GP rīku. Konvertētos datus kā ĢIS elementus var rediģēt ar ArcGIS Pro standarta rediģēšanas rīkiem.

Lai izmantotu ArcGIS for AutoCAD papildinājumprogrammu (versija 420) tiek rekomendēts, ka Autodesk lietotnes (AutoCAD, Civil3D, AutoCAD MAP) versijai nevajadzētu būt vecākai par 2019. gadu. Plašāka informācija dokumentācijā.

ArcGIS Pro nav nepieciešami papildus paplašinājumi, lai veiktu šādu konvertāciju. Nepieciešamie rīki pieejami ArcGIS Pro (Basic, Standard, Advanced) licencēs.

Plašāk par rīkiem un to izmantošanu: Rīks BIM File to Geodatabase; Rīks Make Building Layer; Rīks Create Scene Layer Package

Jā, publicēto datu glabāšana, atkarībā no to servisa veida un apjoma regulāri patērē ArcGIS Online kredītus. Plašāka informācija par ArcGIS servisu kredītu patēriņu - šajā dokumentācijā. Organizācijas ArcGIS Online vides administratoram ir pieejami pārskata paneļi, kuros iespējams sekot līdzi ArcGIS Online kredītu patēriņam dažādos laika griezumos. Iesakām šo video par ArcGIS Online kredītu pārvaldību.

ArcGIS interaktīvā vide atbalsta sensoru datu saņemšanu dažādos veidos. Šādiem mērķiem tiek izmantots ArcGIS Velocity, kas paredzēts reālā laika un lielapjoma datu apstrādei un analīzei ArcGIS Online vidē (ArcGIS Enterprise Portal vidē - ArcGIS GeoEvent Server). Kā vēl viens risinājums, kas palīdzētu integrēt dažādus datu avotus ir minams ArcGIS Data Pipelines.

ArcGIS Field Maps lietotnē ir iespējams izmantot ģeozonas funkcionalitāti (geofence). Ja izveido ģeozonu ar darbību "novietojuma koplietošana" (location sharing), tad šāda funkcionalitāte ir pieejama ArcGIS interaktīvās vides lietotājam Mobile Worker, savukārt, citiem lietotāju veidiem tā ir pieejama, ja tiek nodrošināts Location Sharing lietotāja veida paplašinājums. Plašāka informācija: geofence ; Location Sharing.

Atkarībā no darba plūsmas var dažādi realizēt aprakstīto nepieciešamību. Ja izmantots ArcGIS Workforce darba uzdevumu definēšanai vai izveidots kāds ar darba uzdevumu saistīts slānis, tad var tikt izmantotas arī "ģeozonas", kurām var norādīt vēlamo buferzonu ap darba uzdevuma elementu kartē. Kad darbinieks atradīsies noteiktajā "ģeozonā", viņš saņems paziņojumu lietotnē. Iesakām izveidot eksperimentālu parauga risinājumu, lai pārliecinātos, ka pieejamā funkcionalitāte atbilst Jūsu vajadzībām.

Dažādas ArcGIS lauka lietotnes atbalsta bezsaistes karšu izmantošanu. Datu sagatavošanas scenāriji atšķiras, ar svarīgiem nosacījumiem var iepazīties šajā resursā. Atgādinam, ka jau sākotnēji jāsaprot, vai būs nepieciešams darbs bezsaistes režīmā, lai varētu izvēlēties atbilstošu datu veidu, kā arī efektīvāko datu uzturēšanas pieeju.

Jā, noteikti. Ar ArcGIS interaktīvās vides palīdzību ir iespējams sagatavot ne tikai vienu lietotni viena darba posma izpildei, bet arī skatīties uz darba uzdevumu plašāk, kombinējot ArcGIS lietotņu konstruktorus, nodrošinot noteikto darba plūsmu izpildi. Iesakām iepazīties ar slāņa skatu izveides iespējām ArcGIS Bloga rakstāDokumentācija par slāņa skatiem.

ArcGIS Arcade ir izteiksmju valoda satura pielāgošanai ArcGIS produktos un API.​ Kā citas izteiksmju valodas, tā spēj veikt matemātiskus aprēķinus, formatēt tekstu, vērtēt loģiskus nosacījumus, strādājot ar informāciju datu servisos. Tā izveidota, lai pielāgotu vizualizāciju, uznirstošos logus, kartes tekstus. ​ArcGIS Arcade izteiksmes var tikt izmantotas dažādos ArcGIS produktos.​

Izteiksmju valoda nav paredzēta lietotņu veidošanai, taču tā tiek izpildīta konkrēta profila kontekstā. Plašāk par ArcGIS Arcade.

Webhooks izmantošana palīdz ietaupīt laiku un samazina darba apjomu. Jūs varat izmantot webhooks, lai saņemtu paziņojumus par izmaiņām, kas notikušas, piemēram elementu slānī, web lietotnē utt. Plašāka informācija šajā video.

ArcGIS Enterprise atbalsta organizācijas, elementu servisa un ģeoapstrādes notikumu webhooks. ArcGIS Portal Directory ļauj veidot un pārvaldīt organizācijas notikumu webhooks, savukārt ArcGIS Server Administrative API Directory ļauj veidot un pārvaldīt ģeoapstrādes un elementu servisa notikumu webhooks. Plašāka informācija par organizācijas notikumu webhooks izmantošanu ArcGIS Enterprise pieejama ArcGIS Portal Directory API webhook dokumentācijā, par webhook pārvaldīšanu - ArcGIS Enterprise Administrative dokumentācijā.

 ArcGIS Online atbalsta elementu servisa notikumu webhooks, kas tiek pārvaldīti ArcGIS Online Administrative Services Directory. Lai uzzinātu vairāk par ArcGIS Online elementu servisu notikumu webhooks izmantošanu skatiet Web Hooks API dokumentāciju.

Lai konfigurētu webhooks šajā gadījumā, Jums jāizmanto payload URL, uz kuru Jūsu ArcGIS Enterprise Portal ir pieeja. Lai to izdarītu, Jūs varat veidot speciālu lietotni šim nolūkam un izvietot to Jūsu iekšējā serverī.

Jūs varat izmantot ArcGIS Online kontu, bet pieejamās iespējas var atšķirties. Aicinām aplūkot abu kontu salīdzinājuma tabulu, lai uzzinātu vairāk.

Izmantojot ArcGIS Platform izstrādātāja paneli, Jūs varat importēt un saglabāt esošās vides mākonī CSV, GeoJSON, GeoDatabase, Shapefiles, vai Scene Layer Packages datus kā viesotus slāņus (hosted layer).

Ja jūsu dati satur ģeometriskus atribūtus, tie tiks importēti kā viesotu elementu slāņi (hosted feature layer) ar saglabātiem atribūtu laukiem. Plašāka informācija.

ArcGIS Monitor piedāvā iespēju izveidot elementu servisa (feature service) URL, ar kura palīdzību ArcGIS Monitor ievāktos datus var attēlot ArcGIS Enterprise Portal, pievienojot tos lietonēs, kā piemēram ArcGIS Dashboards. Plašāka informācija šajā saitē.

Uz tikšanos citos Envirotech pasākumos!

 

Sekojiet līdzi mūsu jaunumiem.