Skip to Content

Latvijas Esri lietotāju konference 2022 ir noslēgusies

Skatīt prezentācijas


Par konferenci

SIA "Envirotech" katru gadu rīko Latvijas Esri lietotāju konferenci, arī šis gads nav izņēmums, kad vienkopus pulcējās Latvijas ArcGIS lietotāju kopiena un interesenti.

Šogad konference norisinājās klātienē divas dienas - 16. un 17. novembrī, kuru laikā pārrunājām ĢIS un ArcGIS aktualitātes.16.novembris: Konferences 1.dienas seminārs

  • Savu redzējumu par darbu ar ĢIS rīkiem un iespējām, Esri aktualitātēm un Eiropas piemēriem sniedza Esri pārstāvis Brooks Patrick (Esri, Biznesa attīstības vadītājs). 

  • Latvijas organizācijas dalījās ar savu pieredzi par ĢIS ieviešanu, par paveiktajiem darbiem, gan ĢIS izmantošanu saziņai ar sabiedrību un ieguvumiem, izmantojot mūsdienīgas ĢIS tehnoloģijas. 

  • Baltijas pārstāvji - Igaunijas zemes dienests stāstīja par 3D datu izmantošanu, savukārt Lietuvas statistikas pārvalde iepazīstināja ar saviem aktuālajiem ĢIS projektiem. 

  • SIA Envirotech demonstrēja ArcGIS produktu aktualitātes: 

- darbs ar 2D un 3D datiem ArcGIS Pro vidē; 

- ArcGIS Enterprise;

- standarta rīku un lietotņu pielietošana ikdienas darbā ArcGIS Interaktīvajā vidē; 

- attēlu un tālizpētes (imagery and remote sensing) izmantošana ArcGIS vidē.

17.novembris: Tehniskie semināri

Konferences ietvaros norisinājās divi tehniskie semināri, kuros sniedzām iespēju apgūt praktiskas iemaņas darbam ar ArcGIS produktiem.

Reģistrācija ir noslēgusies

Reģistrācija ir noslēgusies

Reģistrācija ir noslēgusies.

Programma

Programma

Iepazīsties ar konferences programmu un dalības nosacījumiem!

Skatīt programmu
Par konferenci

Par konferenci

Dažādu nozaru organizācijas no Latvijas un Baltijas dalījās ar savu pieredzi ĢIS izmantošanā.

Par konferenci
Norises vieta

Norises vieta

Klātienē, Bellevue Park Hotel Riga, Slokas ielā 1, Rīgā

 

NORISES VIETA: Klātienē, Bellevue Park Hotel Rīgā, Slokas ielā 1.

DALĪBAS NOSACĪJUMI:

Dalība bez maksas*, ja organizācijas Esri ArcGIS licenču uzturēšanas abonēšanas termiņš ir vismaz līdz 2022. gada 1. novembrim. 

Citiem konferences apmeklētājiem: 100,00 Eur (+ PVN).

Grupas biļete 75,00 Eur (+ PVN) par personu, ja no vienas organizācijas konferenci apmeklē 3 vai vairāk dalībnieki.

*Jūsu organizācijai pieejamo bezmaksas ielūgumu skaitu uz konferences 1. dienas semināru lūgums saskaņot ar SIA Envirotech pa tālr. 67215220 vai e-pastu info@envirotech.lv

Reģistrācija ir noslēgusies!

Plānotā programma


9:00 - 10:00Reģistrācija un rīta kafija
10:00 - 10:10Konferences atklāšana
10:10 - 12:15

Esri aktualitātes un piemēri no Esri pārstāvja Brooks Patrick, Esri Biznesa attīstības vadītājs.

Envirotech komanda demonstrēs ArcGIS produktu aktualitātes:

ArcGIS for Excel – kā ikdienā ikviens cilvēks, kurš strādā ar tabulāriem vai tekstuāliem datiem bez specializētas ĢIS programmatūras var izmantot un apstrādāt ģeotelpisko informāciju;

ArcGIS Interaktīvā vide – atvērto datu ērta izmantošana interaktīvajā vidē, dažādie lietotņu konstruktori un to pielietojums;

ArcGIS Enterprise – dažādu servisu izveidošana un izmantošana, kā arī aspekti, kas jāņem vērā piemērotākā servisa veida izvēlē.

Lietotāju pieredzes stāsti:

Kaspars Rasa, Jana Jākobsone, Kuldīgas novada pašvaldība;

Gundars Zadovskis, Mārupes novada pašvaldība;

Gints Dakša, SIA "Jūrmalas ūdens";

Pēteris Lakovskis, Linda Ieviņa, Agroresursu un ekonomikas institūts.

12:15 - 13:15Pusdienu pauze
13:15 - 14:55

Esri aktualitātes un piemēri no Esri pārstāvja Brooks Patrick, Esri Biznesa attīstības vadītājs.

Envirotech komanda demonstrēs ArcGIS produktu aktualitātes:

ArcGIS Pro – jaunākās programmatūras funkcionalitāte, 2D un 3D datu mijiedarbība, orientētie attēli un to izmantošanas iespējas;

ArcGIS Imagery – attēlu un tālizpētes apstrādes iespējas ArcGIS vidē – darbs ArcGIS Image for ArcGIS Online, iespēja izmantot brīvi pieejamus deep learning modeļus.

Lietotāju pieredzes stāsti:

Andres Kasekamp, Igaunijas zemes dienests;

Māris Kaļinka, Rīgas Tehniskā unversitāte;

Jana Vanage, Lietuvas statistikas pārvalde.

14:55 - 15:25Kafijas pauze
15:25 - 16:55

Envirotech komanda stāstīs par ĢIS rīkiem un risinājumiem, kā arī demonstrēs ArcGIS produktu aktualitātes:

ArcGIS lauka lietotnes – ģeotelpiskās informācijas pārraudzība un papildināšana kartē, nodrošinot efektīvu elementu apsekošanu dabā un rezultātu koplietošanu ar biroja darbiniekiem;

ArcGIS Workflow Manager – risinājums efektīvai procesu pārvaldībai (gan ĢIS, gan ne-ĢIS darbu plūsmām);

ArcGIS izstrādātājiem – CIM Symbol Builder iespējas kā izmantot pielāgotu simbolizāciju lietotnēs gan dinamisko datu, gan datu ar lielu skaitu mainīgo parametru attēlošanai.

Lietotāju pieredzes stāsti:

Asnate Egle, VSIA "Latvijas Valsts ceļi";

Alvis Šerenda, Starptautiskā Lidosta "Rīga";

Rūdolfs Vingris, AS "RB Rail".

16:55 - 19:00Konferences noslēgums un ĢIS dienas kūka

 

 

NORISES VIETA: Rīgas Tehniskā universitāte , Ķīpsalas ielā 6A, 4.stāvs, 464.telpa

Reģistrācija slēgta, maksimālais dalībnieku skaits ir sasniegts!

Tehniskie semināri

9:00 – 12:00

ArcGIS interaktīvā vide: lietoņu konstruktoru veidi

ArcGIS interaktīvajā vidē pieejams plašs lietotņu konstruktoru klāsts. Seminārā stāstīsim par labās prakses piemēriem, kā pareizāk izvēlēties lietotņu konstruktora veidu, un kopīgi veidosim visbiežāk izmantotās interaktīvās lietotnes. 

Nepieciešamās priekšzināšanas: ir prasmes un pieredze veidot interaktīvas kartes.

13:00 - 16:00

Datu sagatavošana ArcGIS Pro vidē

ArcGIS Pro nodrošina plašu datu apstrādes, rediģēšanas, analīzes u.c. funkcionalitāti. Seminārā stāstīsim  par datu sagatavošanas darbplūsmām un kopīgi strādāsim ArcGIS Pro vidē, lai labāk izprastu, kādas iespējas pieejamas ArcGIS vidē datu sagatavošanai un par ko jādomā pirms uzsākt datu sagatavošanu.

Nepieciešamās priekšzināšanas: ir pieredze darbā ar ArcGIS Pro

 

 

Konferences runātāju prezentācijas

Previous
Next

 

Šeit apkopotas atbildes uz konferences dalībnieku uzdotajiem jautājumiem

 

ArcGIS interaktīvajā vidē Jums ir iespēja norādīt latviešu valodu kā lietotāja saskarnes valodu. Vairāk informācija ArcGIS Online dokumentācijā un ArcGIS Enterprise Portal dokumentācijā. Savas lietotnes Jūs varat veidot latviešu valodā. Papildus varat norādīt locale parametru - ar šo parametru parasti iesakām papildināt koplietojamās lietotnes saiti, lai, piemēram, lietotnē esošie rīki tiktu parādīti latviešu valodā. Plašāka informācija šajā dokumentācijā. Savukārt, darbvirsmas ArcGIS Pro programmatūra ir pieejama angļu valodā. Informāciju par valodām, kurās pieejama ArcGIS Pro programmatūra var aplūkot šajā saitē.

Kartes, tāpat kā citas satura vienības (datu slāņi, lietotnes u.c.), var koplietot ar ikvienu, nodrošinot tīmekļa pārlūkā atveramu saiti ikvienam anonīmam lietotājam, bez ArcGIS rekvizītiem. Lai pievienotu vēlamos kartes izpētes rīkus un noformējumu tās veiksmīgākai izmantošanai, ieteicams karti ievietot lietotnē, izmantojot kādu no lietotņu konstruktoriem, un tad dalīties ar lietotnes saiti. Vairāk par satura koplietošanu.

ArcGIS Online kredīti ir virtuālā valūta, kas tiek patērēta par noteiktām darbībām, kā piemēram, Esri analīzes funkcijas, ģeokodēšana, datu glabāšanu ražotāja Esri nodrošinātajā mākoņvidē - ArcGIS Online, jo vienkāršotā veidā varam teikt, ka Jūs izmantojat ražotāja Esri uzturēto infrastruktūru, nevis savu. Ja izmantosiet kādu no ArcGIS Online analīzes funkcijām, pirms tās izpildes varēsiet pārliecināties par ArcGIS Online kredītu patēriņu tās izpildei. Kā viena no visbiežāk izmantotajām funkcijām ArcGIS Online vidē, kas patērē ArcGIS Online kredītus, ir adrešu ģeokodēšana (adrešu tabulāro datu pārvēršana ģeotelpiskā punktu adrešu slānī, ja datiem nav x, y koordinātes). To izmanto, ja nav pieejami dati ar adresēm un to koordinātām vai tabulāros datus nav iespējams sasaistīt (vairāk skatīt šeit), balstoties uz vienādu atslēgas (sasaistes) vērtību, ar atvērtajiem Valsts zemes dienesta adrešu datiem, iegūstot tematisko slāni. ArcGIS Online vidē liela daļa funkciju pieejamas bez ArcGIS Online kredītu patēriņa, piemēram ArcGIS Living Atlas of the World pamatkaršu izmantošana, datu eksports, vienas adreses vai vietas meklēšana u.c.

Vairāk par ArcGIS kredītu patēriņu skatīt tabulā Credits by capability.

Plašāku informācija par kredītiem, to izmantošanu un to kādas darbības tērēs kredītus var uzzināt saitē - https://doc.arcgis.com/credits.

ArcGIS Online kredīti, kas ir iekļauti kopā ar attiecīgo ArcGIS Online lietotāja veidu un nav izmantoti abonementa termiņa laikā, tiek dzēsti līdzko beizas ArcGIS Online konta abonements. Papildus iegādāto kredītu paku derīguma termiņš ir 24 mēneši no iegādes brīža, ar nosacījumu, ka Jūsu ArcGIS Online konta abonements ir aktīvs.

Tehnoloģiju pasaulē raksturīga strauja un nerimstoša attīstība, tā nodrošina jaunas iepriekš nebijušas funkcionalitātes pieejamību. Jaunākais Map Viewer un jaunākie lietotņu konstruktori kā Experience Builder, Instant Apps un ArcGIS Dashboards ir veidoti, izmantojot jaunāko ArcGIS API 4.x for JavaScript versiju. Attiecīgi, ja izmantosiet Map Viewer jaunākās funckionalitātes spējas, tad Jums ir jāizvēlas jaunākās paaudzes lietotņu konsruktors, lai kartē izveidotā funckionalitāte attēlotots arī lietotnē (piemēram slāņu grupēšana). Vairāk par kartes skatītāju iekļautās funkcionalitātes atšķirībām un informācija par ArcGIS API 4.x for JavaScript. Informācija par lietotnēm un to saderību ar Map Viewer un Map Viewer Classic saitē apps-that-use-arcgis-api-for-javascript-3-x-vs-4-x/ un saitē app-builder-questions-from-the-2022-esri-user-conference. Ieteicams sekot ArcGIS Map Viewer jaunumiem, lai novērtētu jaunākās iespējas un to atbilstību Jūsu nepieciešamībām.

Ja ģeokodēšana nebūs iespējama (netiek atpazīts adreses pieraksts, nav pieejams pietiekams kredītu apjoms, lietotājs nav pieslēdzies, izmantojot lietotāja vārdu un paroli), attiecīgajā šūnā parādās kļūdas vērtība "#N/A". Tiešā veidā kopējais kļūdu skaits neparādās, bet var piemēram izmantot Excel funkciju: =SUM(IF(ISNA(šūnu_apgabals);1;0)) kur "šūnu_apgabals" norāda vienu no koordinātu kolonām. Rezultātā tiek saskaitītas, cik ir šūnas ar kļūdu.

Adresei būtu jābūt pilniem vārdiem bez saīsinājumiem, tai skaitā, norādītam apdzīvotās vietas nosaukumam - ne tikai ielai vai māju nosaukumam. Citādi tiks atgrieztas koordinātas pirmajam ierakstam ar šādu ielu Latvijas adrešu lokatora saturā. Tāpat jāpievērš uzmanība, lai adrešu teksts atbilst Valsts zemes dienesta definētajiem nosacījumiem. Ja adrešu teksts atbilst Valsts zemes dienesta definētajiem nosacījumiem, šadā gadījumā ģeokodēšanas vietā var sasaistīt (join-field) datus, balstoties uz vienādu atslēgas (sasaistes) vērtību - tabulāro datu sasaiste ar atvērtajiem Valsts zemes dienesta adrešu datiem iegūstot tematisko slāni, kur ģeometrija nāk no atvērtajiem Valsts zemes dienesta datiem. Šādā gadījumā netiek patērēti ArcGIS Online kredīti. Ja tomēr neizdodas ieturēt Valsts zemes dienesta definētos nosacījumus, tad aicinām ievērot vienotu adreses pierakstu viena dokumenta ietvaros, piemēram, novada saīsinajumu nov. visur izmantojam vienādi, lai atvieglotu tālāku datu apstrādi.

Gan demonstrētās iespējas adresēm aprēķināt koordinātas, gan neģenerēt koordinātas, bet izmantot adreses punktu atlikšanai pa tiešo kartē (ģeokodēšana) patērē 40 kredītus uz 1000 ierakstiem. Sīkāk šeit - arcgis-online/administer/credits.

Lai izvairītos no ArcGIS Online kredītu tērēšanas, ieteicams izmantot atvērto datu portālā publicētos Valsts zemes dienesta adrešu datus, kas pieejami arī CSV formātā un līdz ar to, koordinātas var sasaistīt (join-field), balstoties uz vienādu atslēgas (sasaistes) vērtību, ar saviem tabulārajiem datiem. Protams, pirms tam savos datos adreses pieraksts jāpieskaņo Valsts zemes dienesta adreses pierakstam.

Ja strādājat ar ArcGIS for Excel iespējams izmantot hipersaites - ja ieraksta lauks satur saiti, tad uznirstošajā logā kartē šī saite būs klikšķināma. Šādā veidā arī var piesaistīt attēlus, ja tie būs ielādēti ArcGIS Online. Plašāka informācija - Adding-and-using-photos-and-images.

ArcGIS Survey123 rīki nodrošina formas bāzētu ģeotelpisko un citu datu ievākšanu, labošanu un analīzi. Gala lietotājs var izmantot gan tīmekļa vidē pieejamu formu (tikai tiešsaistē), gan formu lauka lietotnē (tiešsaistē un bezsaistē). Ar prasībām, lai sagatavotu formu darbam bezsaistē, var iepazīties šeit survey123/faq.

Ģeokodēšana ir ērts un ātrs veids, kā no teksta datiem iegūt vietas kartē. Ar ģeokodēšanas darbības principiem var iepazīties saitē Arcgis-online/geocode. Taču jāpiemin, ka dažādu tematisko datu piesaistei telpiski var izmantot arī atvērtos datus (adrešu reģistra, kadastra datu kopas), veidojot sasaisti starp tiem. Viens no ArcGIS Pro rīkiem, kas var noderēt, ja sasaista datus, balstoties uz vienādu atslēgas (sasaistes) vērtību slāņos vai tabulās (join-field).

Ērtākais veids, kā ArcGIS Pro vai ArcGIS interaktīvajā vidē pievienot kadastra telpiskos datus ir, pievienojot SIA Envirotech sagatavoto slāņu grupu no ArcGIS Living Atlas of the World satura. Living Atlas pieejamajā kadastra datu slānī ir attēloti Valsts zemes dienesta (VZD) atvērtie Kadastra reģistra telpiskie dati, slānī esošo kadastra datu atjaunošanās biežums ir reizi nedēļā, atbilstoši VZD Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem telpiskajiem datiem. Šos kadastra datus no Living Atlas satura ir iespējams pievienot kartēs, veikt datu atlasi pēc atribūtiem un tos eksportēt.

Living Atlas pieejamie kadastra telpiskie dati

Informācija par ArcGIS Living Atlas of the World un to, kā pievienot saturu ArcGIS Pro vai interaktīvajā vidē no Living Atlas

ArcGIS tieši spēj atvērt tikai Workspace XML failus - gdb-architecture/geodatabase.

Valsts zemes dienesta publicētos XML failus tiešā veidā atvērt ArcGIS programmatūrā nevar. Tos jāpārveido par tabulām vai nu atverot ar Microsoft Excel,vai izveidojot specializētu skriptu, kas šos XML ielasa un saglabā tabulu veidā. Microsoft Excel gadījumā jāpievērš uzmanība saturam un ierakstu dublēšanai - vienam un tam pašam objektam vienā atribūtā vai vairāku atribūtu kombinācijā var būt vairākas vērtības vai vērtību kombinācijas.

Tāpat īpaši jāpievērš uzmanība XML specifikācijai, jo daudziem objektiem konkrētas vērtības piesaistās, izmantojot vairākus XML failus - www.vzd.gov.lv/lv/media/5330/download.

Pašlaik SIA Envirotech aktīvi strādā, lai drīzumā Jums nodrošinātu servisu, kas saturētu atvērtos Valsts zemes dienesta Kadastra telpiskos datus ar daļu no Kadastra teksta datu informācijas blokiem, kas laika gaitā tiks papildināti.

ArcGIS Pro ir plašs rastra funkciju klāsts, kas ir pieejams lietotājiem atkarībā no ArcGIS Pro funkcionalitātes līmeņa (Basic, Standard, Advanced) un pieejamajiem ArcGIS Pro paplašinājumiem (piemēram Image Analyst). Dokumentācija par rastra funkcijām un tām nepieciešamajām licencēm: list-of-raster-functions

Par rastra analīzes un apstrādes iespējām ArcGIS Pro: image-and-raster-processing

Ja organizācija nevēlas izmantot rastra rīkus ArcGIS Pro vidē, bet vēlas piekļūt analīzes rīkiem ArcGIS Online, lietotājam ir nepieciešama ArcGIS Image for ArcGIS Online lietotāja veida paplašinājuma licence. Sīkāka informācija par rastra analīzes iespējām ArcGIS Online vidē: perform-raster-analysis

Demonstrācijā, izmantojot brīvi pieejamu, lietošanai gatavu deep learning modeli, tika veikta ēku detektēšana ortofoto (rastra funkcija - noteikt objektus, izmantojot deep learning). Veicot analīzi ar noklusējuma vērtībām, iegūtais rezultāts ir labs, bet precīzs salīdzinājums netika veikts. Lai veiktu šādu rezultāta salīdzināšanu ar atvērtajiem kadastra datiem, jāņem vērā arī analīzē izmantotā rastra iegūšanas laiks - vai ortofoto ir aktuāls. Lai uzlabotu iegūto rezultātu, ir iespējams mainīt analīzes laikā norādītās ievades vērtības. Kā arī, izmantoto deep learning modeli ir iespējams uzlabot - to trenējot ar Jums pieejamiem datiem.

Par rīku Detect Objects Using Deep Learning

Izmantotais deep learning modelis - Building Footprint Extraction - USA

Ir iespējams izmantot attēlus šādiem mērķiem, tomēr lai to varētu izdarīt, fotoattēlam jāsatur vairākus nepieciešamos parametrus: X un Y kordinātas, kameras virziens (Camera Heading (True North)), kameras sasvere (Camera Pitch), kameras sānsvere (Camera roll), horizontālais skata lauks (HFOV), vertikālais skata lauks (VFOV).

3D ceļazīmju demonstrācijas nolūkiem paredzētie orientētie attēli tika ievākti ar lietotni ArcGIS QuickCapture, kuras funkcionalitāte paredz automātisku attēla iepriekšminēto metadatu ievākšanu un saglabāšanu datubāzē, lai tos attēlotu ArcGIS Pro vai tīmekļa vidē.

Lai orientētos attēlus skatītu ArcGIS Pro vidē, nepieciešams uzinstalēt bezmaksas pievienojumprogrammu "Oriented Imagery Add-In for ArcGIS Pro". To iespējams lejuplādēt šeit.

Lai orientētos attēlus apskatītu tīmekļa vidē, jālieto tam paredzētais pārlūks: oi.geocloud.com un jāpieslēdzas, izmantojot ArcGIS Online lietotāja rekvizītus.

Ar plašāku informāciju par to kā sagatavot ArcGIS QuickCapture lietotni, lai ievāktu orientētos attēlus, varat iepazīties šeit: oriented-imagery-meets-field-data-collection

Prezentācijā redzamie dati tika ievākti ar ArcGIS FieldMaps un ArcGIS QuickCapture lietotņu palīdzību, izmantojot augstas precizitātes GNSS iekārtu Spectra Precision SP20. Precizitāte būs atkarīga no katras iekārtas tehniskajām iespējām, bet vairumā gadījumu viedtālruņu un planšetdatoru GPS precizitāte nav augstāka par 5-10m. Viedtālruņa vai planšetdatora GPS precizitāti var uzlabot lietojot ārējo GPS uztvērēju, ko savieno ar attiecīgo iekārtu. Savukārt augstas precizitātes GNSS iekārtām, piemēram, MobileMapper 60 vai Spectra Geospatial SP30, precizitāte ir 1-2m vai augstāka.

Kešdarbes serviss ir servisa veids ar visaugstāko iespējamo ātrdarbību, līdz ar to tas būs ātrāks gan par Map Image, gan Imagery slāņa servisa veidu. Papildus info skatīt saitē - tutorial-creating-a-cached-map-service un saitē what-types-of-services-can-you-publish.

Šādiem uzdevumiem var izmantot ģeodatu apstrādes (geoprocessing) servisu - tas ir servisa veids, kurā var nodefinēt un publicēt pielāgotu (custom) algoritmu, kas izveidots ar ArcGIS Moder Builder vai Python līdzekļiem, attiecīgi tā realizācijas sarežģītība ir atkarīga no ieejas datiem un izvēlētās aprēķinu metodes, un izveides sarežģītība līdzinās izstrādes darbiem. Piemēram, šāds pielāgots serviss papildus var izmantot transporta tīkla maršrutēšanas servisus un reāllaika ieejas datus, saņemtus ar GeoEvent Server, lai aprēķinātu atlikušo laiku līdz pieturai.

Jā, ar CIM Symbol Builder izveidotos simbolus var izmantot ArcGIS Enterprise vidē (ArcGIS Enterprise Portal lietotnēs), bet jāpārliecinās, ka konkrētā lietotne to atbalsta (to ietekmē, uz kādas ArcGIS API for JavaScript versijas lietotne ir balstīta, tipiski tie ir atbalstīti jaunākajās lietotnēs - jaunajā kartes pārlūkā u.c.). Jāņem vērā, ka atsevišķos gadījumos atbalsts var būt ierobežots, līdz ar to noteikti aicinām veikt testēšanu un "proof of concept" pārbaudi jeb pilotprojektu. Papildus skatīt esri-symbols-CIMSymbol. Pats CIM Symbol Builder ir pieejams kā atvērtā koda projekts GitHub ar Apache licenci - detalizēti skatīt cim-symbol-builder-js. Bet, izmantojot ar tā palīdzību iegūtās simbolu definīcijas savos izstrādātajos produktos, jāskatās attiecīgā licencēšana. Piemēram, veidojot pielāgoto lietotni ar ArcGIS API for Javascript, skatīt informāciju saitē Javascript-Licensing&Attribution.

Konference ir noslēgusies

 

Uz tikšanos nākamajos Envirotech pasākumos!