Kartogrāfija

Envirotech izmanto mūsdienīgākās ĢIS tehnoloģijas telpisko datu bāzu izveidošanai, glabāšanai, konvertēšanai, apstrādei, analīzei un publicēšanai. 
 
Envirotech daudzos projektos veicis kvalitatīvu kartogrāfijas darbu izpildi, strādājot ar dažāda veida un tematikas datiem, piemēram, kadastrs, ortofoto, topogrāfija, dabas dati, satiksme, statistika un citi.
 
Envirotech veidotā datu bāze ĢIS Latvija ir fona karte, kas nodrošina pārskata informāciju par Latvijas teritoriju un šī datu bāze ir pieejama ikvienam Esri ArcGIS lietotājam. Tai var piekļūt un lejupielādēt, šajā saitē.