Pakalpojumi

Vairāk kā 20 gadu pieredze ĢIS nozarē Latvijā

Mēs varam palīdzēt!

Envirotech piedāvā telpisko datu risinājumus un pakalpojumus, kas pielāgoti Jūsu organizācijas vajadzībām. Neatkarīgi no organizācijas darbības sfēras, mūsu speciālisti palīdzēs atrast labāko risinājumu!

Previous
Next

Palīdzēsim atrast veiksmīgāko risinājumu

Envirotech piedāvā dažāda līmeņa ĢIS projektu izstrādi - Desktop, Enterprise, Online - balstoties uz klientu vajadzībām. Pielāgojam ĢIS jūsu organizācijas vajadzībām, realizējam specializētas prasības un funkcionalitāti, kas nepieciešama darba procesa atvieglošanai, automatizēšanai un vienkāršošanai.

Mūsu speciālistiem ir plaša pieredze visos ĢIS izstrādes posmos – no analīzes, arhitektūras un projektu vadības līdz sistēmas izstrādei, testēšanai un ieviešanai. Sniedzam visaptverošus atbalsta, uzturēšanas, apmācības un konsultāciju pakalpojumus par ĢIS un jautājumiem, kas saistīti ar telpiskajiem datiem.

Plašāk par piedāvātajiem pakalpojumiem:

     

Konsultācijas

 • par ĢIS projektu izveidi un uzturēšanu;
 • par ArcGIS programmatūru, tās funkcionalitāti un izmantošanas iespējām organizācijā;
 • par ĢIS koncepta un sistēmas izstrādi;
 • par ĢIS ieviešanas un risinājumu integrēšanas iespējām esošajā uzņēmuma sistēmā;
 • par datu bāzu projektēšanu, izveidi, konvertāciju, uzlabošanu un uzturēšanu.

 

 

Projects

Oficiālais Esri pārstāvis Latvijā

Envirotech ir oficiālais uzņēmuma Esri pārstāvis Latvijā un nodrošina visu nepieciešamo, sākot no projekta idejas, plānošanas, ĢIS programmatūras nodrošinājuma, programmēšanas un kartogrāfijas darbiem, uzturēšanas un citiem nepieciešamajiem darbiem veiksmīgai ĢIS projekta ieviešanai. 

     

Tehniskais atbalsts

Sniedzam profesionālu tehnisko atbalstu par visa veida ĢIS jautājumiem: 

 • ArcGIS programmatūra: Desktop, Enterprise, Online, mobilās un tīmekļa lietotnes, paplašinājumi;
 • Ģeodaubāzes, to struktūras izstrāde;
 • Kartogrāfija;
 • ĢIS programmatūras uzstādīšana, pielāgošana vai migrācija;
 • Licenču atjaunošana un citi licencēšanas jautājumi.

Nodrošinām arī ražotāja Esri tehnisko atbalstu. Ikviens ArcGIS lietotājs ir aicināts pieteikt tehnisko problēmu, izmantojot MyEsri vidi.

Pamācība latviešu valodā: MyEsri vide ArcGIS licenču pārvaldībai un tehniskajam atbalstam

 

 

Projects

Oficiālais Esri pārstāvis Latvijā

Envirotech ir oficiālais uzņēmuma Esri pārstāvis Latvijā un nodrošina visu nepieciešamo, sākot no projekta idejas, plānošanas, ĢIS programmatūras nodrošinājuma, programmēšanas un kartogrāfijas darbiem, uzturēšanas un citiem nepieciešamajiem darbiem veiksmīgai ĢIS projekta ieviešanai. 

     

Izstrāde

Envirotech piedāvā dažāda līmeņa ĢIS projektu izstrādi -Desktop, Enterprise, Online– balstoties uz klientu vajadzībām.  Pielāgojam ĢIS jūsu organizācijas vajadzībām, realizējam specializētas prasības un funkcionalitāti, kas nepieciešama darba procesa atvieglošanai, automatizēšanai un vienkāršošanai.

Izmantojot Esri ArcGIS tehnoloģiju, piedāvājam pilnu pakalpojumu klāstu, kas nepieciešams veiksmīga ĢIS projekta izveidošanai un ieviešanai:

 • Organizācijas vajadzību apzināšana un definēšana;
 • ĢIS sistēmas arhitektūras izstrāde;
 • Ģeodatubāzes izveidošana;
 • Telpisko datu migrācija;
 • ĢIS programmēšana;
 • Esošās ĢIS sistēmas pielāgošana, atjaunošana;
 • ĢIS sistēmas ieviešana, uzstādīšana un citi jautājumi.

     

Projects

Oficiālais Esri pārstāvis Latvijā

Envirotech ir oficiālais uzņēmuma Esri pārstāvis Latvijā un nodrošina visu nepieciešamo, sākot no projekta idejas, plānošanas, ĢIS programmatūras nodrošinājuma, programmēšanas un kartogrāfijas darbiem, uzturēšanas un citiem nepieciešamajiem darbiem veiksmīgai ĢIS projekta ieviešanai. 

     

Kartogrāfija

Envirotech izmanto mūsdienīgākās ĢIS tehnoloģijas telpisko datu bāzu izveidošanai, glabāšanai, konvertēšanai, apstrādei, analīzei un publicēšanai. 

Envirotech daudzos projektos veicis kvalitatīvu kartogrāfijas darbu izpildi, strādājot ar dažāda veida un tematikas datiem, piemēram, kadastrs, ortofoto, topogrāfija, dabas dati, satiksme, statistika un citi.

Envirotech veidotā datu bāze ĢIS Latvija ir fona karte, kas nodrošina pārskata informāciju par Latvijas teritoriju un šī datu bāze ir pieejama ikvienam Esri ArcGIS lietotājam. Tai var piekļūt un lejupielādēt, šajā saitē. 

     

Projects

Oficiālais Esri pārstāvis Latvijā

Envirotech ir oficiālais uzņēmuma Esri pārstāvis Latvijā un nodrošina visu nepieciešamo, sākot no projekta idejas, plānošanas, ĢIS programmatūras nodrošinājuma, programmēšanas un kartogrāfijas darbiem, uzturēšanas un citiem nepieciešamajiem darbiem veiksmīgai ĢIS projekta ieviešanai. 

ArcGIS Desktop

ArcGIS Pro: Essential workflows

Atrašanās vieta: Envirotech birojs

Kursa dalībnieki apgūs padziļinātas ArcGIS Pro lietošanas prasmes – datu veidošanu un rediģēšanu, vaicājumu veidošanu, telpiskās analīzes, telpiskās piesaistes, u.c. 

 

Kursa mērķis – ĢIS uzdevumu veikšana ar ArcGIS Pro, apgūstot tādas prasmes kā:

 • ģeogrāfisko datu attēlošana un simbolizēšana;
 • klasificēšana;
 • kartes tekstu veidošana;
 • jaunu ģeogrāfisko datu veidošana un rediģēšana;
 • ģeogrāfisko datu pārvaldība no shapefile, ģeodatubāzēm un citiem datu formātiem;
 • darbs ar tabulām;
 • vaicājumu sastādīšana;
 • ĢIS datu analīze;
 • modeļu veidošana;
 • karšu attēlu veidošana un eksports uz PDF, JPEG u.c. formātiem, druka.
 • tīmekļa karšu veidošana, koplietošana un izmantošana u.c.

 

Izmantotā programmatūra: ArcGIS Pro, ArcGIS Online.

Apmācību formāts: grupās;

Apmācību ilgums: 3 dienas klātienē vai 5 dienas attālināti

Norises vieta: Envirotech birojs,  Mūkusalas ielā 42A, Rīgā.

Apmācību maksa vienai personai: 800 € (bez PVN). Iespējams iegādāties caur elektronisko iepirkumu sistēmu EIS.

 

Apmācību grafiks

Kursa apraksts (ang.)

Karšu produktu veidošana un publicēšana

Sharing Content to ArcGIS Enterprise

Atrašanās vieta: Envirotech birojs

Šajās apmācībās dalībnieki apgūs, kā veidot un koplietot ģeotelpiskos resursus, izmantojot ArcGIS Enteprise portal. Kursā tiks apgūta augstas veiktspējas servisu publicēšana, kas ļauj paplašināt ArcGIS iespējas organizācijas ietvaros. Kursos tiks apgūtas tādas prasmes kā:

 • servisu (WMS, WFS, ArcGIS REST u.c.) veidošana no ĢIS datiem un kartēm, publicēšanai ArcGIS Server, Portal for ArcGIS vai ArcGIS Online vidēs;
 • tīmekļa karšu un lietotņu izveide ar konfigurēšanas rīkiem;
 • publicēšanas mehānismi – veidi un piemērotība dažādiem darba uzdevumiem u.c.
Kursu auditorija – ĢIS analītiķi un speciālisti, ArcGIS lietotāji, programmatūras izstrādātāji, kas vēlas iekļaut ĢIS kartes un servisus savās lietotnēs.
 
Nepieciešamās priekšzināšanas – Iegūts ArcGIS Pro: Essential Workflows apmācību sertifikāts
 
 
Izmantotā programmatūra: ArcGIS Enterprise, ArcGIS Pro.

Apmācību formāts: grupās.

Apmācību ilgums: 2 dienas klātienē vai 3 dienas attālināti.

Norises vieta: Envirotech birojs,  Mūkusalas ielā 42A, Rīgā.

Apmācību maksa vienai personai: 900 € (bez PVN). Iespējams iegādāties caur elektronisko iepirkumu sistēmu EIS.

 

Apmācību grafiks

Kursa apraksts (ang.)

ARCGIS ENTERPRISE: Konfigurēšana un administrēšana

ArcGIS Enterprise: Configuring a Base Deployment

Atrašanās vieta: Envirotech birojs

Šajās apmācībās dalībnieki apgūs, kā instalēt un konfigurēt ArcGIS Enteprise sistēmu, lai organizācijas dalībnieki varētu droši piekļūt, veidot un koplietot ģeotelpisko saturu. Apmācības ir paredzētas ArcGIS Enteprise sistēmas administratoriem.

 

Izmantotā programmatūra: ArcGIS Enterprise, ArcGIS Pro.

Apmācību formāts: grupās.

Apmācību ilgums: 2 dienas klātienē.

Norises vieta: Envirotech birojs,  Mūkusalas ielā 42A, Rīgā.

Apmācību maksa vienai personai: 900 € (bez PVN). Iespējams iegādāties caur elektronisko iepirkumu sistēmu EIS.

 

Apmācību grafiks

Kursa apraksts (ang.)

LIETOTNES, INTERAKTĪVĀS KARTES U.C.

ArcGIS Interaktīvā vide

Atrašanās vieta: Envirotech birojs

Šajās apmācībās dalībnieki apgūs, kā strādāt ArcGIS interaktīvajā vidē (ArcGIS Online un Portal for ArcGIS) un, izmantojot dažādas ArcGIS lietotnes, veidot savu kartogrāfisko materiālu – kartes, lietotnes, anketas u.c.

 

Apmācību plāns:

 • vispārīgs pārskats par ArcGIS interaktīvās vides funkcionalitāti un ar to saistītajām komponentēm;
 • ArcGIS interaktīvās vides vizuālās saskarnes un organizācijas uzstādījumu pielāgošana;
 • lietotāju un grupu pārvaldība;
 • satura piekļuves kontroles;
 • pārskats par ArcGIS interaktīvajā vidē pieejamajām vienībām, tipiem, uzstādījumiem;
 • pamatelementa – tīmekļa kartes koncepta izklāsts, galvenās konfigurēšanas iespējas un izmantošanas iespējas;
 • tīmekļa kartes izveidošana pievienojot dažāda veida datus, datu formātus;
 • tīmekļa lietotņu konstruēšana ar lietotņu konstruktoriem;
 • apskats par lauka lietotnēm.

 

Izmantotā programmatūra: ArcGIS interaktīvā vide un interaktīvās ArcGIS lietotnes.

Apmācību formāts: grupās.

Apmācību ilgums: 2 dienas klātienē vai 2 dienas attālināti.

Norises vieta: Envirotech birojs,  Mūkusalas ielā 42A, Rīgā.

Apmācību maksa vienai personai: 250€ (bez PVN). Iespējams iegādāties caur elektronisko iepirkumu sistēmu EIS.

 

Apmācību grafiks

Specializētas apmācības angļu valodā

Spatial Analysis with ArcGIS Pro

Atrašanās vieta: Tiešsaistē

Apmācības iepazīstina ar paplašinājumiem un rīkiem, kurus var izmantot ĢIS analīzes uzdevumu risināšanai. Apmācības ir paredzētas visiem ArcGIS lietotājiem, kuri vēlas izmantot ArcGIS Pro analītiskiem uzdevumiem.

 

Izmantotā programmatūra: ArcGIS Pro un Spatial Analyst for ArcGIS Desktop, 3D Analyst for ArcGIS Desktop, Geostatistical Analyst for ArcGIS Desktop.

Apmācību formāts: grupās.

Apmācību ilgums: 3 dienas attālināti.

Apmācību maksa vienai personai: 990€ (bez PVN).

 

Kursa apraksts (ang.)

KARTOGRĀFIJA, IZSTRĀDE U.C.

Pielāgotas apmācības

Atrašanās vieta: Envirotech birojs

Sazinieties ar SIA Envirotech, lai vienotos un izveidotu pielāgotu apmācību programmu, atbilstoši Jūsu uzņēmuma speciālistu vajadzībām un ikdienas darbplūsmām.

Projects

Oficiālais Esri pārstāvis Latvijā

Envirotech ir oficiālais uzņēmuma Esri pārstāvis Latvijā un nodrošina visu nepieciešamo, sākot no projekta idejas, plānošanas, ĢIS programmatūras nodrošinājuma, programmēšanas un kartogrāfijas darbiem, uzturēšanas un citiem nepieciešamajiem darbiem veiksmīgai ĢIS projekta ieviešanai. 

Rakstiet

Konsultējieties ar SIA Envirotech speciālistu e-pastā

info@envirotech.lv

Zvaniet

Saņemiet atbildi darba dienās no plkst. 9:00-18:00

+371 67215220