Envirotech apmācību kursi

Apmācības ir veids, kā visefektīvāk iegūt zināšanas darba uzsākšanai un ĢIS prasmju papildināšanai. Apmācības notiek saskaņā ar programmatūras ražotāja izstrādātu kursa materiālu vai pielāgotu apmācību programmu specifisku darbplūsmu apguvei. Apmācības notiek nelielās grupās, nodrošinot individuālu pieeju katram apmācību dalībniekam. Pēc kursa apguves dalībnieki saņem Esri apmācību sertifikātu.

Apmācības tiek rīkotas gan klātienē, gan tiešsaistē. Aicinām iepazīties ar pieejamajām apmācību programmām un grafikiem.

ArcGIS Desktop (Essentials)

ArcGIS Pro: Essential Workflows

Atrašanās vieta: Envirotech birojs

Kursa dalībnieki apgūs padziļinātas ArcGIS Pro lietošanas prasmes – datu veidošanu un rediģēšanu, vaicājumu veidošanu, telpiskās analīzes, telpiskās piesaistes, u.c. 

 

Kursa mērķis – ĢIS uzdevumu veikšana ar ArcGIS Pro, apgūstot tādas prasmes kā:

 • ģeogrāfisko datu attēlošana un simbolizēšana;
 • klasificēšana;
 • kartes tekstu veidošana;
 • jaunu ģeogrāfisko datu veidošana un rediģēšana;
 • ģeogrāfisko datu pārvaldība no shapefile, ģeodatubāzēm un citiem datu formātiem;
 • darbs ar tabulām;
 • vaicājumu sastādīšana;
 • ĢIS datu analīze;
 • modeļu veidošana;
 • karšu attēlu veidošana un eksports uz PDF, JPEG u.c. formātiem, druka.
 • tīmekļa karšu veidošana, koplietošana un izmantošana u.c.

 

Izmantotā programmatūra: ArcGIS Pro, ArcGIS Online.

Apmācību formāts: grupās;

Apmācību ilgums: 3 dienas klātienē vai 5 dienas attālināti.

Norises vieta: Envirotech birojs,  Mūkusalas ielā 42A, Rīgā.

 

Apmācību grafiks

Kursa apraksts (ang.)

ArcGIS Enterprise (Introduction)

Sharing Content to ArcGIS Enterprise

Atrašanās vieta: Envirotech birojs

Šajās apmācībās dalībnieki apgūs, kā veidot un koplietot ģeotelpiskos resursus, izmantojot ArcGIS Enterprise portal. Kursā tiks apgūta augstas veiktspējas servisu publicēšana, kas ļauj paplašināt ArcGIS iespējas organizācijas ietvaros. Kursos tiks apgūtas tādas prasmes kā:

 • servisu (WMS, WFS, ArcGIS REST u.c.) veidošana no ĢIS datiem un kartēm, publicēšanai ArcGIS Server, Portal for ArcGIS vai ArcGIS Online vidēs;
 • tīmekļa karšu un lietotņu izveide ar konfigurēšanas rīkiem;
 • publicēšanas mehānismi – veidi un piemērotība dažādiem darba uzdevumiem u.c.
Kursu auditorija – ĢIS analītiķi un speciālisti, ArcGIS lietotāji, programmatūras izstrādātāji, kas vēlas iekļaut ĢIS kartes un servisus savās lietotnēs.
 
Nepieciešamās priekšzināšanas – Iegūts ArcGIS Pro: Essential Workflows apmācību sertifikāts
 
Izmantotā programmatūra: ArcGIS Enterprise, ArcGIS Pro.

Apmācību formāts: grupās.

Apmācību ilgums: 2 dienas klātienē vai 3 dienas attālināti.

Norises vieta: Envirotech birojs,  Mūkusalas ielā 42A, Rīgā.

 

Apmācību grafiks

Kursa apraksts (ang.)

ARCGIS ENTERPRISE: Konfigurēšana un administrēšana

ArcGIS Enterprise: Configuring a Base Deployment

Atrašanās vieta: Envirotech birojs

Šajās apmācībās dalībnieki apgūs, kā instalēt un konfigurēt ArcGIS Enterprise sistēmu, lai organizācijas dalībnieki varētu droši piekļūt, veidot un koplietot ģeotelpisko saturu. Apmācības ir paredzētas ArcGIS Enterprise sistēmas administratoriem.

 

Izmantotā programmatūra: ArcGIS Enterprise, ArcGIS Pro.

Apmācību formāts: grupās.

Apmācību ilgums: 2 dienas klātienē.

Norises vieta: Envirotech birojs,  Mūkusalas ielā 42A, Rīgā.

 

Apmācību grafiks

Kursa apraksts (ang.)

ArcGIS Online (Introduction)

ArcGIS Interaktīvā vide

Atrašanās vieta: Envirotech birojs

Šajās apmācībās dalībnieki apgūs, kā strādāt ArcGIS interaktīvajā vidē (ArcGIS Online un Portal for ArcGIS) un, izmantojot dažādas ArcGIS lietotnes, veidot savu kartogrāfisko materiālu – kartes, lietotnes, anketas u.c.

 

Apmācību plāns:

 • vispārīgs pārskats par ArcGIS interaktīvās vides funkcionalitāti un ar to saistītajām komponentēm;
 • ArcGIS interaktīvās vides vizuālās saskarnes un organizācijas uzstādījumu pielāgošana;
 • lietotāju un grupu pārvaldība;
 • satura piekļuves kontroles;
 • pārskats par ArcGIS interaktīvajā vidē pieejamajām vienībām, tipiem, uzstādījumiem;
 • pamatelementa – tīmekļa kartes koncepta izklāsts, galvenās konfigurēšanas iespējas un izmantošanas iespējas;
 • tīmekļa kartes izveidošana pievienojot dažāda veida datus, datu formātus;
 • tīmekļa lietotņu konstruēšana ar lietotņu konstruktoriem;
 • apskats par lauka lietotnēm.

Izmantotā programmatūra: ArcGIS interaktīvā vide un interaktīvās ArcGIS lietotnes.

Apmācību formāts: grupās.

Apmācību ilgums: 2 dienas klātienē vai 2 dienas attālināti.

Norises vieta: Envirotech birojs,  Mūkusalas ielā 42A, Rīgā.

 

Apmācību grafiks

Kursa apraksts (ang.)
education-64

Specializētas apmācības angļu valodā

Spatial Analysis with ArcGIS Pro

Atrašanās vieta: Tiešsaistē

Apmācības iepazīstina ar paplašinājumiem un rīkiem, kurus var izmantot ĢIS analīzes uzdevumu risināšanai. Apmācības ir paredzētas visiem ArcGIS lietotājiem, kuri vēlas izmantot ArcGIS Pro analītiskiem uzdevumiem.

 

Izmantotā programmatūra: ArcGIS Pro un Spatial Analyst for ArcGIS Desktop, 3D Analyst for ArcGIS Desktop, Geostatistical Analyst for ArcGIS Desktop.

Apmācību formāts: grupās.

Apmācību ilgums: 3 dienas attālināti.

 

Kursa apraksts (ang.)

KARTOGRĀFIJA, IZSTRĀDE U.C.

Pielāgotas apmācības

Atrašanās vieta: Envirotech birojs

Sazinieties ar SIA Envirotech, lai vienotos un izveidotu pielāgotu apmācību programmu, atbilstoši Jūsu uzņēmuma speciālistu vajadzībām un ikdienas darbplūsmām.

ArcGIS Desktop (Get Started)

Introduction to GIS Using ArcGIS

Atrašanās vieta: Envirotech birojs

Ievads par ĢIS rīkiem, programmatūru un ģeotelpiskās informācijas apstrādi ArcGIS Pro vidē.

 

Izmantotā programmatūra: ArcGIS Pro, ArcGIS Online.

Apmācību formāts: grupās;

Apmācību ilgums: 1 diena klātienē.

Norises vieta: Envirotech birojs,  Mūkusalas ielā 42A, Rīgā.

 

Kursa apraksts (ang.)

ArcGIS Desktop (Introduction)

Creating and Editing Data with ArcGIS Pro

Atrašanās vieta: Envirotech birojs

Kursa dalībnieki apgūs ArcGIS Pro lietošanas pamata prasmes – datu veidošanai, rediģēšanai un uzturēšanai. Tiks apskatīti ArcGIS Pro rīki ģeotelpisko datu apstrādei.

 
Izmantotā programmatūra: ArcGIS Pro, ArcGIS Online.

Apmācību formāts: grupās.

Apmācību ilgums: 2 dienas klātienē.

Norises vieta: Envirotech birojs,  Mūkusalas ielā 42A, Rīgā.

 

Kursa apraksts (ang.)

ARCGIS ENTERPRISE (Get Started)

ArcGIS Enterprise: Get Started

Atrašanās vieta: Envirotech birojs

Šajās apmācībās dalībnieki apgūs, kā instalēt un konfigurēt ArcGIS Enterprise sistēmu, lai organizācijas dalībnieki varētu droši piekļūt, veidot un koplietot ģeotelpisko saturu.

 

Izmantotā programmatūra: ArcGIS Enterprise, ArcGIS Pro.

Apmācību formāts: grupās.

Apmācību ilgums: 1 diena klātienē.

Norises vieta: Envirotech birojs,  Mūkusalas ielā 42A, Rīgā.

 

Kursa apraksts (ang.)

ARCGIS ENTERPRISE (Essentials)

ArcGIS Enterprise: Administration Workflows

Atrašanās vieta: Envirotech birojs

Šajās apmācībās dalībnieki apgūs pieņemtās standarta prakses, kā pielāgot ĢIS resursus un servisus ar ArcGIS Enterprise, ArcGIS Enterprise portal sadarbības iespējas, ArcGIS Notebook,  u.c.

 

Izmantotā programmatūra: ArcGIS Enterprise, ArcGIS Pro.

Apmācību formāts: grupās.

Apmācību ilgums: 3 dienas klātienē.

Norises vieta: Envirotech birojs,  Mūkusalas ielā 42A, Rīgā.

 

Kursa apraksts (ang.)

ArcGIS Online (Get started)

ArcGIS Online: Essential Workflows

Atrašanās vieta: Envirotech birojs

Šajās apmācībās dalībnieki iepazīstas ar ArcGIS Interkatīvo vidi, tās pamata komponentēm - interaktīva karte un interaktīva lietotne.

 

Izmantotā programmatūra: ArcGIS interaktīvā vide un interaktīvās ArcGIS lietotnes.

Apmācību formāts: grupās.

Apmācību ilgums: 1 diena klātienē.

Norises vieta: Envirotech birojs,  Mūkusalas ielā 42A, Rīgā.

 

Kursa apraksts (ang.)

ArcGIS Online (Essentials)

Putting ArcGIS to Use Across Your Organization

Atrašanās vieta: Envirotech birojs

Padziļinātas ArcGIS Interaktīvās vides apmācības kurās detāli apgūst pilnu darba plūsmu ArcGIS interaktīvajā vidē. 

 

Izmantotā programmatūra: ArcGIS interaktīvā vide un interaktīvās ArcGIS lietotnes.

Apmācību formāts: grupās.

Apmācību ilgums: 3 dienas klātienē.

Norises vieta: Envirotech birojs,  Mūkusalas ielā 42A, Rīgā.

 

Kursa apraksts (ang.)

Izstrādes apmācības ArcGIS vidē

Configuring Web Apps Using ArcGIS Web AppBuilder

Atrašanās vieta: Envirotech birojs

Šajās apmācībās dalībnieki apgūs kā izstrādāt un pielāgot lietotnes, izmantojot gatavos konstruktorus un logrīkus.

 

Izmantotā programmatūra: ArcGIS interaktīvās vides lietotņu konstruktori.

Apmācību formāts: grupās.

Apmācību ilgums: 1 diena klātienē.

Norises vieta: Envirotech birojs,  Mūkusalas ielā 42A, Rīgā.

Kursa apraksts (ang.)
learn-lesson-64

Rakstiet

Konsultējieties ar SIA Envirotech speciālistu e-pastā

info@envirotech.lv

Zvaniet

Saņemiet atbildi darba dienās no plkst. 9:00-18:00

+371 67215220