Envirotech apmācību kursi

Apmācības ir veids, kā visefektīvāk iegūt zināšanas darba uzsākšanai un ĢIS prasmju papildināšanai. Apmācības notiek saskaņā ar programmatūras ražotāja izstrādātu kursa materiālu vai pielāgotu apmācību programmu specifisku darbplūsmu apguvei. Apmācības notiek nelielās grupās, nodrošinot individuālu pieeju katram apmācību dalībniekam. Pēc kursa apguves dalībnieki saņem Esri apmācību sertifikātu.

Apmācības tiek rīkotas gan klātienē, gan tiešsaistē. Aicinām iepazīties ar pieejamajām apmācību programmām un grafikiem.
Pamata apmācības


ArcGIS Desktop (Essentials)

ArcGIS Pro: Essential Workflows

Atrašanās vieta: Envirotech birojs

Kursa dalībnieki apgūs padziļinātas ArcGIS Pro lietošanas prasmes – datu veidošanu un rediģēšanu, vaicājumu veidošanu, telpiskās analīzes, telpiskās piesaistes, u.c. 

 

Kursa mērķis – ĢIS uzdevumu veikšana ar ArcGIS Pro, apgūstot tādas prasmes kā:

 • ģeogrāfisko datu attēlošana un simbolizēšana;
 • klasificēšana;
 • kartes tekstu veidošana;
 • jaunu ģeogrāfisko datu veidošana un rediģēšana;
 • ģeogrāfisko datu pārvaldība no shapefile, ģeodatubāzēm un citiem datu formātiem;
 • darbs ar tabulām;
 • vaicājumu sastādīšana;
 • ĢIS datu analīze;
 • modeļu veidošana;
 • karšu attēlu veidošana un eksports uz PDF, JPEG u.c. formātiem, druka.
 • tīmekļa karšu veidošana, koplietošana un izmantošana u.c.

 

Izmantotā programmatūra: ArcGIS Pro, ArcGIS Online.

Apmācību formāts: grupās;

Apmācību ilgums: 3 dienas klātienē.

Norises vieta: Envirotech birojs,  Mūkusalas ielā 42A, Rīgā.

 

Apmācību grafiks

Kursa apraksts (ang.)

ArcGIS Enterprise (Introduction)

Sharing Content to ArcGIS Enterprise

Atrašanās vieta: Envirotech birojs

Šajās apmācībās dalībnieki apgūs, kā veidot un koplietot ģeotelpiskos resursus, izmantojot ArcGIS Enterprise portal. Kursā tiks apgūta augstas veiktspējas servisu publicēšana, kas ļauj paplašināt ArcGIS iespējas organizācijas ietvaros. Kursos tiks apgūtas tādas prasmes kā:

 • servisu (WMS, WFS, ArcGIS REST u.c.) veidošana no ĢIS datiem un kartēm, publicēšanai ArcGIS Server, Portal for ArcGIS vai ArcGIS Online vidēs;
 • tīmekļa karšu un lietotņu izveide ar konfigurēšanas rīkiem;
 • publicēšanas mehānismi – veidi un piemērotība dažādiem darba uzdevumiem u.c.
Kursu auditorija – ĢIS analītiķi un speciālisti, ArcGIS lietotāji, programmatūras izstrādātāji, kas vēlas iekļaut ĢIS kartes un servisus savās lietotnēs.
 
Nepieciešamās priekšzināšanas – Iegūts ArcGIS Pro: Essential Workflows apmācību sertifikāts
 
Izmantotā programmatūra: ArcGIS Enterprise, ArcGIS Pro.

Apmācību formāts: grupās.

Apmācību ilgums: 2 dienas klātienē.

Norises vieta: Envirotech birojs,  Mūkusalas ielā 42A, Rīgā.

 

Apmācību grafiks

Kursa apraksts (ang.)

ARCGIS ENTERPRISE: Konfigurēšana un administrēšana

ArcGIS Enterprise: Konfigurēšana un administrēšana

Atrašanās vieta: Tiešsaistē

Šajās apmācībās dalībnieki apgūs, kā instalēt un konfigurēt ArcGIS Enterprise sistēmu, lai organizācijas dalībnieki varētu droši piekļūt, veidot un koplietot ģeotelpisko saturu. Apmācības ir paredzētas ArcGIS Enterprise sistēmas administratoriem.

 

Izmantotā programmatūra: ArcGIS Enterprise, ArcGIS Pro.

Apmācību formāts: grupās.

Apmācību ilgums: 2 dienas attālināti.

 

Apmācību grafiks

Kursa apraksts (ang.)

ArcGIS Online (Introduction)

ArcGIS Interaktīvā vide

Atrašanās vieta: Envirotech birojs

Šajās apmācībās dalībnieki apgūs, kā strādāt ArcGIS interaktīvajā vidē (ArcGIS Online un Portal for ArcGIS) un, izmantojot dažādas ArcGIS lietotnes, veidot savu kartogrāfisko materiālu – kartes, lietotnes, anketas u.c.

 

Apmācību plāns:

 • vispārīgs pārskats par ArcGIS interaktīvās vides funkcionalitāti un ar to saistītajām komponentēm;
 • ArcGIS interaktīvās vides vizuālās saskarnes un organizācijas uzstādījumu pielāgošana;
 • lietotāju un grupu pārvaldība;
 • satura piekļuves kontroles;
 • pārskats par ArcGIS interaktīvajā vidē pieejamajām vienībām, tipiem, uzstādījumiem;
 • pamatelementa – tīmekļa kartes koncepta izklāsts, galvenās konfigurēšanas iespējas un izmantošanas iespējas;
 • tīmekļa kartes izveidošana pievienojot dažāda veida datus, datu formātus;
 • tīmekļa lietotņu konstruēšana ar lietotņu konstruktoriem;
 • apskats par lauka lietotnēm.

Izmantotā programmatūra: ArcGIS interaktīvā vide un interaktīvās ArcGIS lietotnes.

Apmācību formāts: grupās.

Apmācību ilgums: 2 dienas klātienē.

Norises vieta: Envirotech birojs,  Mūkusalas ielā 42A, Rīgā.

 

Apmācību grafiks

Kursa apraksts (ang.)

ArcGIS Online

ArcGIS lauka lietotnes

Atrašanās vieta: Envirotech birojs

Dalībnieki apgūs, kā izveidot un konfigurēt lauka lietotnes ArcGIS Interaktīvajā vidē datu ievākšanai lauka apstākļos. Izmantojot sagatavoto lietotni, apmācībās dalībnieki izmēģinās datu ievākšanu lauka apstākļos un ievākto datu monitorēšanu reāllaikā.

 

Apmācību plāns:

 1. Ievads par ArcGIS lauka lietotnēm.
 2. Datu sagatavošana.
 3. Jaunas kartes izveide ArcGIS Field Maps Designer vidē, kartes noformēšana un slāņa elementu rediģēšana.
 4. ArcGIS Survey123 anketas veidošana, aprēķinu pievienošana.
 5. Slāņu izveide ArcGIS QuickCapture projektam.
 6. Darbplūsmas demonstrācija, izmantojot ArcGIS Workforce. 
 7. Apmācību laikā sagatavoto lietotņu izmēģināšana lauka apstākļos.
 8. ArcGIS Dashboards informācijas paneļa izveide, izmantojot lauka apstākļos ievāktos datus. 

Praktiskie darbi: patstāvīgie uzdevumi par iepriekšminētajām tēmām ar apmācību vadītāja demonstrējumiem.

Izmantotā programmatūra: ArcGIS interaktīvā vide un interaktīvās ArcGIS lietotnes.

Apmācību formāts: grupās.

Apmācību ilgums: 1 diena klātienē.

Norises vieta: Envirotech birojs,  Mūkusalas ielā 42A, Rīgā.

 

Apmācību grafiks


Citas apmācības


Specializētas apmācības angļu valodā

Spatial Analysis with ArcGIS Pro

Atrašanās vieta: Tiešsaistē

Apmācības iepazīstina ar paplašinājumiem un rīkiem, kurus var izmantot ĢIS analīzes uzdevumu risināšanai. Apmācības ir paredzētas visiem ArcGIS lietotājiem, kuri vēlas izmantot ArcGIS Pro analītiskiem uzdevumiem.

 

Izmantotā programmatūra: ArcGIS Pro un Spatial Analyst for ArcGIS Desktop, 3D Analyst for ArcGIS Desktop, Geostatistical Analyst for ArcGIS Desktop.

Apmācību formāts: grupās.

Apmācību ilgums: 3 dienas attālināti.

 

Kursa apraksts (ang.)

KARTOGRĀFIJA, IZSTRĀDE U.C.

Pielāgotas apmācības

Atrašanās vieta: Envirotech birojs

Sazinieties ar SIA Envirotech, lai vienotos un izveidotu pielāgotu apmācību programmu, atbilstoši Jūsu uzņēmuma speciālistu vajadzībām un ikdienas darbplūsmām.

ArcGIS Desktop (Get Started)

Introduction to GIS Using ArcGIS

Atrašanās vieta: Envirotech birojs

Apgūstiet pamatjēdzienus par ĢIS tehnoloģijām un ģeotelpisko datu veidiem. Šajā kursā izmantosiet ĢIS programmatūru, lai vizualizētu un izpētītu dažādu formātu datus, veiktu analīzes funkcijas un rastu atbildes uz jautājumiem. 

 

Apmācību mērķi: 

 • Izprast ģeotelpiskos datus un to izmantošanas iespējas;

 • Kartes izveide, simbolizācija un pielāgošana;

 • Analīzes iespēju izzināšana.  

 

Izmantotā programmatūra: ArcGIS Pro, ArcGIS Online.

Apmācību formāts: grupās;

Apmācību ilgums: 1 diena klātienē.

Norises vieta: Envirotech birojs,  Mūkusalas ielā 42A, Rīgā.

 

Kursa apraksts (ang.)

ArcGIS Desktop (Introduction)

Creating and Editing Data with ArcGIS Pro

Atrašanās vieta: Envirotech birojs

Kursa dalībnieki apgūs ArcGIS Pro lietošanas pamata prasmes – datu veidošanai, rediģēšanai un uzturēšanai. Tiks apskatīti ArcGIS Pro rīki ģeotelpisko datu apstrādei, lai samazinātu kļūdu iespējamību, atjauninot ĢIS datu bāzi.

 

Apmācību mērķi:

 • Apgūt standarta rediģēšanas darbplūsmas pielietošanu, lai pārvaldītu ģeogrāfisko datu atjaunināšanu;

 • Spēt pielāgot ArcGIS Pro lietotni un projekta iestatījumus lai nodrošinātu efektīvu rediģēšanas darbplūsmu;

 • Veidot, pārveidot un dzēst 2D un 3D elementus un atribūtus;

 • Telpisko attiecību saglabāšana starp elementiem veicot datu rediģēšanas funkcijas.

 
Izmantotā programmatūra: ArcGIS Pro, ArcGIS Online.

Apmācību formāts: grupās.

Apmācību ilgums: 2 dienas klātienē.

Norises vieta: Envirotech birojs,  Mūkusalas ielā 42A, Rīgā.

 

Kursa apraksts (ang.)

ARCGIS ENTERPRISE (Get Started)

ArcGIS Enterprise: Configuring a Base Deployment

Atrašanās vieta: Envirotech birojs

Šajās apmācībās dalībnieki apgūs, kā instalēt un konfigurēt ArcGIS Enterprise sistēmu, lai organizācijas dalībnieki varētu droši piekļūt, veidot un koplietot ģeotelpisko saturu.

 

Izmantotā programmatūra: ArcGIS Enterprise, ArcGIS Pro.

Apmācību formāts: grupās.

Apmācību ilgums: 1 diena klātienē.

Norises vieta: Envirotech birojs,  Mūkusalas ielā 42A, Rīgā.

 

Kursa apraksts (ang.)

ARCGIS ENTERPRISE (Essentials)

ArcGIS Enterprise: Administration Workflows

Atrašanās vieta: Envirotech birojs

Uzzināsiet galvenās metodes, kā konfigurēt un uzturēt ArcGIS Enteprise programmatūru, kas atbilst uzņēmuma biznesa vajadzībām. Jūs uzzināsiet par ArcGIS Enterprise arhitektūru, serveru licencēšanas lomām un paplašinājumiem, kā arī par iespējām, kas atbalsta vispārējus ĢIS lietošanas modeļus. Uzzināsiet par labāko serveru, datu un pakalpojumu pārvaldības praksi, vienlaikus nodrošinot sistēmas veiktspēju laika gaitā.

 

Apmācību mērķi:

 • Izmantot labāko praksi, lai konfigurētu ĢIS resursus un pakalpojumus;
 • Uzturēt sistēmas veiktspēju;
 • Konfigurēt sadarbību starp vairākiem ArcGIS Enteprise portāliem;
 • Ieskats ArcGIS Notebooks un  ArcGIS API for Python, lai nodrošinātu automatizāciju administratora darbu uzdevumu izpildei. 

 

 

 

Izmantotā programmatūra: ArcGIS Enterprise, ArcGIS Pro.

Apmācību formāts: grupās.

Apmācību ilgums: 3 dienas klātienē.

Norises vieta: Envirotech birojs,  Mūkusalas ielā 42A, Rīgā.

 

Kursa apraksts (ang.)

ArcGIS Online (Get started)

ArcGIS Online: Essential Workflows

Atrašanās vieta: Envirotech birojs

Apmācībās uzzināsiet, kā atklāt, izmantot, veidot un koplietot saturu ArcGIS Online vidē. 

 

Apmācību mērķi:

 • Izprast  ArcGIS Online vide un prast meklēt un analizēt saturu, kas šajā vidē ir pievienots.;

 • Apgūt pamata zināšanas tīmekļa karšu un lietotņu izveidē;

 • Apgūt prasmes koplietot saturu atbilstoši organizācijas vajadzībām.

   

Izmantotā programmatūra: ArcGIS interaktīvā vide un interaktīvās ArcGIS lietotnes.

Apmācību formāts: grupās.

Apmācību ilgums: 1 diena klātienē.

Norises vieta: Envirotech birojs,  Mūkusalas ielā 42A, Rīgā.

 

Kursa apraksts (ang.)

ArcGIS Online (Essentials)

Putting ArcGIS to Use Across Your Organization

Atrašanās vieta: Envirotech birojs

Izmantojiet savā organizācijā ģeotelpiskos datus un izprotiet šo datu nozīmi. Kursā apgūsiet zināšanas, kā organizācijas labā izmantot ArcGIS programmatūru, lai nodrošinātu efektivitāti un izpratni par situāciju un konkrētiem darba uzdevumiem. 

 

Apmācību mērķi:

 • Izprast ArcGIS programmatūras iespējas sadarbībai - projektu un darba uzdevumu līmenī;
 • Izprast ArcGIS programmatūras darbības principus, kā programmatūras komponentes ir saistītas un papildina viena otru. 

 

Izmantotā programmatūra: ArcGIS interaktīvā vide un interaktīvās ArcGIS lietotnes.

Apmācību formāts: grupās.

Apmācību ilgums: 3 dienas klātienē.

Norises vieta: Envirotech birojs,  Mūkusalas ielā 42A, Rīgā.

 

Kursa apraksts (ang.)

Izstrādes apmācības ArcGIS vidē

Configuring Web Apps Using ArcGIS Web AppBuilder

Atrašanās vieta: Envirotech birojs

Šajās apmācībās dalībnieki apgūs, kā izstrādāt un pielāgot lietotnes, izmantojot gatavos konstruktorus un logrīkus. Veidosiet intuitīvas lietotnes, kas pieejamas galddatoros un mobilajās ierīcēs un kas nodrošina jūsu darba uzdevumam nepieciešamo funkcionalitāti.

 

Apmācību mērķi:

 • Lietotņu veidošana atbilstoši jūsu darba uzdevumam un nepieciešamajai funkcionalitātei;
 • Tēmu un logrīku konfigurēšana;
 • Lietotnes izskats un funkcionalitāte dažādās iekārtās;
 • Lietotnes publicēšana.

Izmantotā programmatūra: ArcGIS interaktīvās vides lietotņu konstruktori.

Apmācību formāts: grupās.

Apmācību ilgums: 1 diena klātienē.

Norises vieta: Envirotech birojs,  Mūkusalas ielā 42A, Rīgā.

Kursa apraksts (ang.)

Rakstiet

Konsultējieties ar SIA Envirotech speciālistu e-pastā

info@envirotech.lv

Zvaniet

Saņemiet atbildi darba dienās no plkst. 9:00-18:00

+371 67215220