Lietotnes sabiedrībai

Sasniedziet plašāku auditoriju


Ar ArcGIS Jums ir iespēja sasniegt nepieciešamo auditoriju- piedāvātās lietotnes ļauj efektīvāk vērsties pie sabiedrības grupām, kuru viedoklis jums ir svarīgs! 

Dalīšanās ar informāciju un stāstiem


Izmēģināt kādu no vairāk kā  30 konfigurējamajām lietotņu veidnēm un Esri Kartes stāstus! Veidojiet uz kartēm balstītas lietotnes, izmantošanai organizācijas ietvaros, iegulšanai tīmekļa vietnēs vai koplietošanai ar pasauli. Ar šīm lietotnēm varat:

  • Iesaistīt sabiedrību
  • Demonstrēt plānus, projektus un infrastruktūru
  • Sazināties ar klientiem
  • Ievākt sabiedrības novērojumus, viedokļus un datus
  • Veidot izglītojošus materiālus
  • ... un daudz ko citu!

Sniedziet datus interesentiem


Saņemot piekļuvi noderīgiem, uzticamiem datiem,  ieguvēji esam mēs visi- gan iedzīvotāji, žurnālisti, studenti, jaunie biznesa censoņi, pat jūsu organizācijas dalībnieki. Izceļiet esošos ĢIS resursus, izmantojot ArcGIS Open Data , lai varētu ērtāk sazināties ar sabiedrību un iesaistīt to jums savarīgu lēmumu pieņemšanā.

Kopā veidojiet labāku nākotni


Nodrošiniet savu mērķauditoriju ar datiem, kartēm un lietotnēm, lai varētu tie varētu veidot jaunus informācijas produktus un rosināt uzlabojumus sava uzņēmuma, pilsētas, novada vai globālākā mērogā. 

Find the right app


Start communicating more effectively with your audiences using any of these apps. Most of them come included with ArcGIS.
premium-app-badge

Premium apps

Premium app. Requires an additional purchase.