Viewer

Skaties organizācijas veidoto tīmekļa saturu

Papildu ArcGIS interaktīvās vides lietotāja veids

Business man smiling and holding a tablet

Lietotāja veids Viewer  var piekļūt organizācijas ArcGIS interaktīvās vides privātajam saturam un skatīt citu organizācijas lietotāju veidoto saturu, kas ir koplietots ar šo lietotāju.

 

Organizāciju, struktūrvienību un projektu vadītāji bieži izmanto Viewer lietotāja veidu, jo nepieciešams sekot līdzi un pārlūkot informāciju, nevis to rediģēt.

 

Lai organizācija varētu pievienot papildu lietotāja veidu Viewer, nepieciešams vismaz viens pamata lietotāja veida lietotājs (GIS Professional vai Creator) ArcGIS interaktīvās vides organizācijas konta pārvaldībai.

Lietotājam pieejamā funkcionalitāte

Informācijas skatīšana – piekļuve organizācijas vai darba grupas privātajam saturam ArcGIS interaktīvajā vidē, lai sekotu līdzi darbam, pārraudzītu darba progresu un veiktu datos balstītus lēmumus.

Computer monitor showing land map with river and ocean