Storyteller

Veido kartes stāstus


Papildu ArcGIS interaktīvās vides lietotāja veids

Professional businesswoman smiling and holding a tablet

Lietotāja veids Storyteller var veidot kartes stāstus, izmantojot ArcGIS StoryMaps lietotņu konstruēšanas rīkus. Lietotāji kartes stāstiem var pievienot kartes, scēnas un lietotnes, kuras ir izveidotas un publicētas viņu ArcGIS interaktīvās vides ietvaros, kā arī var pievienot publiski pieejamu saturu.

 

ArcGIS StoryMaps konsturēšanas vidē var arī izveidot savu ātro karti. Ar izveidotajiem kartes stāstiem var dalīties gan organizācijas ietvaros, gan publiski.

 

Lai organizācija varētu pievienot papildu lietotāja veidu Storyteller, nepieciešams vismaz viens pamata lietotāja veida lietotājs (GIS Professional vai Creator) ArcGIS interaktīvās vides organizācijas konta pārvaldībai.

Lietotāja veidam pieejamā funkcionalitāte

Previous
Next

Iekļautās lietotnes un lietotņu komplekti

storymap-64

ArcGIS StoryMaps

Kartes stāstu konstruktors, kas ļauj izveidot interaktīvu stāstu, kas ietver tekstu, vizuālo informāciju, organizācijas veidoto kartogrāfisko materiālu, kā arī iegulto saturu. ArcGIS StoryMaps ietver ātro karšu veidotāju, kas ļauj veidot vienkāršas pārskata kartes.

Vairāk par ArcGIS StoryMaps

Lietotāju veidu salīdzinājums

Viewer
Storyteller
Editor
Creator

Lietotāju veidu salīdzinājums

credits

Skati organizācijas privātās kartes un lietotnes ArcGIS interaktīvajā vidē

Veido kartes stāstus ar ArcGIS StoryMaps lietotni

Rediģē un papildini organizācijas esošos datus ArcGIS interaktīvajā vidē

Veido un publicē jaunus ģeotelpiskos slāņus ArcGIS interaktīvajā vidē

Veido kartes un lietotnes ArcGIS interaktīvajā vidē

Iekļautais ArcGIS Online servisa kredītu skaits

Viewer

Skati organizācijas privātās kartes un lietotnes ArcGIS interaktīvajā vidē

Yes

Veido kartes stāstus ar ArcGIS StoryMaps lietotni

No

Rediģē un papildini organizācijas esošos datus ArcGIS interaktīvajā vidē

No

Veido un publicē jaunus ģeotelpiskos slāņus ArcGIS interaktīvajā vidē

No

Veido kartes un lietotnes ArcGIS interaktīvajā vidē

No

Iekļautais ArcGIS Online servisa kredītu skaits

0
Storyteller

Skati organizācijas privātās kartes un lietotnes ArcGIS interaktīvajā vidē

Yes

Veido kartes stāstus ar ArcGIS StoryMaps lietotni

Yes

Rediģē un papildini organizācijas esošos datus ArcGIS interaktīvajā vidē

No

Veido un publicē jaunus ģeotelpiskos slāņus ArcGIS interaktīvajā vidē

No

Veido kartes un lietotnes ArcGIS interaktīvajā vidē

No

Iekļautais ArcGIS Online servisa kredītu skaits

250
Editor

Skati organizācijas privātās kartes un lietotnes ArcGIS interaktīvajā vidē

Yes

Veido kartes stāstus ar ArcGIS StoryMaps lietotni

No

Rediģē un papildini organizācijas esošos datus ArcGIS interaktīvajā vidē

Yes

Veido un publicē jaunus ģeotelpiskos slāņus ArcGIS interaktīvajā vidē

No

Veido kartes un lietotnes ArcGIS interaktīvajā vidē

No

Iekļautais ArcGIS Online servisa kredītu skaits

250
Creator

Skati organizācijas privātās kartes un lietotnes ArcGIS interaktīvajā vidē

Yes

Veido kartes stāstus ar ArcGIS StoryMaps lietotni

Yes

Rediģē un papildini organizācijas esošos datus ArcGIS interaktīvajā vidē

Yes

Veido un publicē jaunus ģeotelpiskos slāņus ArcGIS interaktīvajā vidē

Yes

Veido kartes un lietotnes ArcGIS interaktīvajā vidē

Yes

Iekļautais ArcGIS Online servisa kredītu skaits

500