Storyteller

Veido kartes stāstus

Papildu ArcGIS interaktīvās vides lietotāja veids

Professional businesswoman smiling and holding a tablet

Lietotāja veids Storyteller var veidot kartes stāstus, izmantojot ArcGIS StoryMaps lietotņu konstruēšanas rīkus. Lietotāji kartes stāstiem var pievienot kartes, scēnas un lietotnes, kuras ir izveidotas un publicētas viņu ArcGIS interaktīvās vides ietvaros, kā arī var pievienot publiski pieejamu saturu.

 

ArcGIS StoryMaps konsturēšanas vidē var arī izveidot savu ātro karti. Ar izveidotajiem kartes stāstiem var dalīties gan organizācijas ietvaros, gan publiski.

 

Lai organizācija varētu pievienot papildu lietotāja veidu Storyteller, nepieciešams vismaz viens pamata lietotāja veida lietotājs (GIS Professional vai Creator) ArcGIS interaktīvās vides organizācijas konta pārvaldībai.

Lietotāja veidam pieejamā funkcionalitāte

Previous
Next

Iekļautās lietotnes un lietotņu komplekti

ArcGIS StoryMaps

Kartes stāstu konstruktors, kas ļauj izveidot interaktīvu stāstu, kas ietver tekstu, vizuālo informāciju, organizācijas veidoto kartogrāfisko materiālu, kā arī iegulto saturu. ArcGIS StoryMaps ietver ātro karšu veidotāju, kas ļauj veidot vienkāršas pārskata kartes.

Vairāk par ArcGIS StoryMaps