Insights Analyst

Analizē datus un veido pārskatus

Papildu ArcGIS interaktīvās vides lietotāja veids

Young man wearing glasses in front of a laptop with hands clasped together

Lietotāja veids Insights Analyst var veikt dažāda veida analīzi un veidot vizualizācijas, izmantojot ArcGIS Insights lietotni. Lietotāja veidam ir iekļauti ArcGIS Online 1000 servisa kredīti.

 

Lai organizācija varētu pievienot papildu lietotāja veidu Insights Analyst, nepieciešams vismaz viens pamata lietotāja veida lietotājs (GIS Professional vai Creator) ArcGIS interaktīvās vides organizācijas konta pārvaldībai.

Lietotāja veidam pieejamā funkcionalitāte

Previous
Next