Editor

Rediģē un papildini datus


Papildu ArcGIS interaktīvās vides lietotāja veids

Young woman with glasses working on a laptop

Lietotāja veids Editor var rediģēt un papildināt organizācijas ģeotelpiskos datus, izmantojot lietotnes.

 

Lietotāja veids Editor var izmantot ArcGIS interaktīvo vidi – skatīties un rediģēt citu organizācijas lietotāju veidoto saturu un izmantot lietotnes.

 

Lai organizācija varētu pievienot papildu lietotāja veidu Editor, nepieciešams vismaz viens pamata lietotāja veida lietotājs (GIS Professional vai Creator) ArcGIS interaktīvās vides organizācijas konta pārvaldībai.

Lietotāja veidam pieejamā funkcionalitāte

Previous
Next

Lietotāju veidu salīdzinājums

Editor
Field Worker
Creator

Lietotāju veidu salīdzinājums

credits

Skati organizācijas privātās kartes un lietotnes ArcGIS interaktīvajā vidē

Rediģē un papildini organizācijas esošos datus ArcGIS interaktīvajā vidē

Izmanto specializētās ArcGIS lauka lietotnes darba organizēšanai un datu ievākšanai lauka apstākļos

Veido un publicē jaunus ģeotelpiskos slāņus ArcGIS interaktīvajā vidē

Veido kartes un lietotnes ArcGIS interaktīvajā vidē

Iekļautais ArcGIS Online servisa kredītu skaits

Editor

Skati organizācijas privātās kartes un lietotnes ArcGIS interaktīvajā vidē

Yes

Rediģē un papildini organizācijas esošos datus ArcGIS interaktīvajā vidē

Yes

Izmanto specializētās ArcGIS lauka lietotnes darba organizēšanai un datu ievākšanai lauka apstākļos

No

Veido un publicē jaunus ģeotelpiskos slāņus ArcGIS interaktīvajā vidē

No

Veido kartes un lietotnes ArcGIS interaktīvajā vidē

No

Iekļautais ArcGIS Online servisa kredītu skaits

250
Field Worker

Skati organizācijas privātās kartes un lietotnes ArcGIS interaktīvajā vidē

Yes

Rediģē un papildini organizācijas esošos datus ArcGIS interaktīvajā vidē

Yes

Izmanto specializētās ArcGIS lauka lietotnes darba organizēšanai un datu ievākšanai lauka apstākļos

Yes

Veido un publicē jaunus ģeotelpiskos slāņus ArcGIS interaktīvajā vidē

No

Veido kartes un lietotnes ArcGIS interaktīvajā vidē

No

Iekļautais ArcGIS Online servisa kredītu skaits

250
Creator

Skati organizācijas privātās kartes un lietotnes ArcGIS interaktīvajā vidē

Yes

Rediģē un papildini organizācijas esošos datus ArcGIS interaktīvajā vidē

Yes

Izmanto specializētās ArcGIS lauka lietotnes darba organizēšanai un datu ievākšanai lauka apstākļos

Yes

Veido un publicē jaunus ģeotelpiskos slāņus ArcGIS interaktīvajā vidē

Yes

Veido kartes un lietotnes ArcGIS interaktīvajā vidē

Yes

Iekļautais ArcGIS Online servisa kredītu skaits

500