Editor

Rediģē un papildini datus

Papildu ArcGIS interaktīvās vides lietotāja veids

Young woman with glasses working on a laptop

Lietotāja veids Editor var rediģēt un papildināt organizācijas ģeotelpiskos datus, izmantojot lietotnes.

 

Lietotāja veids Editor var izmantot ArcGIS interaktīvo vidi – skatīties un rediģēt citu organizācijas lietotāju veidoto saturu un izmantot lietotnes.

 

Lai organizācija varētu pievienot papildu lietotāja veidu Editor, nepieciešams vismaz viens pamata lietotāja veida lietotājs (GIS Professional vai Creator) ArcGIS interaktīvās vides organizācijas konta pārvaldībai.

Lietotāja veidam pieejamā funkcionalitāte

Previous
Next