Creator

Veido tīmekļa kartes un lietotnes

Pamata ArcGIS interaktīvās vides lietotāja veids

Young man in button down shirt smiling with his hands together

Lietotāja veids Creator  ir pamata ArcGIS interaktīvās vides lietotājs, kas var veidot kartes un lietotnes, veikt datu analīzi, ievākt datus lauka vidē un dalīties ar rezultātiem. Lietotāja veids Creator var izmantot lietotņu komplektus:

  • Essential Apps Bundle;
  • Field Apps Bundle;
  • Office Apps Bundle.

Lietotāja veids Creator var veidot, rediģēt, pievienot un pārvaldīt ArcGIS interaktīvās vides saturu, kā arī administrēt organizācijas kontu, tā iestatījumus, lietotājus, grupas u.c.

Lietotāja veidam pieejamā funkcionalitāte

Previous
Next

Iekļautās un papildus iegādājamās lietotnes un to komplekti