Lietotāju veidi


ArcGIS interaktīvās vides (ArcGIS Online un ArcGIS Enterprise Portal) lietotāju veidi ietver identitāti, spējas un lietotnes. Katrs no lietotāju veidiem var veikt noteiktas darbības un izmantot atbilstošas lietotnes.

  • Identitāte: nodrošina iespēju izmantot lietotnes atbilstoši veicamajam darba uzdevumam. 
  • Spējas: funkcionalitāte, kas pieejama darbiniekam ar viņa lietotāja veidu – iespēja veidot, rediģēt vai skatīt saturu u.c.
  • Lietotnes: lietotņu konstruktori un veidnes dažādiem darba uzdevumiem.
Man with glasses and plaid shirt working on a laptop in an office

Pamata lietotāju veidi


Lai strādātu ArcGIS interaktīvajā vidē, nepieciešams vismaz viens pamata lietotāja veids.

Show More

Papildu lietotāju veidi


Organizācijā ir jābūt iekļautam vismaz vienam no Pamata lietotāju veidiem, lai varētu iegādāties Papildu lietotāju veidus.

Uzzināt vairāk