Lietotāju veidi

Nodrošina iespēju izmantot ArcGIS interaktīvās lietotnes atbilstoši veicamajam darba uzdevumam.

Young professional man with a laptop, female construction worker in a hard with a tablet, and a young woman using a tablet

Lietotāju veidi

ArcGIS interaktīvās vides (ArcGIS Online un ArcGIS Enterprise Portal) lietotāju veidi ietver identitāti, spējas un lietotnes. Katrs no lietotāju veidiem var veikt noteiktas darbības un izmantot atbilstošas lietotnes.

  • Identitāte: nodrošina iespēju izmantot lietotnes atbilstoši veicamajam darba uzdevumam. 
  • Spējas: funkcionalitāte, kas pieejama darbiniekam ar viņa lietotāja veidu – iespēja veidot, rediģēt vai skatīt saturu u.c.
  • Lietotnes: lietotņu konstruktori un veidnes dažādiem darba uzdevumiem.
Man with glasses and plaid shirt working on a laptop in an office

Pamata lietotāju veidi

Lai strādātu ArcGIS interaktīvajā vidē, nepieciešams vismaz viens pamata lietotāja veids.

Previous
Next

Papildu lietotāju veidi

Organizācijā ir jābūt iekļautam vismaz vienam no Pamata lietotāju veidiem, lai varētu iegādāties Papildu lietotāju veidus.

Previous
Next