Latvijas Esri lietotāju konference ir kļuvusi par gaidītu notikumu ĢIS nozares speciālistu vidū- ceram, ka Esri pārstāvju, Latvijas uzņēmumu un kaimiņvalstu piemēri jūs iedvesmoja jauniem mērķiem un izaicinājumiem, parādīja vairāk par programmatūras tehniskajām iespējām un to, kā praktiski izmantot ArcGIS iespējas ikdienas darbā.

 

Prezentācijas


Aicinām aplūkot visas konferences prezentācijas

SIA Envirotech aktualitātes

SIA Envirotech

   

Esri vīzija

Esri Eiropa

   

ArcGIS Pro 2.4 jaunumi

SIA Envirotech

    

Statistikas datu sagatavošana, izmantojot Esri rīkus

Latvijas Pašvaldību savienība

Jaunumi ArcGIS Online

SIA Envirotech

   

ĢIS darbarīku testēšana

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

 

 

Pārskats par ArcGIS Enterprise

SIA Envirotech

   

Portal for ArcGIS ieviešana DAP

Dabas aizsardzības pārvalde

    

Portal to Portal sadarbība starp Viļņas pašvaldību iestādēm

Vilniaus planas

    

Ģeokodēšana ar ArcGIS līdzekļiem

SIA Envirotech

   

ArcGIS lauka lietotnes

SIA Envirotech

 

 

ArcGIS Online un ArcGIS lauka lietotņu pielietojums mežu apsekošanā

SIA Jutako

     

Datu analītika ArcGIS platformā

SIA Envirotech

            

RTU pieredze ĢIS izmantošanā apmācībā, studijās un pētniecībā

Rīgas Tehniskā universitāte

    

ArcGIS risinājumi un darbplūsmas Igaunijas aizsardzības spēkos

Igaunijas aizsardzības spēki

    

ArcGIS Utility Network

SIA Envirotech

 

   

ArcGIS migrācijas labās prakses piemēri un izaicinājumi

UAB Hnit-Baltic

   

3D iespējas ArcGIS platformā

SIA Envirotech

   

Kuldīgas 2D un 3D ĢIS

Kuldīgas Attīstības aģentūra

    

Show More

Konferences dalībnieku uzdotie jautājumi:

Vai ArcGIS Online ir iespējams izmantot arī bez maksas?

ArcGIS Online ir pieejams lietotāja veids – Public Account (Publiskais konts), kas nozīmē, ka Jums ir iespēja veidot interaktīvas kartes un lietotnes, bet ar ierobežotām funkcijām. Šo lietotāja veidu drīkst izmantot nekomerciāliem mērķiem.

 

Kā ražotājs Esri nodrošina programmatūras apguvi interesentiem,kuriem nav iespēja apmeklēt apmācības klātienē?

Ikvienam interesentam ir pieejama Esri training vide. Šajā vidē ir iespēja izmantot resursus gan bezmaksas, gan ar licenču uzturēšanas abonementu, gan veicot individuālu apmaksu (specializēti apmācību kursi).

Esri Training vide nodrošina plašu informatīvo resursu skaitu – pamācību materiālus, video, MOOC, utt. Papildus, ražotājs Esri nodrošina arī bezmaksas izmēģinājuma versijas ArcGIS platformas produktiem.

Kā es varu iegūt ArcGIS Pro licenci?

ArcGIS Pro ir ArcGIS Desktop saimes programmatūra, kuru iegūst visi ArcGIS Desktop Advanced, Standard vai Basic lietotāji. ArcGIS Pro licenci Jūs varat lejupielādēt caur Jūsu organizācijas MyEsri vidi.

Vai lietotnes Survey 123 un Workforce for ArcGIS ir pieejamas tikai ArcGIS Online vai arī Portal for ArcGIS lietotājiem?

Survey 123  un Workforce for ArcGIS ir iespējams izmantot ar ArcGIS Online un Portal for ArcGIS lietotājiem.

Tematisko karšu izveide un koplietošana ArcGIS Online ar citiem lietotājiem, kuriem nav pieeja ArcGIS?

Ja tematiskā karte un tās saturs tiek koplietoti publiski, ikviens, kuram ir saite uz šo karti, var atvērt, aplūkot un veikt citas atļautās darbības.

 

Pamatkartes ArcGIS Online un Portal for ArcGIS vidē, vai tās var papildināt?

Ikvienam ArcGIS Online un Portal for ArcGIS lietotājam ir iespēja pievienot savas pamatkartes, karšu servisus u.c. vienības. Kā piemēram, LĢIA pamatkaršu resursi, dronu dati, ortofoto, u.c.

Kuras lietotnes es varu izmantot, ja mūsu organizācijai ir ArcGIS Desktop licence?

Līdz ar ArcGIS Desktop licences uzturēšanas abonementu Jūs iegūstat vienu ArcGIS Online Creator lietotāja veidu, kas nozīmē, ka Jūs varat:

  • veidot interaktīvas kartes, izmantojot Karšu veidotāju;
  • konstruēt interaktīvas lietotnes, izmantojot Web AppBuilder for ArcGIS un lietotņu šablonus un Story Maps;
  • ievākt datus lauka vidē, izmantojot Collector for ArcGIS, ArcGIS QuickCapture, Survey 123;
  • veidot interaktīvas 3D lietotnes, izmantojot 3D Scēnas skatītāju;
  • veikt informācijas pārvaldību, izmantojot Operations Dashboard lietotni.

Ar ko atšķiras Portal for ArcGIS un ArcGIS Online?

Abi šie resursi nodrošina interaktīvu vidi ģeotelpisko datu uzkrāšanai, pārvaldībai, karšu veidošanai un publicēšanai.

Būtiskākā atšķīrība -  ArcGIS Online ir ražotāja Esri nodrošināta mākoņbalstīta interaktīva vide, savukārt Portal for ArcGIS ir uzstādīts uz Jūsu (organizācijas) IT infrastruktūras.