Skip to Content

Tiešsaistes semināri

Prezentācijas, video un atbildes uz uzdotajiem jautājumiem.

Tiešsaistes semināru norises laiks un tēmas

DatumsNorises laiksNosaukums un plašāki tēmu apraksti
10. novembris10:00-11:30ArcGIS aktualitātes – interaktīvās vides izmantošana, darba organizācija lauka apstākļos un informācijas vizualizēšana 3D
12. novembris15:00-16:30ArcGIS aktualitātes – ģeoapstrādes automatizēšana ArcGIS Pro vidē, digitālā reljefa modeļa izveide 3D, tālizpētes datu un mašīnmācīšanās izmantošana ArcGIS
16. novembris15:00-16:30ArcGIS aktualitātes – ArcGIS Enterprise: plānošana, ieviešana un pārvaldība
17. novembris10:00-11:30Baltijas Esri lietotāju pieredzes stāsti

Semināru video ieraksti

Aicinām aplūkot visu tiešsaistes semināru prezentāciju ierakstus.

Previous
Next

Atbildes uz semināros uzdotajiem jautājumiem

Vai visas lietotnes lauka vides piemērā var izmantot bezsaistes režīmā?

Minētajā piemērā izmantotas lauka lietotnes ArcGIS Workforce, ArcGIS Navigator, ArcGIS QuickCapture, ArcGIS Tracker, kā arī programmatūra ArcGIS Pro un interaktīvās vides lietotne ArcGIS Dashboards.

Ieteicams lietot risinājumus, izmantojot tiešsaistes režīmu, taču bezsaistē veikt kādas konkrētas darba daļas, vēlāk sinhronizējot datus. Tādēļ būtiski analizēt plānoto darba plūsmu un iepazīties ar bezsaistes režīma specifiku, prasībām katrai lauka lietotnei:

 • ArcGIS Workforce mobilā lauka lietotne strādā bezsaistē, fiksējot uzdevumu izpildes informāciju.
 • ArcGIS Navigator lieto iepriekš sagatavotas kartes, kas tiek lejupielādētas ierīcē, ļaujot naviģēt bezsaistē.
 • ArcGIS QuickCapture lietotnē tiek lejupielādēti projekti, tajos datus var ievākt bezsaistē.
 • ArcGIS Tracker strādā fonā, arī esot bezsaistē, nosūtot datus, kad pieejams interneta savienojums.

Vai piemērā ar 3D datu apstrādi ArcGIS Pro vidē nepieciešamas kāds paplašinājums?

Darbam ar LIDAR datiem, redzamības analīzes veikšanai, reljefa virsmas TIN modeļa veidošanai, izmantošanai scēnā un citām 3D datu apstrādes darbībām nepieciešams 3D Analyst paplašinājums.

Strādājot ar 3D datiem bieži tiek veiktas darbības, kurām nepieciešams izmantot Spatial Analyst paplašinājums. Iesakām iepazīties ar plašāku informāciju par ArcGIS Pro paplašinājumiem.

 

Ja nav pieredzes darbā ar ArcGIS interaktīvo vidi, ar kuru lietotni sākt?

Lai varētu izprast, cik daudzveidīgu saturu var izveidot, iesakām sākt ar dažādu jau gatavu interaktīvo lietotņu apskati Esri Living Atlas of the World galerijā.

Kā pirmo iesakām izveidot interaktīvo karti ar Kartes skatītāja palīdzību, jo interaktīva karte ir visu lietotņu pamatā. Un pēc tam, kad būs izveidota interaktīva karte varat izmēģināt kādu no lietotņu veidnēm vai arī izveidot savu pirmo lietotni, izmantojot ArcGIS Web AppBuilder lietotņu konstruktoru.

Vai ArcGIS vidē izveidotu maršrutu (route) var lietot arī ar citām navigācijas lietotnēm, piemēram, Waze, Google Maps?

Maršruta izveidei parasti tiek lietoti dažādi servisi, kuri nodrošina satiksmes informāciju. Veidojot pielāgotu maršrutu to var papildināt ar Jūsu organizācijas datiem, tādiem kā ceļi, šķēršļi, pārvietošanās režīmi un citi.

Šāds pielāgots maršruts visērtāk lietojams ArcGIS Navigator lietotnē, jo tā vadīsies pēc Jūsu pielāgotas ģeotelpiskās informācijas kartē. Navigācijas lietotnes izmanto katra ražotāja noteiktus servisus, tāpēc citās navigācijas lietotnēs šo pielāgoto maršrutu varēs pievienot vien kā ģeotelpisku slāni, pa kuru nenotiks naviģēšana.

Taču, ja vēlaties veikt vienkāršu maršrutēšanu uz kartes elementu, variet izvēlēties citu navigācijas lietotni, kas pieejama ierīcē. Piemēram, ArcGIS Navigator piedāvās izmantot ArcGIS Navigator, Waze, Google Maps vai Apple Maps.

Kādas pamatkartes tiek izmantotas ArcGIS Navigator lietotnē?

Esri piedāvā navigācijas pamatkartes datus. Ja nepieciešams izmantot pielāgotus maršrutus, ražotājs Esri piedāvā iegādāties ArcGIS StreetMap Premium servisu, bet, ja organizācijai ir pieejami savi ceļu dati, tos arī var izmantot ArcGIS Navigator lietotnē.

Kurās jomās, industrijās vai organizācijās var izmantot automātisku tālizpētes attēlu analīzi (automatic detection)?

Automātisko tālizpētes attēlu analīzi izmanto nozarēs, kuras paļaujas uz attēliem kā informācijas avotu un kur pašreizējās informācijas izgūšanas metodes ir manuālas un patērē daudz laika.

Piemēram, organizācijai ir jāizgūst ēkas, ceļi un zemes segums. Šādos gadījumos automātiskā tālizpētes attēlu analīze var ievērojami ietaupīt laiku, kas tiks patērēts datu izgūšanai no attēliem.

Arvien plašāk dažādās nozarēs tiek izmantota automātiskā tālizpētes attēlu analīze:

 • apdrošināšana – īpašuma bojājumu atklāšana;
 • inženierkomunikāciju uzņēmumi – bojājumu noteikšana un identificēšana;
 • transports – satiksmes noteikšana no videoierakstiem, ceļa zīmju un plaisu noteikšana;
 • lauksaimniecība – zemes seguma kartēšana;
 • aizsardzība un izlūkošana – objektu noteikšana; u.c.

Plašāka informācija par jau ieviestu automātisku tālizpētes attēlu analīzes piemēru – ceļu un ēku digitizācija ar ArcGIS tālizpētes un māsīnmācīšanās rīkiem.

Vai ar ModelBuilder izveidotu modeli var dalīties?

Ar ModelBuilder veidotu modeli ir iespējams dalīties, pārkopējot toolbox failu, vai arī pēc tā izpildes, publicējot to kā web rīku.

Vai ir iespējamas attālinātas apmācības darbam ar ArcGIS programmatūru?

SIA "Envirotech" piedāvā attālinātas apmācības iespējas darbam ar ArcGIS programamtūru.

Pieejamas apmācības darbam ar ArcGIS Desktop (ArcGIS Pro), ArcGIS Enterprise, ArcGIS interaktīvo vidi un pielāgotas. Lūdzu sazinieties ar mums: info@envirotech.lv, 67215220.

Vai ir ieteicams likt ArcGIS Pro atjauninājumus?

ArcGIS Pro atjauninājumi iznāk regulāri un nodrošina jaunu funcionalitāti un kļūdu labojumus, tāpēc iesakām sekot līdzi atjauninājumiem un izmantot tos. Tomēr, ja Jūs un Jūsu organizācija izmanto ArcGIS Pro informācijas sistēmas ietvaros, tad rekomendējam ievērot tradicionālo procedūru un atjauninājumus sākotnēji uzstādīt testa vidē, veikt funkcionalitātes un pielāgojumu pārbaudi, un tikai tad uzstādīt produkcijas vidē.

Ja ir izveidots reljefa modelis ArcGIS Pro vidē, bet atsevišķās vietās modelī redzami tukšumi. Vai ir iespējams tos aizpildīt ar programmatūras palīdzību?

Jā, ArcGIS Pro ir iespējams aizpildīt trūkstošos datu laukumus izveidotajam reljefa modelim. Pirmkārt, iesakām pārbaudīt vai strādājat ar jaunāko ArcGIS Pro versiju, jo tā nodrošina jaunāko funkcionalitāti un kļūdu labojumus.

Otrkārt, izmantojiet funkciju Elevation Void Fill, lai izveidotu pikseļus reljefa virsmā, kur to trūkst. 

Vai ar Pixel Editor rīku var GeoTIFF failam pievienot un/vai aizstāt informāciju no cita GeoTIFF faila?

Jā, ar Pixel Editor palīdzību var aizstāt informāciju (pikseļus) vienā GeoTIFF failā ar cita GeoTIFF faila informāciju (pikseļiem). Pixel Editor funcionalitāte ArcGIS Pro pieejama, izmantojot Image Analyst paplašinājumu. 

Ar ko atšķiras ArcGIS Enterprise no ArcGIS GIS Server?

ArcGIS Enterprise ir ArcGIS platformas centrālais elements – pamats ĢIS pārvaldībai. Tas ir instalēts jūsu infrastruktūrā, neatkarīgi vai mākoņvidē vai tradicionālajā servera telpā un paplašināms, atbilstoši biznesa vajadzībām.

ArcGIS Enterprise ietver vairākas komponentes – ArcGIS GIS Server, Portal for ArcGIS, ArcGIS Data Store un ArcGIS Web Adaptor. ArcGIS GIS Server komponente nodrošina kartēšanas un analīzes procesus, ar iespēju definēt specializētas servera lomas un mērogu/apjomu, lai atbalstītu dinamisku datu plūsmu.

Kuri speciālisti organizācijā atbild par ArcGIS Enterprise uzstādīšanu – IT vai ĢIS speciālisti?

Par uzstādīšanu atbild IT speciālisti, bet, lai veiksmīgi darbotos ar ArcGIS Enterprise, nepieciešams to korekti nokonfigurēt. Pašu konfigurāciju noteikti veiks IT speciālisti, bet cieši sadarbojoties ar ĢIS speciālistiem un projekta vadītāju.

Vai veidojot savu pamatkaršu grupu Portal for ArcGIS vidē saglabājas arī Esri standarta pamatkaršu izvēlne?

Jā. Savai organizācijai veidojot pielāgotu pamatkaršu galeriju, ir iespējams norādīt, ka lietotajām ir pieejamas gan organizācijas pamatkartes, gan Esri standarta pamatkartes.

Dažādu lietotāju un lietotāju grupu ērtībai organizacijas kontā var veidot vairākas pamatkaršu galerijas. Piemēram:

 • tikai organizācijas pamatkartes;
 • organizācijas un Esri pamatkartes;
 • tikai Esri pamatkartes.

Vēlamies atgādināt, ka ražotāja Esri interaktīvajā vidē iespējams pašiem pielāgot pamatkartes un publicēt tās.

Vai ir pieejama instrukcija, kā publicēt virtuālās realitātes 3D modeli, kas sagatavots ar Esri nFrames Sure programmatūru?

Pieņemam, ka ar virtuālās realitātes 3D modeli tiek domāts 3D režģis. Šajā gadījumā 3D režģi no nFrames var eksportēt kā scene layer package (.slpk), kas ir standarta ArcGIS formāts, kuru var publicēt ArcGIS Online vai Portal for ArcGIS interaktīvajā vidē.

Informācija par to kā eksportēt scene layer package nFrame programamtūrā pieejama šajā saitē. Informācija kā publicēt scene layer package (.slpk) ArcGIS Online vidē pieejama šajā saitē un Portal for ArcGIS vidē pieejama šajā saitē.

Vai interaktīvais pārlūks ArcGIS Online un Portal for ArcGIS ir vienāds?

ArcGIS Online ir ražotāja Esri nodrošināta tīmekļa vide, savukārt ArcGIS Enterprise Portal vide ir uzstādīta uz Jūsu organizācijas infrastruktūras. Abas interaktīvās vides nodrošina mums vienādas iespējas veidot interaktīvas kartes un interaktīvas lietotnes.

Būtiskākā ir atšķirība, ka ArcGIS Online vidē atjauninājumi notiek regulāri un visa jaunākā funkcionalitāte uzreiz ir pieejama Jums kā gala lietotājam, savukārt Portal for ArcGIS pieejamā funkcionalitāte ir atkarīga no Jūsu uzstādītās programmatūras versijas.

Ja izmanto ArcGIS Enterprise interaktīvo vidi kartogrāfiskā materiāla izveidošanai un uzturēšanai, vai karšu sagatavošanai un publicēšanai ir nepieciešams ArcGIS Pro/ArcGIS Desktop?

Karšu sagatavošanas un publicēšanas funkcionalitāte ir pieejama arī caur interaktīvo vidi, tomēr pilnīgai ArcGIS platformas iespēju izmantošanai un augstas kartogrāfiskās kvalitātes karšu izveidei ir izmantojama ArcGIS Desktop programmatūra.

Izvēle izmantot interaktīvo vidi vai Desktop programmatūru ir atkarīga no veicamā uzdevuma un lietotāja veida - vai tas ir ģeotelpisko datu speciālists, kartogrāfs vai biznesa līmeņa lietotājs – ArcGIS katram pielietojumam nodrošina optimālo rīku klāstu.

Jāņem vērā, ka izmantojot ArcGIS Enterprise vidi un tās nodrošināto plašo lietotņu klāstu, ļoti būtiska ir avota datu kvalitāte, un bieži vien to, cik sekmīgi varēs izveidot interaktīvo karti un kādu lietotnes funkcionalitāti varēs pieslēgt, ir atkarīgs no tā, cik precīzi ir konfigurēti datu slāņi un karšu servisi ar Desktop programmatūru pirms datu publicēšanas uz ArcGIS Enterprise.