Skip to main content

PRIVĀTUMA POLITIKA

Atjaunošanas datums: 25.01.2021.

SIA Envirotech ir oficiālais ĢIS programmatūras ražotāja Esri pārstāvis Latvijā, kas piedāvā ArcGIS tehnoloģijā balstītus IT risinājumus.

Šajā datu Privātuma politikā mēs aprakstām un izskaidrojam kā, kad un kādēļ apstrādājam Jūsu personas datus, kādām vadlīnijām sekojam to apstrādē un kādas ir Jūsu tiesības, attiecībā uz personas datu uzglabāšanu.

Mūsu darbība internetā atbilst attiecīgajām Eiropas Savienības un Latvijas Republikā spēkā esošajām normatīvo aktu prasībām. Privātuma politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko veic uzņēmums SIA Envirotech.

1. Personas datu apstrādes nolūki un pamatojums

SIA Envirotech apstrādā personas datus, balstoties uz sekojošajiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Līguma noslēgšanai, izpildei;
 • Izpildot normatīvajos aktos noteikto juridisko pienākumu;
 • Leģitīmās intereses nodrošināšanai;
 • Ar datu subjekta piekrišanu.

Dati tiek apstrādāti sekojošiem nolūkiem:

 • Līgumu sagatavošanai, noslēgšanai un pārvaldībai;
 • Tehniskā un klientu atbalsta nodrošināšanai;
 • Pieteikumu izskatīšanai un apstrādei;
 • Apmācību un pasākumu organizēšanai;
 • Tīmekļa vietnes uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
 • Biznesa plānošanai, izpildei un analītikai;
 • Jaunumu, klientu aptauju izsūtīšanai;
 • Drošības nodrošināšanai;
 • Personāla atlasei.

 

2. Kādu informāciju par Jums saņem un glabā SIA Envirotech?

 • Kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs) un cita informācija dokumentos;
 • Elektroniskie akreditācijas dati (IP adrese);
 • Dati, kas apkopoti klientu aptaujās un aptaujās mājaslapā un sociālajos tīklos;
 • Informācija par pasūtītajiem produktiem un pakalpojumiem;
 • Informācija, kas iesniegta, piesakoties darbā.
 

3. Personas datu izmantošana

Jūsu parsonas dati tiek izmantoti, lai izpildītu Jūsu pasūtījumus un sniegtu informāciju, tehnisko atbalstu un citus pakalpojumus, ieskaitot informēšanu par jauniem produktiem, produktu jauninājumiem, klientu pasākumiem, apmācībām.

Ikmēneša e-pasta ziņai vienmēr tiek pievienota atsauce uz iespēju atteikties no ziņu saņemšanas. Tāpat ir iespējams nosūtīt pieprasījumu atteikties no ikmēneša ziņu saņemšanas, rakstot uz e-pasta adresi info@envirotech.lv.

4. Personas datu uzglabāšanas ilgums

Personas dati tiek glabāti, atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no nosauktajiem kritērijiem:

 • Leģitīmo interešu īstenošana, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kartībā;
 • Juridisks pienākums datu uzglabāšanai;
 • Ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
 
 

5. Personas datu aizsardzība

SIA Envirotech ņem vērā visus drošības nosacījumus (administratīvos, tehniskos un fiziskos), lai aizsargātu klientu personas datus. Tikai autorizētām personām ir piekļuve datiem. Jūsu drošība mums ir pirmajā vietā!

6. Envirotech tīmekļa vietne

SIA Envirotech tīmekļa vietnē netiek ievākta personīgā informācija (vārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese), ja vien tos neiesniedzat brīvprātīgi (piemēram, reģistrējoties pasākumiem, aptaujas anketās, piesakoties jaunumiem vai aizpildot citas formas), esat piekritis to iesniegšanai vai atbilstošie tiesību akti par datu aizsardzību to atļauj.

SIA Envirotech īmekļa vietni var izmantot bez personas datu iesniegšanas. Apmeklējot tīmekļa vietni, automātiski tiek ievākti noteikti personas dati no ierīces, kas tiek izmantota tīmekļa vietnes aplūkošanai. Šie dati ietver tādu informāciju kā IP adreses, ierīces veids, pārlūka veids, atrašanās vieta un cita tehniskā informācija. Izmantojot mājaslapu, piekrītat, ka Jūsu dati tiek ievākti, atbilstoši mērķiem un aprakstam, kas sniegts šajā Drošības politikas sadaļā. 

6. Sīkdatnes

Sīkdatnes ir teksta datnes, kas tiek ievietotas tīmekļa vietnes lietotāja ierīces tīmekļa pārlūkprogrammā, ar mērķi uzlabot tīmekļa vietnes darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj SIA Envirotech atpazīt lietotāja ierīci.

SIA Envirotech neveic sīkdatņu izmantošanu lietotāju paradumu izsekošanai, tādēl atbilstoši likuma prasībām, Envirotech informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa datu subjekta piekrišanu sīkdatņu ievietošanai.

7. Privātuma politikas un datu aizsardzības noteikumi

Izmantojot mūsu mājaslapu, jūs apzināties šos noteikumus un piekrītat tiem. SIA Envirotech ir tiesības veikt labojumus vai papildinājumus Privātuma politikai, publicējot aktuālāko versiju uzņēmuma tīmekļa vietnes sadaļā Drošība. Mēs vienmēr informēsim par veiktajām izmaiņām, Drošības sadaļas virsrakstā informējot par pēdējo atjaunošanas datumu.