Skip to Content

Kartogrāfija un vizualizācija

Kartogrāfija

Izmantojiet mūsdienīgus rīkus, piemēram, viedo kartēšanu, vairāku atribūtu simbolizāciju un iespēju pielāgot kartes tekstu un anotācijas, lai izveidotu pasaules satriecošākās kartes.

2D and 3D kartes

ArcGIS Pro uz projekta bāzes veidotās darbplūsmas ļauj strādāt ar vairākiem skatiem un izkārtojumiem vienlaicīgi, ļaujot datus skatīt gan 2D, gan 3D.

Izkārtojumi

Izmantojiet gatavās veidnes, atbilstošas industrijas standartiem un pielāgojiet izmērus un pievienojiet dinamiskas funkcionalitātes, piemēram, tabulas, grafikus un apzīmējumus.

Reāllaika dati vadības panelī

Veidojiet dinamiskas kartes, grafikus un tabulas, izmantošanai informatīvos datu vadības paneļos.

Karšu koplietošana

ArcGIS Pro ietver vedņus un validācijas rīkus karšu koplietošanai drukāšanai, kā interaktīvas tīmekļa kartes un optimizētas un pielāgotas ArcGIS lietotnes.

Analīze un datu zinātne

Izpratne par vietu

Pat vienkārša datu atlikšana kartē ļauj gūt plašāku ieskatu un fiksēt jaunas sakarības.

Telpisko saistību noskaidrošana

Atbildes, ko sniedz izpratne par telpiskajām saistībām, ir noderīgas tālākā informācijas analīzē un pielietošanā, piemēram, izmantojot informāciju par sasniedzamību, pārklāšanos, redzamību un piekļūstamību.

Vietu un maršrutu noteikšana

Izmantojiet ĢIS vietu atlasei, balstoties uz empīriskiem datiem. Optimizējiet maršrutēšanu, iekļaujot savus pielāgotos ceļu datus (privātos ceļus) un svara, veicamo manevru vai kravnesības ierobežojumus.

Saistību noteikšana

Lai noteikti, kvantificētu, un analizētu izmaiņas un saistības laikā, atrodiet karstos punktus, datu klasterus un izlecošās vērtības.

 

Prognozes

Telpiskā analīze ļauj izmantot spēcīgās modelēšanas tehnikas, lai veiktu prognozes, labāk izprastu datus un veicinātu labāku lēmumu izdarīšanu nākotnē.

Automatizācija


Uzlabojiet savu uzdevumu, darbplūsmu un datu analīzes precizitāti un efektivitāti ar automatizācijas rīku palīdzību.

Datu rediģēšana un pārvaldība


Pārliecinieties par datu precizitāti, zmantojot pilnu rīku komplektu visu veidu telpisko datu glabāšanai, rediģēšanai, novērtēšanai un pārvaldībai.

Tālizpēte


Droni, satelītattēli, video, lidar un citi tālizpētes dati- ArcGIS Pro nodrošina spēcīgus rīkus, lai pārvaldītu un analizētu tālizpētes attēlus.

Mākslīgais intelekts (AI)


Apvienojiet lietiskā interneta (IoT) datus, uz ĢIS balstītu telpisko inteliģenci un mākslīgā intelekta algoritmus un deep learning modeļus, lai iegūtu plašāku ieskatu datos un veiktu labākus un pārdomātākus lēmumus nākotnē.

Pielāgotas un paplašinātas iespējas


Pielāgojiet un paplašiniet ArcGIS Pro iespējas ar papildinājumprogrammām un konfigurācijām, veidotām ar ArcGIS Pro SDK for .NET.

Izmēģināt ArcGIS Pro

Sākt bezmaksas izmēģinājumu

Vēlaties iegādāties programmatūru vai radušies jautājumi?

Sazinieties ar SIA Envirotech

Rakstiet

Saņemiet atbildi no SIA Envirotech speciālista e-pastā

info@envirotech.lv

Zvaniet

Saņemiet konsultāciju darba dienās no 9:00-18:00

+ 371 67215220