Skip to Content

Ērta interaktīvu karšu veidošana tiešsaistē


ArcGIS Online vide nodrošina nepieciešamos rīkus pilnvērtīgai interaktīva kartogrāfiskā materiāla veidošanai un attēlošanai. ArcGIS Online pieejami dažādi rīki un tematiskas lietotnes, kuras nodrošina ērtu piekļuvi ģeotelpiskajai informācijai.

Interaktīvas kartes

ArcGIS Online ir iespēja veidot 2D un 3D kartes, kurām var pievienot dažādus datus, veikt analīzi, mainīt simbolizāciju un veidot interaktīvas tematiskas lietotnes no izveidotajām kartēm.

Datu analīze

ArcGIS Online rīki ļauj analizēt datus, lai no tiem iegūtu jaunu informāciju, piemēram, apkopot vairākus slāņus vienā, veidot braukšanas laika teritorijas vai bufera zonas.

Mūsdienīga vizualizācija

Plašās simbolizācijas pielāgošanas iespējas palīdzēs saskatīt sakarības starp datiem un datu kopām.

Pamatkartes un dati

Ražotājs Esri nodrošina lielu skaitu pamatkaršu un citus ģeotelpiskos datus, kurus varat pievienot savām interaktīvajām kartēm un lietotnēm.

Tematiskās lietotnes

Pieejami dažādi lietotņu konstruktori, rīki, veidnes un lietotnes, kas ļauj veidot profesionālu interaktīvu kartogrāfisko materiālu ar plašu funkcionalitāti par jebkuru tematiku.

Darbs ārpus biroja

ArcGIS Online nodrošina iespēju piekļūt interaktīvajiem ģeotelpiskajiem resursiem gan tiešsaistes, gan bezsaistes režīmā, atrodoties ārpus biroja – lauka apstākļos.

ArcGIS Online ietver:


  • Kartes skatītāju 2D kartēm un 3D scēnām;

  • Lietotņu konstruktorus, rīkus un veidnes (Configurable Apps, Web AppBuilder for ArcGIS, Experience Builder, Operations Dashboard);

  • Kartes stāstu veidošanas rīkus ArcGIS StoryMaps un Esri Story Maps;

  • Lietotnes datu ievākšanai, analīzei, darba koordinēšanai (Survey123 for ArcGIS, Collector for ArcGIS, ArcGIS Quick Capture, Tracker for ArcGIS, Workforce for ArcGIS, ArcGIS Insights u.c.)

  • Piekļuvi citām ArcGIS platformas daļām (piemēram, ArcGIS Pro, Esri Academy mācību resursiem u.c.).

Uzzināt vairāk

Pilnvērtīgs atbalsts


Lai uzsāktu darbu, atrisinātu neskaidros jautājumus un atbalstītu darba procesā, Esri piedāvā daudzpusīgu palīdzību:

  • Tehnisko atbalstu;
  • Dokumentāciju un citus informatīvos resursus par programmatūru;
  • Piekļuvi Esri Academy apmācību resursiem;
  • Piekļuvi GeoNet kopienai;
  • Apmācības un konsultācijas.