Skip to Content

Izaugsmes karte


Iekšzemes kopprodukta (IKP) karte rāda ekonomiskās situācijas izmaiņas laika gaitā. Lai noteiktu, kur ir bijusi vislielākā izaugsme, nosakiet IKP izmaiņas, kartē attēlojot procentuālās izmaiņas.

Lai aprēķinātu jaunu vērtību, kas rāda izmaiņas laikā, šajā kartē ir izmantota Arcade izteiksme, kas ir līdzīga Microsoft Excel formulai. Šajā kartē izaugsme attēlota proporcionāli simbolu izmēram- lielākie simboli apzīmē lielāko izaugsmi. Tā kā katra štata IKP šajā laikā ir pieaudzis, visi simboli ir vienā krāsā.