Skip to Content

Attīstāmo zemes gabalu karte


Bieži vien secinājumus ļauj izdarīt saistības starp diviem rādītājiem. Interesants veids, kā analizēt kopienā notiekošo, ir attēlot kartē saistību starp zemes vērtību un tajā veikto uzlabojumu vērtību.

Šajā kartē brūnās teritorijas apzīmē zemi, kuras vērtība ir lielāka nekā uz tās veikto uzlabojumu vērtība. Zaļās teritorijas rāda, ka tajās veikto uzlabojumu vērtība ir lielāka nekā zemei, uz kuras tie veikti. Tumšāks krāsas tonis liecina par lielāku atšķirību starp zemes un uz tās veikto uzlabojumu vērtību. Vienā krāsā attēloto zemes gabalu grupas rāda atkārtojošos modeļus.