Skip to Content

Laika karte krāsās


Kartēs var attēlot vairāk kā tikai objektu atrašanās vietu vai objektu daudzumu. Tajās var ietvert arī vēsturiskus datus.

Lai parādītu ēku būvēšanas laiku, attēlojiet tās dažādās krāsās. ArcGIS Online piedāvā karšu stilu, kas īpaši izveidots, lai attēlotu notikumus laikā. Šajā piemērā kartē attēlota jaunu ēku būvniecība laika gaitā Nīderlandes pilsētā Roterdamā. Otrā Pasaules kara sākuma datums, 1940. gada 14. maijs, ir atzīmēts kā atdalošais datums. Šādā veidā atdalot un atzīmējot nozīmīgo datumu, veidojas stāsts.