Skip to Content

Karte datu salīdzināšanai


Nav viegli attēlot kartē nepazīstamus datus. Karte datu salīdzināšanai ļaus jums labāk parādīt datus, iekrāsojot tos atbilstoši etalonam, piemēram, vidējai vērtībai valsts vai reģiona līmenī.

Šajā vidējo ienākumu kartē vērtības, kas ir tuvu vidējai, ir attēlotas baltā krāsā. Teritorijas, kurās vērtība ir virs vidējās, ir attēlotas zaļā krāsā. Jo lielāka ir vērtība, jo intensīvāks ir zaļās krāsas tonis. Violetā krāsa apzīmē teritorijas, kur vērtība ir zem vidējās. Teritorijas, kur vērtība ir zem vidējās, ir tumši violetā krāsā.

Šādā veidā krāsu toņi tiek izmantoti, lai detalizētāk un niansētāk attēlotu jūsu datus.