Skip to Content

Lietotāju veidi


Atkarībā no veicamajiem darba uzdevumiem, ar ArcGIS Online lietotāju veidu palīdzību organizācijas var darbiniekiem piešķirt atšķirīgas privilēģijas.

 

Katrs no lietotāju veidiem var veikt noteiktas darbības, izmantot atbilstošās lietotnes, kā arī iegādāties specializētas papildinājumlietotnes. Zemāk aprakstīta katra lietotāja veida iespējas un izmantojamās lietotnes.

Creator

Creator ir pamata ArcGIS Online vides lietotājs, tas var veidot kartes un lietotnes, veikt datu analīzi, ievākt datus lauka vidē un dalīties ar rezultātiem. Creator lietotājs var izmantot Essential Apps Bundle, Field Apps Bundle un Office Apps Bundle. Creator lietotājs var pārvaldīt ArcGIS Online organizāciju, tās iestatījumus, lietotājus un grupas. 

 

Kas ir iekļauts: 

ArcGIS Online – veidot, rediģēt , pievienot un pārvaldīt ArcGIS Online vides saturu, organizācijas lietotājus un organizācijas kontu;

Sasaiste ar ArcGIS Pro – publicēt saturu uz ArcGIS Online vidi;

Essential Apps Bundle – veidot, rediģēt, publicēt un dalīties ar lietotnēm, kuras veidotas ar:

 • ArcGIS Configurable Apps (lietotņu šabloni);
 • ArcGIS StoryMaps (kartes stāstu veidošanas rīki);
 • ArcGIS Map Viewer un Scene Viewer (2D un 3D kartes pārlūki);
 • ArcGIS Dashboard; 
 • ArcGIS Web AppBuilder (lietotņu konstruktors).

Creator

Field Apps Bundle – ievākt un rediģēt datus, veidot projektus un dalīties ar tiem, izmantojot:

 • ArcGIS QuickCapture;
 • ArcGIS Collector;
 • ArcGIS Survey123; 
 • ArcGIS Workforce.

Office Apps Bundle – izmantot papildu resursus:

 • ArcGIS Maps for Office;
 • ArcGIS Maps for SharePoint.

Creator lietotājam ir iespēja pievienot papildinājumlietotnes:

ArcGIS Tracker, ArcGIS Navigator, ArcGIS Insights, ArcGIS Drone2Map,  ArcGIS GeoPlanner,  ArcGIS CityEngine .

Tad, kad Jūsu organizācijai ir Creator vai GIS Professional lietotājs, kas var administrēt ArcGIS Online organizācijas kontu, Jūs varat pievienot savam ArcGIS Online organizācijas kontam papildu lietotājus ar specifiskām funkcijām.

Viewer

Viewer lietotājs var skatīties kartes un lietotnes, kuras ir izveidojuši citi ArcGIS Online organizācijas lietotāji. Viewer lietotāja veids var piekļūt organizācijas ArcGIS Online konta privātajam saturam.

 

Kas ir iekļauts:

ArcGIS Online – iespēja skatīties citu veidotu saturu;

Essential Apps Bundle – iespēja skatīties citu veidotas lietotnes:

 • ArcGIS Configurable Apps (lietotņu šabloni);
 • ArcGIS StoryMaps (kartes stāstu veidošanas rīki);
 • ArcGIS Map Viewer un Scene Viewer (2D un 3D kartes pārlūki);
 • ArcGIS Dashboard; 
 • ArcGIS Web AppBuilder (lietotņu konstruktors).

Editor

Editor lietotājs var rediģēt un papildināt organizācijas ģeotelpiskos datus, izmantojot lietotnes.

Kas ir iekļauts:

ArcGIS Online – skatīties un rediģēt citu lietotāju veidotu saturu;

Essential Apps Bundle – iespēja skatīties un rediģēt citu veidotas lietotnes, kuras veidotas ar:

 • ArcGIS Configurable Apps (lietotņu šabloni);
 • ArcGIS StoryMaps (kartes stāstu veidošanas rīki);
 • ArcGIS Map Viewer un Scene Viewer (2D un 3D kartes pārlūki);
 • ArcGIS Dashboard; 
 • ArcGIS Web AppBuilder (lietotņu konstruktors).

 

Editor lietotājam ir iespēja pievienot papildinājumlietotnes:

ArcGIS QuickCapture, ArcGIS Collector, ArcGIS Navigator, ArcGIS Survey123, ArcGIS Workforce.

Field Worker

Field Worker lietotājs nepieciešams darbiniekiem, kuri strādā lauka vidē – ievāc jaunus datus, rediģē esošo informāciju vai dodas pildīt apsekojuma uzdevumus. Field Worker lietotājs piekļūst organizācijas ģeotelpiskajiem datiem, izmantojot specializētas lauka lietotnes. 

Kas ir iekļauts:

ArcGIS Online – skatīties un rediģēt citu lietotāju veidotu saturu;

Essential Apps Bundle – skatīties citu lietotāju veidotu saturu, un rediģēt datus lietotnēs, kuras veidotas ar:

 • ArcGIS Configurable Apps (lietotņu šabloni);
 • ArcGIS StoryMaps (kartes stāstu veidošanas rīki);
 • ArcGIS Map Viewer un Scene Viewer (2D un 3D kartes pārlūki);
 • ArcGIS Dashboard; 
 • ArcGIS Web AppBuilder (lietotņu konstruktors).

 

Field Worker

Field Apps Bundle – skatīties citu lietotāju veidotu saturu, rediģēt datus, izmantojot:

 • ArcGIS QuickCapture;
 • ArcGIS Collector;
 • ArcGIS Survey123; 
 • ArcGIS Workforce; 

Field Worker lietotājam ir iespēja pievienot papildinājumlietotnes:

ArcGIS Tracker, ArcGIS Navigator, ArcGIS Insights,  ArcGIS Drone2Map, ArcGIS GeoPlanner, ArcGIS CityEngine.

 

 

 

 

Storyteller

Storyteller lietotājs var veidot kartes stāstus, izmantojot ArcGIS StoryMaps lietotņu konstruēšanas rīkus. Lietotāji kartes stāstiem var pievienot kartes, scēnas un lietotnes, kuras ir izveidotas un publicētas viņu ArcGIS Online organizācijas ietvaros, kā arī var pievienot publiski pieejamu saturu. StoryMaps konsturēšanas vidē var arī izveidot savu ātro karti. Ar izveidotajiem kartes stāstiem var dalīties gan organizācijas ietvaros, gan publiski.

Kas ir iekļauts:

ArcGIS StoryMaps;

Essential Apps Bundle – iespēja skatīties citu veidotas lietotnes, kuras veidotas ar:

 • ArcGIS Configurable Apps (lietotņu šabloni);
 • ArcGIS StoryMaps (kartes stāstu veidošanas rīki);
 • ArcGIS Map Viewer un Scene Viewer (2D un 3D kartes pārlūki);
 • ArcGIS Dashboard; 
 • ArcGIS Web AppBuilder (lietotņu konstruktors).

Insights Analyst

Insight Analyst lietotājs var izveidot saturu un veikt dažāda veida analīzi ArcGIS Insights lietotnē.

 

Kas ir iekļauts?

ArcGIS Insights

GIS Professional

ArcGIS Pro ir darbvirsmas ĢIS progammatūra pilnvērtīgam darbam ar ģeotelpiskajiem datiem – lai veidotu kartes 2D un 3D formātā un veiktu datu analīzi. Izmantojiet ArcGIS Pro, lai pārbaudītu telpiskās saistības, prognozētu rezultātus un pieņemtu labākus – uz datiem balstītus lēmumus. ArcGIS Pro var izmantot, iegādājoties GIS Professional lietotāju. GIS Professional ir trīs lietotāju līmeņi:

 • GIS Professional Basic – iekļauj ArcGIS Pro Basic;
 • GIS Professional Standard – iekļauj ArcGIS Pro Standard;
 • GIS Professional Advanced – iekļauj ArcGIS Pro Advanced.

Plašāk par dažādajiem ArcGIS Pro licenču līmeņiem varat lasīt šeit.;

Kas ir iekļauts:

ArcGIS Pro ar iespēju publicēt datus uz ArcGIS Online vidi – Basic/Standard/Advanced, atkarībā no lietotāja līmeņa.

ArcGIS Online abonements;

Essential Apps Bundle – veidot, rediģēt, publicēt un dalīties ar lietotnēm, kuras veidotas ar:

 • ArcGIS Configurable Apps (lietotņu šabloni);
 • ArcGIS StoryMaps (kartes stāstu veidošanas rīki);
 • ArcGIS Map Viewer un Scene Viewer (2D un 3D kartes pārlūki);
 • ArcGIS Dashboard; 
 • ArcGIS Web AppBuilder (lietotņu konstruktors).

Field Apps Bundle – ievākt un rediģēt datus, veidot projektus un dalīties ar tiem, izmantojot:

 • ArcGIS QuickCapture;
 • ArcGIS Collector;
 • ArcGIS Survey123; 
 • ArcGIS Workforce; 

Office Apps Bundle – izmantot papildu resursus:

 • ArcGIS Maps for Office;
 • ArcGIS Maps for SharePoint.

GIS Professional lietotājam ir iespēja pievienot papildinājumlietotnes:

ArcGIS Tracker, ArcGIS Navigator, ArcGIS Insights, ArcGIS Drone2Map,  ArcGIS GeoPlanner, ArcGIS CityEngine .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IEKĻAUTS KOPĀ AR VEIDU GIS PROFESSIONAL

ArcGIS Pro


ArcGIS Pro

Izveidojiet 2D un 3D kartes un veiciet ģeotelpisko analīzi.
Show More