Skip to Content

ArcGIS Online lietotāju veidi

ArcGIS Online uzturēšanas abonementus var pielāgot jūsu darba grupas darba stilam. Lietotāju veidi atvieglo vajadzīgo rīku piešķiršanu katram grupas dalībniekam.

Lietotāju veidi

Creator

 • Karšu un lietotņu izveide, izmantojot savus datus
 • Piekļuve autoritatīviem datiem, lai paātrinātu darba veikšanu un iegūtu papildu analīzes iespējas
 • Analizēt datus, lai izprastu tendences
 • Savu karšu koplietošana ar interesentiem dažādās lietošanai gatavās lietotnēs

Viewer

 • Skatiet savas darba grupas kartes un lietotnes
 • Uzraugiet projekta izpildi, izmantojot vadības paneļus
 • Lietojiet novietojuma informāciju, lai pieņemtu lēmumu

Field Worker

 • Izmantojiet lietotnes datu ievākšanai, aptaujām un pārbaudēm
 • Viegli iekļaujiet lauka darbos ievāktos datus
 • Koplietojiet atjauninājumus ar savu darba grupu reāllaikā

Editor

 • Pievienojiet un mainiet datus, izmantojot lietotnes
 • Pārskatiet un labojiet ienākošos datus, lai uzlabotu precizitāti
 • Skatiet savas darba grupas kartes un lietotnes

GIS Professional

 • Izveidot kartes un lietotnes
 • Analizēt datus, lai izprastu tendences
 • Koplietot kartes ar savu darba grupu vai publiski
 • Sadarboties ar darba grupas dalībniekiem
 • Administrēt lietotājus un saturu, saskaņā ar abonementu
 • Izmantot ArcGIS Living Atlas of World saturu
Show More

Creator

 • Karšu un lietotņu izveide, izmantojot savus datus
 • Piekļuve autoritatīviem datiem, lai paātrinātu darba veikšanu un iegūtu papildu analīzes iespējas
 • Analizēt datus, lai izprastu tendences
 • Savu karšu koplietošana ar interesentiem dažādās lietošanai gatavās lietotnēs

GIS Professional

 • Izveidot kartes un lietotnes
 • Analizēt datus, lai izprastu tendences
 • Koplietot kartes ar savu darba grupu vai publiski
 • Sadarboties ar darba grupas dalībniekiem
 • Administrēt lietotājus un saturu, saskaņā ar abonementu
 • Izmantot ArcGIS Living Atlas of World saturu
Show More
FUNDAMENTĀLS

Creator

Privilēģijas
Izveidot kartes un lietotnes
Analizēt datus, lai izprastu tendences
Koplietot kartes ar savu darba grupu vai publiski
Sadarboties ar darba grupas dalībniekiem
Pārvaldīt uzturēšanas abonementa lietotājus un saturu
Izmantot Living Atlas of ArcGIS World saturu

Iekļautās lietotnes :
Lietotņu komplekts Essential Apps
Lietotņu komplekts Field Apps
Lietotņu komplekts Office Apps

Saderīgas papildinājumlietotnes
Navigator for ArcGIS
ArcGIS Business Analyst
Insights for ArcGIS
ArcGIS Pro
Drone2Map for ArcGIS
ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud

Populārs

Viewer

Privilēģijas
• Skatīt savas darba grupas privātās kartes un lietotnes

Iekļautās lietotnes
• Lietotņu komplekts Essential Apps (tikai skatīšanai)

Populārs

Field Worker

Privilēģijas
• Ievākt un rediģēt datus
• Pārvaldīt piešķirtos lauka uzdevumus

Iekļautās lietotnes
• Lietotņu komplekts Field Apps
• Lietotņu komplekts Essential Apps (tikai rediģēšanai)

Saderīga papildinājumlietotne
• Navigator for ArcGIS

Editor

Privilēģijas
Rediģēt esošos datus
• Pievienot jauns datus

Iekļautās lietotnes
Lietotņu komplekts Essential (tikai rediģēšanai)

Saderīgas papildinājumlietotnes
Collector for ArcGIS
• Survey123 for ArcGIS
• Workforce for ArcGIS
• Navigator for ArcGIS

GIS Professional

Privilēģijas
• 2D un 3D novietojuma datu izveide un pārvaldība
• Datu analīze tendenču izpratnei
• Piekļuve autoritatīviem datiem, lai paātrinātu darba veikšanu un iegūtu papildu analīzes iespējas
• Vienkārša uzlabotu karšu izveide
• Zinātnisku analīzes rīku izmantošana, lai iegūtu plašāku izpratni
Karšu, lietotņu un ieskatu koplietošana ar savu darba grupu

Iekļautās lietotnes
• Lietotņu komplekts Essential Apps
• Lietotņu komplekts Field Apps
• Lietotņu komplekts Office Apps
• ArcGIS Pro (Basic, Standard vai Advanced)

Saderīgas papildinājumlietotnes
Navigator for ArcGIS
• ArcGIS Business Analyst
• Insights for ArcGIS
• Drone2Map for ArcGIS
• ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud

Salīdzināt lietotāju veidus


Viewer
Editor
Field Worker
Creator
GIS Professional
z

Skatīt savas darba grupas privātās kartes un lietotnes

Lietot ArcGIS Essential lietotnes

Labot datus

Izmantot lietotņu komplektu Field Apps

Izmantot lietotņu komplektu Office Apps

Izveidot kartes un lietotnes

Administrēt uzturēšanas abonementu

Lietot ArcGIS Pro

Iekļautie servisa kredīti

Viewer

Skatīt savas darba grupas privātās kartes un lietotnes

Yes

Lietot ArcGIS Essential lietotnes

Yes

Labot datus

No

Izmantot lietotņu komplektu Field Apps

No

Izmantot lietotņu komplektu Office Apps

No

Izveidot kartes un lietotnes

No

Administrēt uzturēšanas abonementu

No

Lietot ArcGIS Pro

No

Iekļautie servisa kredīti

0
Editor

Skatīt savas darba grupas privātās kartes un lietotnes

Yes

Lietot ArcGIS Essential lietotnes

Yes

Labot datus

Yes

Izmantot lietotņu komplektu Field Apps

No

Izmantot lietotņu komplektu Office Apps

No

Izveidot kartes un lietotnes

No

Administrēt uzturēšanas abonementu

No

Lietot ArcGIS Pro

No

Iekļautie servisa kredīti

250
Field Worker

Skatīt savas darba grupas privātās kartes un lietotnes

Yes

Lietot ArcGIS Essential lietotnes

Yes

Labot datus

Yes

Izmantot lietotņu komplektu Field Apps

Yes

Izmantot lietotņu komplektu Office Apps

No

Izveidot kartes un lietotnes

No

Administrēt uzturēšanas abonementu

No

Lietot ArcGIS Pro

No

Iekļautie servisa kredīti

250
Creator

Skatīt savas darba grupas privātās kartes un lietotnes

Yes

Lietot ArcGIS Essential lietotnes

Yes

Labot datus

Yes

Izmantot lietotņu komplektu Field Apps

Yes

Izmantot lietotņu komplektu Office Apps

Yes

Izveidot kartes un lietotnes

Yes

Administrēt uzturēšanas abonementu

Yes

Lietot ArcGIS Pro

No

Iekļautie servisa kredīti

500
GIS Professional

Skatīt savas darba grupas privātās kartes un lietotnes

Yes

Lietot ArcGIS Essential lietotnes

Yes

Labot datus

Yes

Izmantot lietotņu komplektu Field Apps

Yes

Izmantot lietotņu komplektu Office Apps

Yes

Izveidot kartes un lietotnes

Yes

Administrēt uzturēšanas abonementu

Yes

Lietot ArcGIS Pro

Yes

Iekļautie servisa kredīti

500

Iekļautās lietotnes

IEKĻAUTAS VISIEM LIETOTĀJU VEIDIEM

Lietotņu komplekts Essential Apps


Web AppBuilder for ArcGIS

Izveidojiet pielāgotas tīmekļa lietotnes, lai demonstrētu savas kartes; kodēšana nav nepieciešama.

Operations Dashboard for ArcGIS

Izmantojiet dinamiskus vadības paneļus, lai sekotu cilvēkiem, līdzekļiem un notikumiem reāllaikā.

Konfigurējamas lietotnes

Koplietojiet savu karti interaktīvās tīmekļa lietotnēs, kas izveidotas jūsu mērķauditorijai.

Scēnas skatītājs

Scēnas skatītājā savā pārlūkā skatiet, izveidojiet un kopīgojiet 3D kartes.
Show More
IEKĻAUTS KOPĀ AR VEIDIEM CREATOR, FIELD WORKER UN GIS PROFESSIONAL.

Lietotņu komplekts Field Apps


Collector for ArcGIS

Viegli ievāciet un atjauniniet datus lauka apstākļos pat esot bezsaistē.

Survey123 for ArcGIS

Izveidojiet, koplietojiet un analizējiet aptaujas trīs vienkāršos soļos.

Workforce for ArcGIS

Nodrošiniet labāku darba organizāciju un sadarbību starp darba grupām lauka apstākļos.
Show More
IEKĻAUTS KOPĀ AR VEIDIEM CREATOR UN GIS PROFESSIONAL.

Lietotņu komplekts Office Apps


ArcGIS Maps for Office

Vizualizējiet un analizējiet Excel datus, izmantojot kartes. Papildiniet savas prezentācijas ar kartēm.

ArcGIS Maps for SharePoint

Vizualizējiet, organizējiet un mijiedarbojieties ar saviem SharePoint datiem, izmantojot kartes, lai gūtu labāku ieskatu.
Show More
IEKĻAUTS KOPĀ AR VEIDU GIS PROFESSIONAL.

ArcGIS Pro


ArcGIS Pro

Izveidojiet 2D un 3D kartes un veiciet ģeotelpisko analīzi.
Show More

Lietotnes, kuras var pievienot jūsu uzturēšanas abonementam