ArcGIS Enterprise iekļauj:


  • Enterprise ĢIS portālu;
  • ĢIS serveri;
  • Datu krātuvi ātrai piekļuvei;
  • Plašu ĢIS funkcionalitāti;
  • Papildinājumprogrammatūru;
  • Ģeodatubāzi ērtākai datu pārvaldībai.

Vienots portāls jūsu ĢIS resursiem

ArcGIS Enterprise ir  viens no Esri platformas pamata produktiem, kas nodrošina pilnvērtīgu ĢIS infrastruktūru informācijas kartēšanai, vizualizēšanai, analīzei un ģeotelpiskās informācijas pārvaldībai un uzglabāšanai, kā arī karšu, scēnu, lietotņu u.c. ĢIS komponenšu koplietošanai organizācijas ietvaros vai publiski.

Izmantojot tīmekļa saskarni, ArcGIS Enterprise nodrošina drošu portālu datu izmantošanai un koplietošanai ar citiem organizācijas dalībniekiem. ArcGIS Enterprise ĢIS portāls ir balstīts uz sadarbību, piedāvājot veidu, kā ērti un ātri veidot un koplietot kartes un analizēt datus. Ar lietotāja konta iestatījumiem var noteikt to, kādiem resursiem lietotājam būs piekļuve.

ArcGIS Enterprise var tikt uzstādīts un darbināts Jūsu infrastruktūrā vai mākoņa vidē, vai kombinētā/jauktā vidē (savā infrastruktūrā un mākoņinfrastruktūrā).

Piekļuve visai ArcGIS platformai


ArcGIS Enterprise ļauj izmantot arī:

Show More

ArcGIS Enterprise paplašinājumi


Ar ArcGIS Enterprise paplašinājumiem varat papildināt un paplašināt servera lietojamību un funkcionalitāti.