Skip to Content

Išorinės lauko reklamos administravimo informacinė sistema


Sistema, skirta palengvinti ir automatizuoti reklamų administravimo darbą savivaldybių specialistams. Išorinės lauko reklamos valdymas skaitmeniniame GIS žemėlapyje leidžia:

  • greičiau įvertinti erdvinę padėtį, kurioje prašoma leidimo įrengti išorinę lauko reklamą;
  • matyti tikslias teisėtas reklamos vietas ir visus reklamos leidimo duomenis (pvz. kas savininkas, nuo kada iki kada galioja leidimas);
  • įvertinti kurioje seniūnijoje, mikrorajone yra daugiausia išduota leidimų išoriniai reklamai (pagrindas atnaujinti reklamos spec. planą);
  • efektyviai planuotis ir vykdyti kontrolę, žinant kurioje miesto dalyje, o tai pat pastato vietoje yra reklama, kurios leidimas yra pasibaigęs.

     

skaitmeninės kapinės

Savivaldybėms, norinčioms pradėti valdyti išorinės lauko reklamos registrą žemėlapyje, užtenka turėti suvestus leidimus už kelis metus MS Excel lentelėje, kur būtų nurodytas reklamos iškabos ar stendo adresas arba koordinatės. Duomenys perkeliami į sistemą prie kurios jūs prisijungsite per kompiuterį ar išmaniųjų įrenginį, naudojant interneto naršyklę.

Interesantui kreipiantis, dėl išorinės lauko reklamos, jūs į sistemą įvesite prašymo duomenis pagal kuriuos bus sugeneruotas leidimas reklamos įrengimui. Prie kiekvieno reklamos leidimo galėsite pridėti susijusius dokumentus (prašymą, schemą, nuotraukas, mokėjimo kvitą, kt. dokumentus). Sistema padės jums vykdyti reklamos leidimų statuso stebėseną – informuos jus ir reklamos savininką el. paštu, kai iki reklamos leidimo galiojimo pabaigos bus likę 30 dienų, o reklamos leidimo galiojimui pasibaigus sistema el. paštu informuos reklamos savininką, jus ir kontrolierius (viešąją tvarką).

Sistema turi ir mobilią dalį Android bei iOS įrenginiams – reklamos objektų kontrolei, įvedimo (vietos bei informacijos patikslinimo) bei patikros aplikaciją darbui lauke online ir offline režimu. Prie išmanaus įrenginio taip pat galima naudoti IKE Spike lazerinį atstumo ir paviršiaus ploto matavimo įrenginį. Matavimo duomenis galima tiesiogiai įrašyt į išorinės lauko reklamos registrą.

Šią sistemą nuo 2018 metų naudoja Marijampolės savivaldybė.
mobili aplinka

Išorinės lauko reklamos administravimo informacinė sistema

Marijampolės lauko reklamų žemėlapis