ArcGIS Pro Named User (įvardinto naudotojo) licencijos priskyrimas

Instrukcija

 
Įvardinto naudotojo licencija yra priskiriama naudojant jūsų organizacijos ArcGIS Online arba ArcGIS Enterprise portalo paskyrą. Kad tai padarytumėte, jūsų naudotojo tipas turi būti Creator, kad jam būtų galimybė suteikti/atšaukti ArcGIS Pro licenciją, GIS Professional Basic ir GIS Professional Advanced naudotojo tipai automatiškai turi priskirtas atitinkamas ArcGIS Pro licencijas, kurios negali būti atšauktos. Jūsų naudotojo tipui licenciją priskirti gali jūsų organizacijos administratorius.
1. 
Administratoriaus teisėmis prisijunkite prie savo organizacijos ArcGIS Online paskyros, adresu https://www.arcgis.com/ arba prie savo ArcGIS Enterprise portalo.
2. 
Skirtuke Organizacija > Nariai susiraskite naudotoją, kuriam norite priskirti licenciją, ir dešinėje pusėje paspauskite tris taškučius. Atsidariusiame langelyje pasirinkite Valdyti papildomas licencijas.
3. 
Atsidariusiame lange pasirinkite, kokio lygio ArcGIS Pro licenciją norite priskirti ir paspauskite Įrašyti.
3. 
Taip pat naudotojui licenciją galite priskirti skirtuke Organizacija > Licencijos prie pasirinkto ArcGIS Pro licencijos lygio paspaudus Valdyti.