Kretingos vandenys

Vandens kokybė žemėlapiuose

Pasirūpinti nepriekaištinga vandens kokybe visose Kretingos gyvenvietėse yra finansiškai sudėtinga užduotis, labai svarbu atrinkti tas gyvenvietes, kuriose šiuos darbus atlikti svarbiausia.

Dzūkijos vandenys

Išmanusis vandentiekis

„Dzūkijos Vandenys“ paslaugas gyventojams gerina skaitmenizuodami infrastruktūrą. Bendrovėje ilgus metus naudojama geografinė informacinė sistema (GIS), bei GIS taikomasis sprendimas GeoDispečeris, skirtas avarijų, planinių darbų registravimui ir valdymui buvo susieti su klientų valdymo sistema.

NŽT

Žemės naudojimo valstybinės kontrolės sistema

Automatizuoti žemės naudojimo valstybinės kontrolės procesai, panaudojant GIS priemones, veikiančias NŽT ArcGIS Online pagrindu.

Šiaulių miesto savivaldybė

Šiaulių miesto erdvinės informacijos viešinimo platforma

Sukurta ir įdiegta erdvinių duomenų viešinimo elektroniniame žemėlapyje platforma, skirta kurti ir viešinti aktualią geografiškai susietą Šiaulių miesto savivaldybės informaciją.

IRD

Nusikalstamų veikų žinybinio registro interaktyvūs žemėlapiai

Nusikalstamų veikų žinybinio registro (NVŽR), Administracinių nusižengimų registro (ANR) ir Eismo įvykių IS (EĮIS) duomenų žemėlapiai

Higienos institutas

Sveikatos netolygumų interaktyvus žemėlapis

Visuomenės sveikatos stebėsenos (VISS) informacinės sistemos GIS dalies (SVENAS) modernizavimo ir integravimo su VISS IS paslaugos.

BETA

Lietuvos renovacijos žemėlapis

Interaktyvaus žemėlapio sukūrimo, vystymo ir palaikymo paslaugų įgyvendinimo projektas.

KPD

Kultūros paveldo patikra

Užduočių skirstymo palengvinimas naudojant paprastą aplikaciją; paveldo objektų patikros optimizavimas naudojant išmanias mobilias programėles; kontrolės procesų ir rezultatų stebėsena realiu laiku.

Radiacinės saugos centras

Radiologinių matavimų suvestinė

ArcGIS programinė įranga, skirta MONA Envinet, NMC programinės įrangos integracijai.

Statistikos Departamentas

Lietuvos statistika

Su COVID-19 susijusi gyventojų ir verslo statistika

Show More