Strateginis planavimas taikant GIS. Nacionalinio pažangos plano rengimo patirtis.

Didžiausias GIS pranašumas yra galimybė vertinti plėtros veiksnius kompleksiškai ir įsitikinti (ypač aktualu sprendimų priėmėjams), kad jokia teritorija nėra vakuume

Rengiant Nacionalinį pažangos planą bei jame nustatomus regioninės plėtros uždavinius pirmą kartą pradėti naudoti ne tik tradiciniai statistiniai poveikio rodikliai (BVP, užimtumas, investicijos), bet ir erdviniai rodikliai, matuojantys paslaugų ir darbo vietų pasiekiamumą, ekonominės veiklos koncentracijos branduolius, viešojo transporto prieinamumą, miestų plėtros procesus ir kt. Didžiausias GIS pranašumas yra galimybė vertinti plėtros veiksnius kompleksiškai ir įsitikinti (ypač aktualu sprendimų priėmėjams), kad jokia teritorija nėra vakuume, o plėtrą lemia objektų padėtis sistemos atžvilgiu ir išnaudoti arba neišnaudoti jų ryšiai. Atitinkamai, GIS leidžia išvengti „gaisrų gesinimo“ sprendžiant visas problemas visur – taikoma kitokia, „bendradarbiavimo per sieną“ metodologija, taupanti ir lėšas ir kitus išteklius.

Pranešimo skaidrės 

Pranešimo vaizdo įrašas:

Kitas įrašas

Užduočių valdymas su ArcGIS Workflow Manager

Skaityti