Rūta Aguarrab (Registrų centras)@Lietuvos Esri naudotojų konferencija 2022

Duomenų analizės sprendimuose naudojame ArcGIS Pro Notebook įrankį, kurio pagalba galime lengvai išgauti reikiamus duomenis, išskaičiuoti statistiką, pamatyti rezultatus, atvaizduotus grafiškai, paleisti GIS analizės įrankį ir žemėlapyje gauti rezultatus. Visa tai leidžia standartizuoti kai kuriuos erdvinės analizės veiksmus, atliekamus masinio vertinimo procese, bei padidinti darbo našumą. Nustatant vertę masiniu būdu laikomasi bendro principo - siekti, kad vertė atspindėtų tam tikros rūšies turto vidutinę, labiausiai tikėtiną rinkos kainą apibrėžtoje teritorijoje. Šiuo tikslu sudarome verčių zonas.

Rūta Aguarrab Registrų centras

Masinis vertinimas – tai vertinimas, kai, naudojantis NTR ir rinkos duomenimis, per nustatytą laiką, taikant bendrą metodologiją ir statistines duomenų analizės ir vertinimo technologijas, sudaromi verčių zonų žemėlapiai ir vidutinės rinkos vertės nustatymo modeliai, pagal kuriuos įvertinami žemės sklypai ir statiniai bei parengiamos bendros tam tikroje teritorijoje esančių žemės sklypų bei bendros statinių vertinimo ataskaitos. Masiniame vertinime darbas su GIS sudaro tik nedidelę dalį visų darbų. Tačiau be GIS kai kurios veiklos taptų gerokai sudėtingesnėmis ir neefektyviomis, o kai kurių sprendimų tektų visai atsisakyti. Naudojant standartines ArcGIS priemones atliekame erdvinę duomenų analizę bei įvairių informacinių sluoksnių peržiūrą. Tai leidžia priimti erdviškai pagrįstus sprendimus, nustatyti ir pakoreguoti verčių zonų ribas. Atvaizdavus gautus verčių rezultatus žemėlapyje, naudojant standartines ArcGIS priemones, galima lengviau pastebėti netikslumus ir juos ištaisyti. Taip pat duomenų analizės sprendimuose naudojame ArcGISPro Notebook įrankį, kurio pagalba galime lengvai išgauti reikiamus duomenis, išskaičiuoti statistiką, pamatyti rezultatus atvaizduotus grafiškai, paleisti GIS analizės įrankį ir žemėlapyje gauti rezultatus. Visa tai leidžia standartizuoti kai kuriuos erdvinės analizės veiksmus, atliekamus masinio vertinimo procese bei padidinti darbo našumą. GIS atributų išskaičiavimui, naudojame Python įrankius, kurių pagalba erdvinių duomenų sukirtimo, įrašymo darbai atliekami automatizuotai.

Kitas įrašas

Užduočių valdymas su ArcGIS Workflow Manager

Skaityti