Radiacinių incidentų modulio (RIM) sukūrimas ir panaudojimas ArcGIS platformoje

Pritaikius GIS ženkliai pagerėjo duomenų surinkimo operatyvumas, duomenys yra vizualizuoti ir „pririšti“ prie žemėlapio, tai leidžia lengviau interpretuoti informaciją sprendimų priėmimui. Palengvėjo reaguojančių pajėgų valdymas, jiems priskirtų užduočių kontrolė.

Viačeslavas Jabluninas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM

ArcGIS platformos priemonėmis buvo siekiama pasirengti ir valdyti radiacinės saugos incidentus ir teikti koordinuotą atsaką pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM ir kitų dalyvaujančių institucijų kompetenciją, apjungti ir atvaizduoti radiacinės saugos incidentui valdyti būtinus informacinius resursus, atlikti turimos informacijos erdvinį filtravimą ir įvertinimą. RIM skirtas naudoti tiek pratyboms, tiek ir valdant realius radiacinės saugos incidentus. Pagrindiniai kelti tikslai:

Pritaikius GIS ženkliai pagerėjo duomenų surinkimo operatyvumas, duomenys yra vizualizuoti ir „pririšti“ prie žemėlapio, tai leidžia lengviau interpretuoti informaciją sprendimų priėmimui. Palengvėjo reaguojančių pajėgų valdymas, jiems priskirtų užduočių kontrolė. Atsirado jungiančioji priemonė efektyviam tiek valst. institucijų, tiek ir visuomenės informavimui apie radiacinės saugos incidentus. Kaip IT specialistas, matau didelį ArcGIS platformos potencialą, ypač jei pavyktų pasiekti skirtingų organizacijų surinktų duomenų dalinimąsį būtent platformoje. Tai leistų išvengti informacijos dubliavimosi, netikslumų ir pagelbėtų taupyti žmogiškuosius, techninius ir laiko resursus.

Pranešimo skaidrės 

Pranešimo vaizdo įrašas:

Kitas įrašas

Užduočių valdymas su ArcGIS Workflow Manager

Skaityti