Pašto procesų automatizavimas naudojant GIS

Vienas didžiausių iššūkių Lietuvos paštui buvo 2019–2020 metais įgyvendintas Mobiliojo laiškininko projektas, sparti terminalų tinklo plėtra, kurios metu buvo panaudotas visas kompleksas mano sukurtų GIS sprendimų.

Algirdas Kumetaitis Lietuvos paštas

Lietuvos pašto šūkis yra „Paštas atsinaujina!“. Labai reikšmingą indėlį į šį procesą įnešė ESRI GIS technologijos. Nuo 2017 metų, kuriuos galima laikyti GIS pradžia Lietuvos pašte, ESRI GIS sprendimai pradėti naudoti beveik visose veiklos srityse: pašto tinklo plėtros planavimui, optimizavimui, logistikai, tinklo charakteristikų vertinimui, darbuotojų etatų normavimui, siuntų nukreipimui į terminalus, veiklos rodiklių vaizdavimui žemėlapiuose. GIS technologijos leido sutaupyti daug žmogiškųjų resursų ir lėšų, pagreitinti procesus bei teikti pašto paslaugas ten, kur jų labiausiai reikia.

Vienas didžiausių iššūkių Lietuvos paštui buvo 2019–2020 metais įgyvendintas Mobiliojo laiškininko projektas, sparti terminalų tinklo plėtra, kurios metu buvo panaudotas visas kompleksas mano sukurtų GIS sprendimų. 2019 metais Lietuvos paštui pratęsiant UPP licenciją GIS sprendimai leido atlikti Lietuvos pašto tinklo vertinimą ir ištaisyti rastus trūkumus.

GIS sprendimai tapo neatsiejama daugelio pašto procesų dalis. UPP charakteristikų skaičiavimas, tinklo veiklos vaizdavimas žemėlapyje leido susidaryti pilną pašto tinklo vaizdą, išryškinti problemines vietas, optimizuoti pašto tinklą, pasiruošti Mobiliojo laiškininko projektui. ArcGIS Network Analyst pagrindu sukurti įrankiai nukreipia siuntas į terminalus. Naudojami laiškininkų maršrutų skaičiavimui, normavimui, degalų pirkimams. GIS įrankiais skaičiuojamos pašto apylinkių, pašto kodų teritorijų ribos, priskiriami pašto kodai.

Kurti GIS sprendimus Lietuvos pašte reiškia visą laiką būti svarbių pokyčių centre, nuolat mokytis, tobulėti, matyti, kaip GIS padeda tobulinti pašto tinklą, taupyti laiką ir resursus, būti arčiau kliento, kurti ateities paštą.

Pranešimo skaidrės 

Pranešimo vaizdo įrašas:

Kitas įrašas

Užduočių valdymas su ArcGIS Workflow Manager

Skaityti