Mokymo programa „Geografinės informacinės sistemos“

Geografijos dalyko tikslas – ugdyti mokinių orientavimąsi geografinėje erdvėje, geografinį pasaulėvaizdį ir kintančio pasaulio sampratą, grįstą gamtos, socialinių ir humanitarinių mokslų žiniomis, jų sąryšingumu bei šiuolaikinėmis tyrimų technologijomis ir jų rezultatais, kaip sąlyga susikurti vientisą pasaulio sampratą ir vaizdinį, formuoti darnaus vystymosi ir pagarbos skirtingoms kultūroms nuostatas, kompetentingai ir atsakingai dalyvauti visuomenės gyvenime. GIS dalyko tikslas – siekti, kad mokiniai, mokydamiesi naudotis GIS, formuotųsi šiandieninei visuomenei būtiną informacinę kultūrą, ugdytųsi darbo su GIS gebėjimus, juos taikytų vadovaudamiesi darnaus vystymosi principais.

Salomėjos Vanagienės iš Nacionalinės švietimo agentūros(NŠA), pranešimas apie GIS mokyklų programose 2022 m. lapkričio 29 d. seminare „Mokau(si) su GIS“

Pranešimo skaidrės

Kitas įrašas

Užduočių valdymas su ArcGIS Workflow Manager

Skaityti