Kultūros paveldo objektų stebėsenos informacinė sistema

GIS technologijų diegimas atskleidė technologijų naudos potencialą kultūros paveldo objektų stebėsenoje, o atsivėrusios galimybės skatina mąstyti tarpdiscipliniškai, į kultūros paveldo apsaugą žvelgti kaip į bendrą visuomenės vystymosi produktą.

Robertas Motuzas Kultūros paveldo departamentas

Kaip ir būdinga paveldo apsaugos sričiai, kultūros paveldo apsaugos priemonės taip pat yra šiek tiek „paveldinės“, t. y. senos, archaiškos, todėl Kultūros paveldo departamentas, atlikdamas kultūros paveldo objektų stebėseną, visą informaciją kaupdavo, sistemino ir apibendrindavo Excel bylose. Galima įsivaizduoti, kaip tokioje situacijoje sunku sekti atnaujinimus apie kultūros paveldo objektų statusų pasikeitimus, naujų kultūros paveldo objektų įtraukimą į sąrašus, jų išbraukimą. Didelis iššūkis valdant tokio pobūdžio informaciją – patikrų rezultatų, kultūros paveldo objektų būklės, jos kitimo, poveikių vertinimo apibendrinimas ir prognozavimas, statistinės analizės atlikimas, viešinimas. Įgyvendinamomis GIS priemonėmis siekiama efektyvesnio ir optimalesnio užduočių valdymo, surinktos kultūros paveldo objektų būklės vertinimo, nustatant kultūros paveldo objektus ir jų aplinką naikinančius ar žalojančius poveikius. Ir žinoma, tai padės daug lengviau ir tiksliau analizuoti statistinę informaciją, patogiai ja dalintis su suinteresuotomis visuomenės grupėmis. Numatoma, kad galutinai sukūrus Kultūros paveldo objektų stebėsenos informacinę sistemą (KPOS IS) pagerės visų grandžių darbuotojų darbo organizavimas, atlikimo laikas, kokybė. Užduotis skirstantis ir informaciją apibendrinantis specialistas galės lengviau analizuoti surinktą informaciją, o lauko darbuotojai, atsisakys popierinių dokumentų pildymo, jų skenavimo, nuotraukų koregavimo ir t. t. Interaktyvūs statistikos grafikai bus panaudojami supažindinti suinteresuotas visuomenės grupes su jų regiono paveldo būklės pokyčiais, leis tiksliau prognozuoti ir vertinti atskirų kultūros paveldo grupių būklės pokyčius, atsižvelgiant į tai, strategiškai apsvarstyti valstybinio finansavimo prioritetus.

GIS technologijų diegimas atskleidė technologijų naudos potencialą kultūros paveldo objektų stebėsenoje, o atsivėrusios galimybės skatina mąstyti tarpdiscipliniškai, į kultūros paveldo apsaugą žvelgti kaip į bendrą visuomenės vystymosi produktą.

Pranešimo skaidrės 

Pranešimo vaizdo įrašas:

Kitas įrašas

Efektyvi Anykščių kelių pažeidimų prevencija Copy

Skaityti