Kaunas auga (GIS sprendimai procesų valdymui)

Pradėjus naudoti GIS sprendinius atsirado didesnis poreikis skaitmenizuotis ir skirtingą informaciją matyti įvairiausiais duomenų pjūviais, atsirado poreikis keistis informacija tarp savivaldybės ir savivaldybės įmonių (ELA projektas). Asmeniškai mane džiugina, kad Kaunas progresuoja GIS taikymuose ir sparčiai vejasi GIS lyderius.

Arūnas Sipavičius Kauno planas

Lietuvos Esri naudotojų konferencija 2020 | 1 diena Kaunas auga (GIS sprendimai procesų valdymui) | Arūnas Sipavičius, Kauno planas SĮ Kauno planas įdirbiu GIS srityje siekiama, kad Kauno miesto savivaldybė pradėtų skaitmenizavimo procesus naudojantis GIS sprendiniais, galėtų efektyviai ir greitai įvertinti esamas situacijas ir priimti atitinkamus sprendimus vykdant šiuos uždavinius: šienaujamų plotų apskaitai, žemės sklypų formavimui (nuosavybės grąžinimui ir kt.), apleisto nek. turto bei paveldotvarkos objektų stebėsenai ir apskaitai, COVID-19 prevencijai ir situacijos valdymui, 3D vizualizavimui, saulės energijos potencialo skaičiavimui, duomenų apsikeitimui tarp savivaldybės organizacijų, problemų registro (Kauno švara) valdymui, paviršinio vandens ėmimo vietų ir taršos rodiklių valdymui, želdynų tvarkymui, SEDR ataskaitų teikimui ir kt.

Pradėjus naudoti GIS sprendinius atsirado didesnis poreikis skaitmenizuotis ir skirtingą informaciją matyti įvairiausiais duomenų pjūviais, atsirado poreikis keistis informacija tarp savivaldybės ir savivaldybės įmonių (ELA projektas). Asmeniškai mane džiugina, kad Kaunas progresuoja GIS taikymuose ir sparčiai vejasi GIS lyderius. Stengiamės ir tolimesnėje veikloje „nenuleisti užsikeltos kartelės“.

Pranešimo skaidrės 

Pranešimo vaizdo įrašas:

Kitas įrašas

Efektyvi Anykščių kelių pažeidimų prevencija

Skaityti