Kaip Kretingos vandenys sprendžia vandens kokybės klausimus

Pasirūpinti nepriekaištinga vandens kokybe visose Kretingos gyvenvietėse yra finansiškai sudėtinga užduotis, labai svarbu atrinkti tas gyvenvietes, kuriose šiuos darbus atlikti svarbiausia

Saulius Jasionis „Kretingos vandenų“ IT, GIS, telemetrijos procesų vadovas

Kretingos rajone dėl ypatingų geologinių sąlygų kai kuriose gyvenvietėse fluoro vandenyje randama iki 3 kartų daugiau nei numatyta higienos normose. Fluoridas būtinas žmogaus organizmui, tačiau per dideli fluorido kiekiai gali sukelti sveikatos sutrikimų. Fluorą iš vandens pašalinti galima, bet tik atvirkštinės osmozės procesu. Jo vykdymui reikalingi brangūs pramoniniai įrenginiai (vienai vandens ruošyklai įrengti kainuoja nuo 100 000 EUR), o ir valymo metu patiriamos didelės sąnaudos – iki 30% vandens yra paverčiama netinkamu naudoti ir nuleidžiama į nuotekas. Todėl prieš vykdantį valymą, svarbu kuo tiksliau atlikti poveikio vertinimą pagal atliktų cheminių tyrimų rodmenis, pasirenkant jautriausias vietoves ir užkardant pavojingiausias vandens teikimo grandis. Įmonė „Kretingos vandenys“ tokiam vertinimui sėkmingai pasitelkia GIS technologijas.

„Kretingos vandenų“ sprendimo iliustracija

Kas atlikta?

Atlikus geriamojo vandens kokybės tyrimus įmonės specialistai sudarė „Kretingos vandenų“ aptarnaujamų gyvenviečių žemėlapį ir interaktyvioje informacijos suvestinėje gyventojams teikia duomenis apie fluoridų koncentraciją geriamajame vandenyje. Turimas bendras ištirtų teritorijų žemėlapis padeda nustatyti kur reiktų vandens gerinimo įrenginių.

Kodėl tai svarbu?

Pasirūpinti vandens kokybe visose Kretingos gyvenvietėse būtinos didelės investicijos, todėl labai svarbu atrinkti tas gyvenvietes, kuriose šiuos darbus atlikti svarbiausia. Kretingos vandenys periodiškai atlieka vartotojų koncentracijos, geriamojo vandens kokybės rodiklių, gyventojų skaičiaus kitimo tendencijas (migracijas) apimančią analizę. Pradėta taikyti ArcGIS technologija leidžia įmonės specialistams nuolat analizuoti ir stebėti esamą situaciją ir operatyviai dalintis informacija su gyventojais ir klientais.

Kaip įgyvendinta?

Gauti vandens tyrimų rezultatai yra registruojami ir vedami į ArcGIS sistemą. Naudojant standartines ArcGIS priemones sudaromas interaktyvus žemėlapis, susiejantis atliktų tyrimų rodmenis lentelėje ir skirtingomis spalvomis parodantis fluoro poveikio įtaką ir kitus aktualius vandens kokybės parametrus pagal gyvenviečių teritorijas.

Plačiau apie vandens kokybę „Kretingos vandenyse”

Kitas įrašas

Efektyvi Anykščių kelių pažeidimų prevencija

Skaityti