Justina Latvytė (ESO)@Lietuvos Esri naudotojų konferencija 2022

Kiekvieno žemės sklypo savininkas pagal savo unikalų numerį gali pasitikrinti, ar jo sklypas patenka į ESO planą ir pasižiūrėti visą dokumentų rinkinį.

Justina Latvytė ESO

2020-01-01 įsigaliojus Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymui (Įstatymas), kiekvienas infrastruktūros valdytojas, tame tarpe ir AB „Energijos skirstymo operatorius” (ESO), turi suregistruoti inžinerinei infrastruktūrai teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (Apsaugos zonos). ESO kaip skirstymo operatorius valdo elektros ir skirstomųjų dujotiekių tinklą, kuris kerta virš 1,066 mln. žemės sklypų. Atlikus tinklo ir Nekilnojamojo turto registro duomenų analizę buvo identifikuota, kad trečdalyje žemės sklypų Apsaugos zonos nebuvo įregistruotos iki įstatymo įsigaliojimo, todėl tai turi būti atlikta iki 2023-01-01. Taigi ESO turėjo iššūkį rasti sprendimą kaip efektyviai, laiku ir optimaliais resursais suregistruoti visas trūkstamas Apsaugos zonas žemės sklypuose. Atlikus rinkos apklausas ir įvertinus gautus rezultatus, ESO priėmė sprendimą Apsaugos zonas registruoti vidiniais resursais pritaikant GIS technologiją – sukuriant GIS Apsaugos zonų registravimo modelį. Plačiau apie tai Justinos Latvytės (ESO – Energijos skirstymo operatorius) pranešimas „GIS pritaikymas ESO apsaugos zonų registravime“.

Kitas įrašas

Efektyvi Anykščių kelių pažeidimų prevencija

Skaityti