Jana Vanagė (Lietuvos statistikos departamentas)@Lietuvos Esri naudotojų konferencija 2022

Statistika kasdien, kitaip tariant, operatyvioji statistika, jau pora metu tapo neatsiejama mūsų visuomenės dalimi. Paskutinius pora metų gyvename aplinkoje, kuri nuolat keičiasi ir kartais jau net 7 dienų naujienos tampa neaktualios ir pasenusios. Statistika privalėjo neatsilikti ir teikti statistinę informaciją kasdien, kad visuomenė ir sprendimų priėmėjai galėtų objektyviai vertinti besikeičiančią aplinką ir laikų ir tinkamai reaguoti į ją.

Jana Vanagė Lietuvos statistikos departamentas

Skaitmeninis žemėlapis – unikali erdvė, kurioje galima apjungti didelius duomenų kiekius iš įvairių šaltinių bei juos vizualizuoti lengvai suvokiama ir perteikiama forma. GIS privalumus puikiai naudojanti Lietuvos statistika vis dažniau žemėlapį pasirenka ir greitai kintančios informacijos perteikimui. Daugelis daugiau ar mažiau esame nagrinėję ir analizavę Covid-19 situaciją Lietuvoje perteikiančius žemėlapius, informacines švieslentes.

Praeitais metais, pandemijos fone, Lietuvoje įvyko gyventojų ir būstų surašymas. Jis pirmą kartą buvo atliktas remiantis vien administraciniais duomenimis, naudojant viešus registrus. Lietuvos statistikos departamentas jau pradėjo skelbti pirmuosius duomenis. Iššūkius ir galimybes statistinę informaciją paruošti ir pateikti kuo platesniam panaudojimui apžvelgia Jana Vanagė.

Kitas įrašas

Efektyvi Anykščių kelių pažeidimų prevencija

Skaityti