Išmanusis vandentiekis

Nuo šiol „Dzūkijos vandenys“ teikiamų paslaugų vartotojai apie paslaugų teikimo sutrikimus vandentiekio tinkle (Renovacijos, avarijų, remonto darbus, profilaktinius patikrinimus ir pan.) informuoja klientams patogesniu būdu – mobiliojo ryšio trumposiomis žinutėmis (SMS) arba elektroniniu paštu. Bendrovėje ilgus metus naudojama geografinė informacinė sistema (GIS), bei GIS taikomasis sprendimas GeoDispečeris, skirtas avarijų, planinių darbų registravimui ir valdymui buvo susieti su klientų valdymo sistema.

Šis vidinių sistemų patobulinimas yra reikšmingas „Dzūkijos vandenims“ ir Alytaus miesto gyventojams, nes leidžia sutrumpinti klientų informavimo laiką apie galimus paslaugos sutrikimus iki minimumo – informuoti tik tuos, kurie galimai pajus poveikį, mažinti spausdintų pranešimų kiekį bei taip prisididėti ir prie aplinkosaugos.

Sistemų tobulinimo metu „Dzūkijos vandenys“ sukūrė ir viešai savo svetainėje publikuoja informaciją apie įvykius (Avarijas) informacinių švieslenčių pagalba

Nuo pat geografinių informacinių sistemų sprendimų naudojimo pradžios bendrovė siekė rinkti kokybiškus ir tikslius duomenis, tai dabar leidžia sklandžiai apjungti ir automatizuoti mūsų naudojamas sistemas.

Leonas Mackevičius „Dzukijos vandenys“

Sprendimą įgyvendinusios įmonės „Hnit-Baltic“ atstovas Augustinas Daugilis džiaugėsi: „Vis daugiau Lietuvos inžinerinius tinklus prižiūrinčių įmonių atranda, kad naudodamos geografines informacines sistemas gali žymiai operatyviau administruoti valdomą inžinerinių tinklų turtą ir, esant poreikiui, realiu laiku dalintis informacija apie teikiamas paslaugas bei tinklo būklę su visais, kam ši informacija yra aktuali, pavyzdžiui – klientais, kitų atsakingų institucijų darbuotojais. Taip pat, panaudojant geografinę informacinę sistemą, nustatyti sutrikimo ar planinio darbo „paveiktuosius“ įmanoma gerokai tiksliau, nes siunčiantis pranešimus dispečeris ar kitas atsakingas asmuo, vertina ne tik lentelės įrašus apie klientus, bet ir inžinerinio tinklo konfigūraciją bei turi galimybę rasti sprendimą, kad paslaugos teikimo sutrikimas paveiktų kuo mažiau klientų“.

„Labai džiugu, kad drauge su ilgamečiais partneriais „Hnit-Baltic“ įgyvendinome vieną iš svarbių tikslų – automatizavome klientų informavimo apie galimus paslaugų teikimo sutrikimus sistemą. Tai svarbus pokytis, padėsiantis optimizuoti bendrovės kaštus, gerinti ryšį su klientais ir jų pasitenkinimą paslaugomis.

Nuo pat geografinių informacinių sistemų sprendimų naudojimo pradžios bendrovė siekė rinkti  kokybiškus ir tikslius duomenis, tai dabar leidžia sklandžiai apjungti ir automatizuoti mūsų naudojamas sistemas. Kitaip tariant, investicijos į duomenų kokybę leidžia pakankamai greitai ir palyginti nedidelėmis sąnaudomis judėti išmanaus tinklo kryptimi ir kurti mūsų prižiūrimo inžinerinio tinklo “skaitmeninį dvynį” (angl. „Digital Twin“). Atliekant kokybišką vandens ir nuotekų tinklų priežiūrą būtina operatyviai reaguoti į pokyčius. Įgyvendinti patobulinimai mums leidžia greitai ir tiksliai surasti tinklo komponetų vietą bei įvertinti jų būklę, dažnu atveju  fiziškai net nebūnant konkrečioje tinklo dalyje” – sakė „Dzūkijos vandenų“ Gamybos departamento vadovas Leonas Mackevičius.

Bendrovė „Dzūkijos vandenys“ tikslina vartotojų duomenis ir taiso pastebėtus telefonų numerių ar el. pašto adresų netikslumus. Jei vartotojai pastebi savo duomenų netikslumus ar negauna pranešimų apie sutrikimus, prašoma apie tai informuoti „Dzūkijos vandenys“ tel. 8 700 55510, arba elektroniniu paštu dzukvand@vandenys.lt.

Kitas įrašas

Efektyvi Anykščių kelių pažeidimų prevencija

Skaityti