GIS technologijų taikymas vidaus vandens keliuose

Linas Šilinis, Vidaus vandens kelių direkcija

Geoinformacinės technologijos itin padeda apdoroti didelius masyvus duomenų, bei vizualiai aiškiai ir suprantamai perteikia gautus rezultatus.

Linas Šilinis Vidaus vandens kelių direkcija

GIS technologijos sparčiai įsitvirtino laivybos srityje vidaus vandens keliuose. GIS technologijos dalyvauja visuose vidaus kelių priežiūros etapuose, nuo batimetrinių planų sudarymo, rastrinio pagrindo kūrimo iki duomenų publikavimo vidaus vandenų bendruomenei. Geoinformacinės technologijos itin padeda apdoroti didelius masyvus duomenų, bei vizualiai aiškiai ir suprantamai perteikia gautus rezultatus. Tai palengvina priimti tinkamus sprendimus užtikrinti saugią laivybą vidaus vandens keliuose. Kaupiami duomenys GIS bazėse leidžia įvertinti aktualaus kelio ruožo pasikeitimus laike, bei skirtingomis hidrometeorologinėmis sąlygomis. Atsiradus poreikiui E-Žemėlapis šiuo metu evoliucionuoja į mobiliąją aplikaciją, kuri bus prieinamam kiekvienam eiliniui vartotojui. Pranešimo metu bus pristatomi pagrindiniai darbai kuriuose naudojama GIS technologija, ateities planai kuriuose planuojama GIS panaudojimo plėtra.

Kitas įrašas

Užduočių valdymas su ArcGIS Workflow Manager

Skaityti