GIS rolė elektros perdavimo tinklų priežiūros bei informacijos viešinimo procesuose

Kęstutis Vėta, Litgrid

Siekdami sudaryti kuo geresnes sąlygas investuotojams į atsinaujinančių energijos išteklių gamybą, sukūrėme atsinaujinančių energijos išteklių elektrinių prijungimo prie 330-110 kV perdavimo tinklo žemėlapį.

Kęstutis Vėta Litgrid

Litgrid AB žengia žingsnį pirmyn kartu su GIS technologija bei plačiai ją taiko. Iš pradžių buvo pradėtas elektros perdavimo tinklo skaitmenizavimo procesas, kuris tęsiasi iki šiol, o vėliau pradėtos naudoti interaktyvios WEB aplikacijos, padedančios analizuoti ir optimizuoti darbus.  Siekdami sudaryti kuo geresnes sąlygas investuotojams į atsinaujinančių energijos išteklių gamybą, sukūrėme atsinaujinančių energijos išteklių elektrinių prijungimo prie 330-110 kV perdavimo tinklo žemėlapį. Žemėlapyje rodomas Lietuvos perdavimo tinklo atskirų zonų potencialas naujoms leistinoms generuoti galioms prijungti. Šiuo metu esame etape, kai siekiame kuo įvairiapusiškiau panaudoti ArcGIS mob. aplikacijas, analizės įrankius, vizualizavimo priemones platesniam turimos informacijos suvokimui.

Kitas įrašas

Efektyvi Anykščių kelių pažeidimų prevencija

Skaityti