GIS pritaikymas visuomenės sveikatos stebėsenoje bei tyrimuose

GIS sąlyginai paprastai leidžia įgyvendinti ir ilgai siektą tikslą – atlikti visos populiacijos ligotumo analizę priklausomai nuo gyvenamosios vietovės ir joje vyraujančių sveikatos rizikos veiksnių

Šarūnas Alasauskas Higienos institutas

Higienos institutas pagal kompetenciją yra atsakingas už dalinį su sveikata susijusių valstybinių informacinių sistemų bei registrų kūrimą ir tvarkymą; informacijos apie statistinius sveikatos rodiklius pateikimą tarptautinėms ir vietos organizacijoms bei visuomenei. Šiais metais institute, panaudojus ArcGIS priemones, sukurta Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinė sistema, kurioje pateikiami įvairūs sveikatos būklės rodikliai: mirtingumas, ligotumas, sergamumas. Be šios sistemos, taip pat GIS įrankiais institute yra analizuojami ir kasmetiniai mokinių duomenys iš sveikatos pažymėjimų, pateikiamų ugdymo įstaigoms. Pradėjus valdyti rodiklius ArcGIS jie tapo aiškiau suprantami naudotojams, sveikatos netolygumai tapo ryškiau matomi, o gautais rezultatais galima įžvalgiau vykdyti įvairias sveikatos prevencines priemones bei priimti reikiamus politinius sprendimus.

ArcGIS taikome ir moksliniuose tyrimuose. Kai reikia ištirti didelį žmonių skaičių, naudodamiesi duomenų bazėmis analizuojame didelius kiekius tiriamųjų, neeikvodami laiko ir finansų anketinėms apklausoms ar kitoms neefektyvioms priemonėms. GIS sąlyginai paprastai leidžia įgyvendinti ir ilgai siektą tikslą – atlikti visos populiacijos ligotumo analizę priklausomai nuo gyvenamosios vietovės ir joje vyraujančių sveikatos rizikos veiksnių.

Pranešimo skaidrės 

Pranešimo vaizdo įrašas:

Kitas įrašas

Efektyvi Anykščių kelių pažeidimų prevencija Copy

Skaityti