GIS priemonių taikymas Lietuvoje nuo karo likusių sprogmenų taršos įvertinimui

Ernestas Marinas, LK Karo kartografijos centras

Erdvinių duomenų skaitmenizavimas taip pat padeda stebėti įvairią statistiką susijusią su standartinių sprogmenų neutralizavimu tokiu būdu gali būti racionaliai panaudojami sprogmenų neutralizavimo kuopos žmogiškieji ištekliai

Ernestas Marinas LK Karo kartografijos centras

ArcGIS bei kiti ESRI produktai naudojami kasdienėje LK veikloje, nuo žemėlapių sudarymo iki erdvinių analizių atlikimo, nestandartinių kartografinių produktų kūrimo.

Lietuvoje nuo karo likusių sprogmenų taršos įvertinimo projekto tikslas sisteminti ir skaitmenizuoti standartinių sprogmenų neutralizavimo duomenis, taip pat sukurti įrankį padedantį savivaldybių atstovams tinkamai parinkti planinio standartinių sprogmenų neutralizavimo teritorijas valymui. Erdvinių duomenų skaitmenizavimas taip pat padeda stebėti įvairią statistiką susijusią su standartinių sprogmenų neutralizavimu tokiu būdu gali būti racionaliai panaudojami sprogmenų neutralizavimo kuopos žmogiškieji ištekliai. Projekto laiko ašis – 2022 m. susisteminta iškvietimų statistika, 2023 m. planuojame susisteminti planinio standartinių sprogmenų neutralizavimo statistika.

Didžiausiais projekto iššūkis suvienodinti ir susisteminti daugiau nei 30 metų rinktus duomenis apie aptiktus sprogmenis, eliminuoti klaidingus įrašus atsiradusius dėl žmogiškojo faktoriaus duomenų surinkimo metu. Labai džiugina surinktų duomenų vizualizavimas, galimybė atlikti duomenų analizes, galimybė kurti išvestinius produktus iš surinktų bei apdorotų duomenų. Ateityje tikimės palaikyti, reguliariai atnaujinti bei tobulinti Likusių nuo karo sprogmenų grėsmės ir vertinimo (LKSGRV) duomenų rinkinį, bei interaktyvųjį žemėlapį.

Kitas įrašas

Efektyvi Anykščių kelių pažeidimų prevencija Copy

Skaityti