GIS priemonės žemės naudojimo valstybinės kontrolės procesui

Projekto tikslas

Projekto tikslas – automatizuoti žemės naudojimo valstybinės kontrolės procesus panaudojant GIS priemones.

Projekto uždaviniai

Projekto rezultatai

Visos aplikacijos sukurtos ArcGIS Online platformoje ir yra pasiekiamos kompiuterio ar mobilių įrenginių interneto naršyklėse. Visos aplikacijos veikia vieningo duomenų sluoksnio, skirto patikrinimo planų suvedimui, patikrinimo eigos pildymui ir statuso sekimui, pagrindu. Sluoksnis taip pat tarnauja asmenų pranešimų kaupimui ir valdymui.

ArcGIS Hub priemonėmis sukurta NŽT žemės naudojimo valstybinės kontrolės svetainė, suteikianti darbuotojams dedikuotas prieigas prie darbo priemonių.

Aplikacija (ArcGIS Experience Builder) skirta NŽT darbuotojams vykdyti žemės naudojimo valstybinę kontrolę: planuoti patikrinimus; apdoroti gyventojų pranešimus, įvesti patikrinimų etapų ir galutinius rezultatus.

Pagrindiniai rezultatų rodikliai
Švieslentėse (ArcGIS Dashboards) NŽT darbuotojai pagal pasirinktus kriterijus gali stebėti NŽT vykdomų planinių ir neplaninių žemės naudojimo patikrinimų rezultatų statistiką grafikuose ir žemėlapyje.

Operatyvi informacija
Švieslentėse (ArcGIS Dashboards) NŽT darbuotojai gali stebėti operatyvią informaciją apie vykdomus patikrinimus.

Administravimas
Administravimo aplikacija (ArcGIS Experience Builder) skirta NŽT administratotiams (atmintinės ir įrankiai).

ArcGIS Hub priemonėmis sukurta NŽT žemės naudojimo valstybinės kontrolės svetainė, suteikianti viešiems ir vidiniams naudotojams dedikuotas prieigas.

Pranešk
ArcGIS Survey123 pagrindu sukurta forma leidžia gyventojams pranešti apie pastebėtus žemės naudojimo pažeidimus, nurodant vietą žemėlapyje ir pateikiant kitą susijusią informaciją.

Stebėk
Švieslentėse (ArcGIS Dashboards) gyventojai gali stebėti savo ir kitų pateiktų pranešimų apie žemės naudojimo tvarkų pažeidimus nagrinėjimo būseną. Statuso reikšmės apskaičiuojamos naudojant Arcade išraiškas (simbolizacijai, iškylantiems langams ir sąrašui švieslentėse), o apipavidalinimui naudojamas HTML.

Susipažink
Švieslentėse (ArcGIS Dashboards) gyventojai gali pasitikrinti, ar NŽT planuojama patikrinti jų žemės sklypą bei susipažinti su planų informacija

Sužinok
Švieslentėse (ArcGIS Dashboards) gyventojai pagal pasirinktus kriterijus gali stebėti NŽT vykdomų planinių ir neplaninių žemės naudojimo patikrinimų rezultatų statistiką grafikuose ir žemėlapyje.

Techninis sprendimas

 

Integracijos

Aplikacijose integruoti ir kaip foniniai žemėlapiai naudojami Lietuvos erdvinės informacijos portalo (LEIP) teikiami oficialūs žemėlapiai:

Papildomai galima naudoti LEIP teikiamus teminius žemėlapius:

Kuriama integracija su NŽT DVS. Teminių žemėlapių sąrašą numatoma papildyti Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro ir registro žemėlapiu.

Sistemos naudotojai

Žemės naudojimo valstybinės kontrolės GIS platforma yra skirta:

Tolimesni planai

 

Kitas įrašas

Efektyvi Anykščių kelių pažeidimų prevencija

Skaityti