GIS panaudojimas kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų administravimui

Savivaldybės administracijai ArcGIS suteikia pilną spektrą priemonių valdant kolektyvinės apsaugos statinius ir priedangas, bei operatyviai dalinantis jų informacija su valstybinėmis žinybomis bei gyventojais

dr. Giedrius Pašakarnis Hnit-Baltic

Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymas, kuriame atsižvelgiant į pastarųjų metų patirti reglamentuota krizių valdymo ir civilinės saugos sistemų pertvarką. Įstatymo nuostatas be kitų svarbių dalykų nustato krizių valdymo ir civilinės saugos sistemos subjektų pareigas, susietas su slėptuvėmis, kolektyviniais apsaugos statiniais ir priedangomis, pvz. prievolę valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms, ūkio subjektams ir veiklos vykdytojams savivaldybės administracijos direktoriui teikti duomenis apie savo valdomus ir savivaldybėje esančius kolektyvinės apsaugos statinius ir priedangas, taip pat informaciją apie statinius ir patalpas, kurie Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti parenkami kolektyvinės apsaugos statiniams ir priedangoms įrengti. Savivaldybės administracijos direktorius Vyriausybės nustatyta tvarka nustato kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų poreikį, organizuoja jų parinkimą, pažymėjimą ir parengimą, sudaro jų sąrašus ir tiekia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie VRM.

Įgyvendintas sprendimas Marijampolės savivaldybėje

Įgyvendintas sprendimas Marijampolės savivaldybėje
Kaip, pasitelkiant GIS, operatyviai dalintis informacija apie krizių valdymo ir civilinės saugos sistemos subjektų pareigas

Sprendimai kitose savivaldybėse

Kupiškis

Panevėžio r.

Jurbarko r. sav. 

Kaišiadorių r. sav. 

Vilniaus m. sav.

Klaipėdos r. 

Šiaulių m. sav. 

Kitas įrašas

Efektyvi Anykščių kelių pažeidimų prevencija Copy

Skaityti